Tarihte bugün Atatürk

 

23 KASIM

 

23 Kasım 1916 – Atatürk'ün, sabah Kelhük köyünde, 23. Alay'ın I. Tabur'unu denetlemesi, harp oyunu yaptırması, bilâhare tekrar Koh köyüne dönüşü.

 

23 Kasım 1918 – Fransız generali Franchet d'Esperey, işgal orduları komutanı olarak İstanbul'a girdi. Beyaz ata binen Franchet d'Esperey'e, bir kral gibi tören yapılması tepki çekti.

 

23 Kasım 1919 – Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye üyeleri ile bir kısım komutanların müşterek toplantısının yedinci birleşiminde söyledikleri: "…Mütareke tarihindeki topraklarımız anavatandan ayrılamaz. Düşmanlarımız bu şartlar altında barış yapmamakta direnirlerse, biz de onların isteklerini hiçbir zaman hükümete (Meclis'e) tasdik ettirmeyiz. O halde, ilke olarak Millî Meclisin ve onunla beraber yürüyecek olan hükümetin, daha başlangıçta böyle bir teklifi reddetmesi gerekir." [Kocatürk]

 

23 Kasım 1920 – Batı Cephesi Komutanlığının emri ile Simav ve Havalisi Bölge Komutanlığı'nın kurulması ve Eskişehir'de Kuvay-ı Seyyare komutanlığına bu komutanlığa bağlı olduklarının bildirilmesi.

 

23 Kasım 1920 – Demirci Mehmet Efe, Konya'ya atandı.

 

23 Kasım 1920 – Atatürk'ün, Ermenilerle yapılacak barış görüşmelerine Ankara hükümetinin delegeleri olarak katılacak olan Hamit ve Necati Beylere talimatı: "…Ermenilere vekâlet ve onları himaye amacıyla işe karışmak isteyenlere karşı aracılık kabul etmediğimizi ifade edebilirsiniz. Hukukumuzdan zerre kadar fedakârlığa razı olunamayacağı muhakkaktır. Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri'ne Dışişleri'nden bu konuda gerekli talimat verilmiştir." [Kocatürk]

 

23 Kasım 1922 – Enez'in kurtuluşu.

 

23 Kasım 1925 Şuray-ı Devlet (Danıştay) yeniden kuruldu. Şurayı Devlet (Danıştay) kanunu kabul edildi.

 

23 Kasım 1928 – İnhisarlar İdaresi (Tekel) rakı imalatına başladı.

 

23 Kasım 1930 – Atatürk'ün, Samsun'da ziyaret ve incelemeleri.

 

23 Kasım 1933 – Atatürk'ün, gece Anadolu Kulübü'ne gelişi, geç saatlerde Çankaya'ya dönüşü.

 

23 Kasım 1935 - Çalışmalarına son veren İstanbul Haliç Şirketinin işletmesi Belediyeye geçti. İstanbul-Haliç Şirketi'nin faaliyetine son verildi; vapur hizmetlerini İstanbul Belediyesi üstlendi.

 

23 Kasım 1936 – Atatürk'ün, gece Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulu'na başkanlık yapması.

 

23 Kasım 1936 – İstanbul'da tramvay ücretlerine on paralık zam yapılması üzerine, Hüseyin Cahit Yalçın, İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ'ı mahkemeye verdi.

 

23 Kasım 1937 – Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille Gazi Orman Çiftliği'ne kadar bir gezinti yapması, dönüşte Keçiören'de Cevat Abbas Gürer'in evine uğraması.