Tarihte bugün Atatürk

 

23 MART

 

23 Mart 1915 – Gelibolu/Çanakkale'de 5. Ordu'nun kurulması. Gelibolu'da 5. Ordu'nun kurulması kararı ve komutanlığına Alman Generali Liman von Sanders'in atanması. (26 Mart 1915 günü Gelibolu'ya gelmiştir)

 

23 Mart 1915 – Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı'nın emriyle Maydos Bölgesi Komutanlığı'nın genişletilerek "Müstahkem Mevki Rumeli Bölgesi Komutanlığı" adını alması ve komutanlığına -9. Tümen Komutanı- Albay Halil Sami Bey'in getirilişi (Bu düzenlemede Atatürk'ün komuta ettiği 19. Tümen, ordu yedeğine alınarak 3. Kolordu Komutanlığı'nın emrinde olmak üzere yine Maydos'ta bırakılmıştır.

 

23 Mart 1915 – Maydos Bölge Komutanlığı genişletilerek "Müstahkem Mevki Rumeli Bölgesi Komutanlığı" adını aldı ve Komutanlığına Albay Halil Sami Bey getirildi. Atatürk'ün komuta ettiği 19 ncu Tümen ordu yedeğine alınarak, 3 ncü Kolordu emrinde yine Maydos'da bırakıldı. (Cumhuriyet Tarihi Yalanları, Sinan Meydan)

 

23 Mart 1915 – Mustafa Kemal'e, Bulgaristan San Alexandr nişanının komandör rütbesi verildi. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

23 Mart 1916 – Atatürk'ün, Halep'ten trenle Resülayn (Ceylanpınar)'a gelişi.

 

23 Mart 1920 – Atatürk'ün, vilâyetlere, bağımsız livalara ve kolordulara düşman lehine çalışanlar hakkında telgrafı: "Düşman lehinde propaganda yapanlar, herhangi şekilde düşmanla haberleşenler ve millî uygulama ve kararlara karşı koyarak düşmanların amaçların gerçekleşmesine yardım ve herhangi şekilde casusluk yapanlar derhal tutuklanarak o husustaki kanun maddelerine dayanarak süratle cezalandırılacaklardır."

 

23 Mart 1920 – Mustafa Kemal, Ankara'da Kolordulara ve Refet Bey'e çektiği telgraftadüşman hesabına çalışan "Peyam-ı Sabah, Serbesti, Alemdar, Bosfor, Entanet gazeteleri ile Ermenice ve Rumca yayın yapan gazetelerin" Anadolu'ya sokulmamasını, girenlerin toplatılmasını emretmiştir.

 

23 Mart 1920 – Atatürk'ün, kolordulara telgrafı: "…Millî emeller aleyhinde propaganda yapan Peyam-ı Sabah, Serbesti, Alemdar, Bosfor, Entanet gazeteleriyle aynı nitelikte olan bütün Rumca ve Ermenice gazetelerin Anadolu'ya sokulmaması uygun görülmüştür. Postanelerde sansür vazifesiyle görevlendirilenler tarafından bu hususun temin ettirilmesini arz ederiz."

 

23 Mart 1920 – Atatürk'ün, İstanbul hükümeti ile ilişkiyi sürdürmenin ülke için yararlı olacağını bildiren 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa'nın telgrafına cevabı: "…İstanbul'daki Nezaretlerle bu koşullar altında haberleşmek, İngilizlerle haberleşmekten başka bir şey değildir!"[Kocatürk]

 

23 Mart 1921 – Yunan ordusunun Bursa ve Uşak Gruplarının ileri harekâta geçmesi. (26 Mart akşamı düşman Türk mevzilerine yanaşmış ve sağ kanattan 28'nde taarruz etmiştir. 29'nda da sağ ve soldan birlikte taarruz gerçekleştirmiştir. 30 Mart muharebeleri de Yunanlılar lehine olmuştur. 31 Mart günü ise Türk birlikleri karşı taarruza geçmiş ve düşmanı yenerek 31 mart/1 Nisan gecesi geri çekilmeye mecbur etmiştir.) (İkinci İnönü Zaferi.) (Nutuk)

 

23 Mart 1921 – İkinci İnönü Savaşı ve zaferi. (23 Mart-1 Nisan 1921)

 

23 Mart 1921 – Yunan kuvvetleri Bursa ve Uşak yönlerinde, iki ayrı koldan ileri bir saldırıya başladı.

 

23 Mart 1922 – Antalya vekili Mustafa ve Tahsin beylerin Mustafa Kemal'i ziyareti.

 

23 Mart 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber sabah Konya'dan Afyon'a hareketi.

 

23 Mart 1923 – Atatürk'ün Lâtife Hanım'la beraber Afyon'a gelişi ve Belediye binası önünde halka söylevi: "…Felâketlerden ancak millî benliğinize hâkim olduğunuz için kurtuldunuz!"

 

23 Mart 1923 – Atatürk'ün, Afyon Türkocağı'nda gençlere seslenişi: "…Milletin her vesile ile her vasıta ile böyle güven ve itimadını gördükçe kuvvetim artıyor!"

 

23 Mart 1923 – Atatürk'ün, Afyon Türkocağı şeref defterine yazdıkları: "…Afyon halkının, gençliğinin, aydınlarının kıymetli duygularını, millî egemenliğin korunmasındaki kesin kararlılıklarını kendi heyecanlı dillerinden işitmek benim için pek çok gönül ferahlığı ve güvene sebep olmuştur. Afyon halkı cidden memleketlerine, millî ülküye sahiptirler."

 

23 Mart 1923 – Atatürk'ün, Afyon Belediyesi tarafından şerefine verilen ziyafette konuşması: "…Milletimiz, son bulmuş Osmanlı Devleti yerine yeni Türkiye Devleti halinde varlığını göstermişse, bu milletimizin kendi hukukuna, kendi egemenliğine, kendi benliğine sahip olmasından ve millî menfaatleri dışında emellerden uzaklaşarak yürümesinden meydana gelmiştir.

 

23 Mart 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber gece Afyon'dan Kütahya'ya hareketi. [Kocatürk]

 

23 Mart 1923 – Mustafa Kemal'in defter şeklindeki ilk nüfus cüzdanının tanzimi. (Nüfusu 1928 senesinde yeniden düzenlenmiştir ve 1934 yılından sonraysa iki nüfus cüzdanı vardır.) (Benim Ailem, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

 

23 Mart 1925 – Doğu illerinin bir bölümünde ilan edilen sıkıyönetim 1 ay daha uzatıldı.

 

23 Mart 1925 – Atatürk'ün, vatandaşlara bayram mesajı: "…Bugünlerde Cumhuriyet, şanlı ordusunun kahramanlığı ve bütün vatan evlâtlarının koruma ve yardımı ile büyük bir gericilik tehlikesini bastırmak ve isyan ve ihanetin başlarını Cumhuriyet mahkemelerinin adaletinin pençesine teslim etmiş olmakla bir defa daha parlak bir zafer kazanmıştır."

 

23 Mart 1925 – Atatürk'ün, orduya bayram mesajı: "…Memleketi büyük bir gericilik ve gerileme tehlikesine karşı savunma yolunda yeniden büyük zafer kazanan komutanlarımızı, subaylarımızı ve askerlerimizi bu vesile ile selâmlarım." [Kocatürk]

 

23 Mart 1931 "Türkiye'de İlk Tahsillerini Mektepte Yapacak Türk Vatandaşı Çocukların Türk Mekteplerine Girmelerine Dair, 23 Eylül 1911 Tarihli Tedrisat-ı İptidaiye Kanunu'na Müzeyyel Kanun" T.B.M.M'de kabul edildi.

 

23 Mart 1931 – TBMM'de ilköğretimin Türk okullarında yapılmasını zorunlu hale getiren yasa kabul edildi.

 

23 Mart 1932 – Atatürk'ün, öğleden sonra Ankara Orduevi'ni ziyareti, daha sonra Marmara Köşkü'ne gidişi, saat 19.00'da Anadolu Kulübü'ne gelişi.

 

23 Mart 1934 – Atatürk'ün, akşamüzeri Nuri (Conker) Bey'in evine uğrayışı, bir süre dinlendikten sonra Marmara Köşkü'ne gidişi, akşam Çankaya'ya dönüşü.

 

23 Mart 1935 – Atatürk'ün, suikasttan kurtulan Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz İbn-i Suut'a geçmiş olsun telgrafı.

 

23 Mart 1936 – Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan İsmet İnönü ve Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu'nu kabulü.