Tarihte bugün Atatürk

 

23 OCAK

 

23 Ocak 1921 – "Alemdar" gemisi, Milli Mücadele'ye katılmak üzere İstanbul'dan Karadeniz'e açıldı. (Arada Fransızların eline geçen gemi 28 Ocak günü silahsız mürettebatınca yeniden kurtarılmıştır.)

 

23 Ocak 1922 – Atatürk'ün, "Petit Parisien" muhabirine demeci: "…Büyük Millet Meclisi Hükümeti veya ben, Türk milletine her şeyden evvel, millî emellerinin elde edileceği hakkında teminat vermeye mecburuz. Türk milleti, Yunanlıları kovmaya her ne pahasına olursa olsun, karar vermiştir." [Kocatürk]

 

23 Ocak 1923 – İsmet Paşa'nın, Lozan'dan Atatürk'e, Konferansla Musul konusundaki görüşmeleri bildiren telgrafı.

 

23 Ocak 1923 – Atatürk, Bursa Sultanîsi'nde Muallimler (Erkek Lisesi'nde Öğretmenler) tarafından verilen çay ziyafetinde.

 

23 Ocak 1923 – Atatürk Amerikan milletine beyannamesinin sonunda, "Silahsızlanma ve sürekli barış, ancak ve ancak büyük devletlerin devlet adamlarının ve küçük bütün milletlerin bağımsızlık ve gelişme haklarına eşit suretle sahip olduklarını kabul etmeyi öğrendikleri zaman mümkün olacaktır." (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.539)

 

23 Ocak 1928 – Atatürk'ün, Yugoslav Elçisi Y. Taditch'in güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması

 

23 Ocak 1932 – Dışişleri bakanı Tevfik Rüştü Aras Milletler Cemiyeti silahsızlanma konferansında 13 Haziran 1932 günü Türkiye'nin Milletler Cemiyeti ile işbirliğine hazır olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Cemiyet konseyi (asamblesi) 1932 Temmuz ayında 43 devletin ittifakı ile Türkiye'yi üye yaptı.

 

23 Ocak 1932 – Mustafa Kemal'in talimatına uygun olarak, Riyaset-i Cumhur İncesaz Heyeti Şefi Binbaşı Hafız Yaşar (Okur) İstanbul'da Karaköy'deki Yeraltı Camii'nde ilk kez Cuma namazından sonra Yasin Suresi'ni önce Arapça sonra da Türkçe okudu.

 

23 Ocak 1933 – Atatürk'ün, Balıkesir'den Kütahya'ya gelişi, resmî ziyaretleri ve Kiremit Fabrikası'nı gezmesi.

 

23 Ocak 1933 – Atatürk'ün, Ülkü dergisine ithaflı resmini armağan edişi: "Ülkü'den, öz ülkümüzü yayma yolunda kutlu verimler beklerim." (Ülkü dergisi, sayı: 70, 1938). [Kocatürk]

 

23 Ocak 1935 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan İsmet İnönü ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı kabulü.

 

23 Ocak 1936 – Atatürk'ün, gece Karpiç'e gidişi.

 

23 Ocak 1937 – Atatürk'ün, Kurun gazetesinde Hatay davasıyla ilgili olarak Asım Us imzasıyla yayımlanan ikinci başyazısı: "..Fransa, bugün kendisine pek mütemayil bir dostunu daha kaybetmek üzeredir!"

 

23 Ocak 1938 – Atatürk'ün, Yalova'ya çağrılan Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp tarafından muayenesi.

 

23 Ocak 1938 – Dr. neşet Ömer Yalova'da Atatürk'ü muayene etmiş ve Reşat Belger hastalığın karaciğer büyümesi ve sertleşmesi olduğu sonucuna varmışlardı.