Tarihte bugün Atatürk

 

23 ŞUBAT

 

23 Şubat 1908 – Atatürk'ün, General Litzmann'dan çevirdiği "Takımın Muharebe Talimi" adlı -askerî eğitimle ilgili- kitabın Selanik'te yayımlanması. (Bu kitabın basım tarihi bazı kaynaklarda 1909 olarak gösterilmiştir: Erden, s.11; K.A.M.M.T., s.617; İ.A., s.721; A.H.E., s.29; A.Y., s.20). [Kocatürk]

 

23 Şubat 1919 – Samsun'da Rum tehlikesine karşı faaliyete geçen "Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin Tokat şubesinin kuruluşu.

 

23 Şubat 1919 – XX. Kolordu Komutanlığına atanan Ali Fuat Paşa'nın İstanbul'dan Konya'ya hareketi.

 

23 Şubat 1920 – Atatürk'ün İstanbul hükûmetinin Kuva-yi Milliye aleyhindeki hareket ve girişimleri hakkında Kâzım Karabekir'e telgrafı.

 

23 Şubat 1920 – İngiliz Yüksek Komiseri Amiral J. de Robeck'in, Lord Curzon'a yazısı: "…Anadolu'daki bütün hareketler, Mustafa Kemal Paşa tarafından millî hareketin parçaları olarak tertiplenmektedir. …Bizim aldığımız kararlara hürmet etmeyen yegâne halk, Türk halkıdır."

 

23 Şubat 1921 - T.B.M.M. Hükümeti, Ardahan, Artvin ve Batum'un boşaltılması için Gürcistan'a ültimatom verdi.

 

23 Şubat 1921 – Sevr Antlaşması'nın değiştirilmesi için Londra'da toplanan konferans, bir anlaşmaya varamadan dağıldı.

 

23 Şubat 1921 – Londra Konferansı'nda Osmanlı Delegesi Sadrazam Tevfik Paşa'nın söz hakkını T.B.M.M. delegelerine bıraktığını ifadesi.

 

23 Şubat 1921 – Sadrazam Tevfik Paşa, devletin tek temsilcisinin Ankara delegasyonu olduğunu söyleyerek sözü Bekir Sami Bey'e bıraktı. Bekir Sami Bey'in tek temsilcinin kendilerinin olduğunu söylemesine rağmen Llyod George her iki tarafı da dinleyeceklerini söyledi.

 

23 Şubat 1921 – Gürcülerin çekilmesi ve onayıyla Ardahan ve Artvin'in Doğu Cephesi kuvvetleri tarafından geri alınışı.

 

23 Şubat 1921 – Ardahan, Artvin ve Batum bizde kalacak şekilde Gürcüler anlaşmaya razı oldular. On beş gün sonra Türk birlikleri Batum'a alkışlarla girdi. (Batum daha sonra Moskova anlaşması ile boşaltıldı fakat diğer illerin bizde kalması temin edilmiş oldu.) (Nutuk)

 

23 Şubat 1922 – Yunanistan başbakanı Gunaris, Türklerin silahlandığını, kendilerinin ekonomik açmazlara düşebileceğini, bu nedenle yardıma ihtiyaçları olduğunu Lord Curzon'a bildirdi.

 

23 Şubat 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber öğleden evvel Çankaya'da komşularını ziyaret etmeleri, öğleden sonra şehre inerek Hariciye Vekâleti'nde İsmet Paşa'yı ziyaretleri, buradan yaya olarak ve Millet Bahçesi'ni dolaşarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişleri, daha sonra Genelkurmay Dairesi'ne giderek Fevzi Paşa'yı ziyaretleri, saat 17.30'da Çankaya'ya dönüşleri. [Kocatürk]

 

23 Şubat 1924 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber İzmir'den Ankara'ya dönüşü.

 

23 Şubat 1925 – Doğu illeri için sıkıyönetim meclis genel kurulunda kabul edildi.

 

23 Şubat 1932 – Atatürk'ün, akşam Elhamra Sineması'nda film izlemesi, daha sonra Pera Palas'a gidişi ve geç saatte Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

23 Şubat 1934 – Hızla örgütlenmesini genişleten Halkevleri'nin 2. Kuruluş Yılı kutlandı.

 

23 Şubat 1935 – Atatürk'ün, Ege vapuru ile Marmaris'e gelişi.

 

23 Şubat 1937 – Atatürk'ün, Halkevlerinin 5. kuruluş yıldönümü nedeniyle, kendisine gönderilen saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: "…Halkevlerine başarılar dilerim."

 

23 Şubat 1937 – Atatürk'ün, öğleden sonra motorla Boğaziçi ve Haliç'te bir gezinti yapması, akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.