Tarihte bugün Atatürk

 

24 ARALIK

 

7 Kasım – 24 Aralık 1916 – Mustafa Kemal'in Silvan ve Diyarbakır günlerini anlatan 15 santimetre boyutlu günlük tutması. (İlk ve son tarihleri)

 

24 Aralık 1916 – "24 Aralık 1916 Bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita edilmiştir. Sene-yi mezkûre zarfında Almanya Hükümeti tarafından Birinci ve İkinci Demir Salip ve Avusturya Macaristan Hükümeti tarafından Üçüncü Rütbe'den Muharebe Liyakat Madalyası ile İkinci Rütbeden Harp Alâmeti Liyakat-ı Askeri Madalyası ita kılınmıştır." Kaynak: Atatürk'ün Özlük Dosyası

 

24 Aralık 1916 – Atatürk'ün, İsa Ağa mezrasından hareketle Gökdere dağının tepesine çıkışı, tekrar İsa dağı mezrasına inişi, daha sonra Bahçeköy ve Tepeköy'e gidişi.

 

24 Aralık 1918 – Daha önce 7. Ordu komutanı olan Ferik Fevzi Paşa (Çakmak) Genelkurmay Başkanı oluşu. Ferik Fevzi Paşa erkân-ı harp reisliğine (genel kurmay başkanlığı) getirildi.

 

24 Aralık 1918 – İngilizler Batum'u işgal etti.

 

24 Aralık 1918 – İlk Yunan savaş gemisi, İzmir açıklarında görüldü.

 

23/24 Aralık 1919 – Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet Sivas'tan Ankara'ya giderken, 21 Aralık günü habersiz ve geç saatlerde Mucur'a geldiğinden halktan karşılayan olmamıştı. Bu defa "Ankara yolunda Mustafa Kemal Paşa'yı Mucur'da başlarında Müftü İsmail Hakkı Efendi'nin olduğu kalabalık karşılıyor. Müftü Efendi evvela bir dua okuyor, cemaatin amin sesleri arasında zafer niyaz ediyor. Heyet-i Temsiliye 23/24 Aralık 1919 gecesini Mucur'da geçirmiş ve Müftü Efendi'nin başkanlığında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Mucur Merkezi kurulmuştur."

 

24 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Mucur'dan hareketle Kırşehir'e gelişi, ziyaret ettiği Gençler Derneği'nde konuşması ve derneğin hatıra defterine yazdıkları: "Kırşehir gençlerinin, vatanımızda gençliğin kıymetli bir örneği olduklarını ispat edecek sağlam ve yanılmaz fikirlerle donanmış bulundukları inancıyla imza ederiz."

 

24 Aralık 1919 – Atatürk'ün Kırşehir İdadisi (Lisesi)'ni Ziyareti

 

24 Aralık 1919 – 19 Şubat 1919 yılında kurulan Müderrisler Cemiyeti'nin adı, Teali İslam Cemiyeti olarak değiştirildi.

 

24 Aralık 1919 – 24 Aralık günü Mucur'dan ayrılan Heyet-i Temsiliye aynı gün Kırşehir'e geldi. Kırşehirliler büyük bir törenle Ankara yolcularını karşıladı. Kentin girişinde kurbanlar kesildi. Kırşehir'de kaldıkları süre içerisinde heyet, Kırşehir Gençler Derneği'ni de ziyaret etti.

 

24 Aralık 1919 – Kırşehir'den 24 Aralık günü ayrılan Heyet-i Temsiliye, Kaman, Çiçekdağı ve Beynam'dan sonra 27 Aralık 1919 günü Ankara'ya ulaştı. Her geçtikleri yerleşim yerlerinde olduğu gibi, buralarda da Mustafa Kemal ve arkadaşları coşkuyla karşılandılar. Bu karşılamalarda din adamları ön saflarda yer aldı. Bunlardan biri de Çiçekdağı Müftüsü Hayrullah (Alp) Efendi'dir. Hayrullah Efendi, Yozgat isyanı sırasında beldenin güvenliğini sağlamak yolunda önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bu arada TBMM, Müftü Efendi'den asker toplamasını istemiş ve kasabanın güvenliğini şahsına emanet etmiştir.

 

24 Aralık 1920 – Çerkez Ethem'i yola getirmek için, bir ögüt kurulu, Kütahya'ya gönderildi.

 

24 Aralık 1920 – Yunan Kralı Aleksandr'ın ölümü. Konstantin tahta çıkışı.

 

24 Aralık 1921 – Fransızlar Osmaniye'yi (Cebelibereket) boşalttı. Osmaniye'nin kurtuluşu.

 

24 Aralık 1921 – TBMM'nin gizli oturumunda Veliaht Abdülmecit Efendinin Meclis Başkanlığına gönderdiği TBMM'ni tanıyan mektubun okunması.

 

24 Aralık 1921 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda, Veliaht Abdülmecit Efendi'nin Meclis Başkanlığı'na gönderdiği -T.B.M.M.'ni tanıyan- mektubun okunması nedeniyle konuşması: "…İki yıllık olaylar ve yüksek Meclisinizin kuruluşu artık millete anlattı ki, Meclisin sahip olduğu yüksek kuvvetten, yüksek iradeden başka bir kuvvet mevcut değildir."[Kocatürk]

 

24 Aralık 1921 – Padişah Vahdettin doğrudan TBMM'ne bir mektup yazarak meclisi tanıdığını Ankara'ya bildirdi.

 

24 Aralık 1921 – Gaulis noel gecesi Çankaya köşküne yemeğe davetliydi. (Gaulis Atatürk ve Milli mücadele hakkında birden çok kitap yazdı.)

 

24 Aralık 1927 – TBMM'de eski Bahriye Vekili İhsan Bey (Eryavuz) hakkında Yavuz gemisinin onarımına ilişkin yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verildi. Açılan dava Yavuz-Havuz Davası olarak adlandırılacaktır.

 

24 Aralık 1930 – Atatürk'ün, Edirne'de bazı okulları ve Belediye'yi ziyareti, incelemelerde bulunması.

 

24 Aralık 1930 – Atatürk'ün Edime Mekteplerini (Okullarını), Atatürk Edirne İlköğretim okulunu, Edirne Kız Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)'nu, Edime Erkek Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)'nu, Edime Erkek Lisesi'ni, Edime Orta Mektebi (Ortaokulu)'ni, Edime Erkek Yatı Mektebini (Ortaokulunu) ve Edime Sanayi Mektebi (Sanat Okulu)'nu ziyareti.

 

24 Aralık 1931 – Türkiye'nin ilk sivil havacılık kulübü Aero Kulüp İstanbul'da kuruldu.

 

24 Aralık 1931 – Atatürk'ün, öğleye doğru Marmara Köşkü'ne gelişi, bir süre dinlendikten sonra İsmet Paşa'nın Köşkü'ne uğrayarak saat 14.00'de Çankaya'ya dönüşü.

 

24 Aralık 1934 – Atatürk'ün, öğleden sonra Kılıç Ali'nin evine gidişi, daha sonra Gazi Orman Çiftliği'ne kadar bir gezinti yaparak Çankaya'ya dönüşü.

 

24 Aralık 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri Gazi Orman Çiftliği eski Müdürü Kastamonu Milletvekili Tahsin Coşkan'ın, çiftlik içindeki evine gidişi, daha sonra İsmet İnönü'nün köşküne uğrayarak akşam Çankaya'ya dönüşü.