Tarihte bugün Atatürk

 

24 HAZİRAN

 

24 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in 18 Haziran 1919 tarihli genelgesi nedeniyle Padişah Vahdettin'e telgrafı: "Böyle bir zihniyetin hiçbir yerde kabul ve uygulama noktası bulmadığını şükranla arz eylerim."

 

24 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Yunanlıların ve yerli Rumların Samsun'daki faaliyetleri hakkında 15. Kolordu Komutanlığı'na telgrafı.

 

24 Haziran 1919 – Atatürk'ün, İtalyanların Antalya yöresindeki kuvvetlerini artırdıkları, bu girişimin protesto edilmesi hakkında 15. Kolordu Komutanlığı'na telgrafı.

 

24 Haziran 1919 – Posta ve Telgraf Umum Müdürü Refik Halit (Karay)'in, telgrafhanelere, Mustafa Kemal'in azledildiğini, bu sebeple telgraflarının kabul edilmemesini bildiren telgrafı.

 

24 Haziran 1920 – Yunanlılar, Alaşehir'i işgal etti.

 

24 Haziran 1920 – Salihli yönüne ilerleyen Yunan tümeni, 24 Haziran'da Alaşehir'e girdi. 29 Ağustos'ta Uşak'ı zapt etti ve Dumlupınar'a (sırtlar bizde kalacak şekilde) kadar ilerledi. (23ncü Tümen çok kayıp verdi.) ( Aydın yönündeki Yunan kuvvetleri de Nazilli'ye kadar geldi.) (Nutuk)

 

24 Haziran 1922 – Atatürk'ün, annesiyle beraber Adapazarı'ndan Ankara'ya dönüşü.

 

24 Haziran 1923 – Topkapılı Mehmet Bey'e dair vatana üstün hizmet faslından maaş bağlanması hakkında, TBMM aşağıdaki kararı oy birliği ile almıştı: "TBMM Başkanlığından: İstanbul'un düşman altında bulunduğu sırada, Osmanlı ordusunun depolanan silah ve teçhizatını her an ölümle karşı karşıya kalarak Anadolu'ya kaçıran, düşmanın gizli istihbarat teşkilatının içinde yuvalanarak, milli kuvvetlere çok yararlı bilgiler sağlayan M.M.Grubu Başkanı Topkapılı Mehmet Bey'e, Vatana Üstün Hizmet faslından ayda 1.500 lira maaş bağlanması Büyük Meclis'in 24 Haziran 1923 tarihli toplantısında oy birliği ile kararlaştırıldı."

 

24 Haziran 1923 – 24 Haziran 1923 tarihli TBMM kararınca Topkapılı Cambaz Mehmet'e ayda 1.500 lira maaş bağlanır. O devirde bir tavuğun fiyatı 12,5 kuruştur. Bu demektir ki Topkapılı'ya bağlanan maaş, bugünün parasıyla ayda yaklaşık 10 milyar liradır. Peki Topkapılı Cambaz Mehmet böylesine yüksek ve sürekli bir ödülü kazanınca ne der? "Ben bir şey yapmadım. Vatanım için, Mustafa Kemal Paşam için üzerime düşen görevi yerine getirmeye çalıştım. Hizmetleri gerçekleştiren arkadaşlarımdır. Ben buna layık değilim" Topkapılı Cambaz Mehmet, bugünün parasıyla ayda yaklaşık 10 milyar lira maaşı Kızılay'a devreder. Tek kuruşunu bile almaz.

 

24 Haziran 1923 – Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Toplam 143 madde ile çeşitli sözleşme ve protokol biçimindeki 17 ek'ten ibaret olan antlaşmanın imzalanması nedeniyle Mustafa Kemal, İsmet Paşa'yı kutladı.

 

24 Haziran 1923 – Milli mücadeleden sonra TBMM'nin milletvekilliği teklifini geri çevirerek Topkapı'daki mütevazı evine çekilen "Demir" takma lakaplı Topkapılı Cambaz Mehmet TBMM tarafından 24 Haziran 1923 tarihinde, "Vatana Hizmet Faslından mahiye (ayda) 1500 lira maaş ile ödüllendirilmiştir." (Ben sadece üzerime düşeni yaptım diyen Topkapılı bu maaşı da almamış ve Kızılay'a devretmiştir. Topkapılı 1932 yılında hayata veda etmiştir. Mustafa Kemal'in Mim Mim Grubundaki takma adı ise; "NUH'tur."Nuh adı aynı zamanda Mim Mim grubunun parolasıdır.)

 

24 Haziran 1926 – Atatürk'ün, suikast girişimi sebebiyle, ordunun üzüntülerini bildiren Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa'nın telgrafına cevabı: "…Gösterilen sevgi eserine teşekkürlerimi sunar ve kıymetli ordumuza selâm ve sevgilerimi iletirim."

 

24 Haziran 1926 – Atatürk'ün, -İsmet Paşa, Fahrettin (Altay) ve Tevfik Rüştü (Araş) ile beraber- İzmir'de Karşıyaka Spor Kulübü'nü ziyareti ve kulübün hatıra defterine yazdıkları: "Bu defaki ziyaretimde, geçen aylarca harcanan çalışma ve gayretin kıymetli izlerini gördüm. Teşekkür ve tebrik ederim."

 

24 Haziran 1926 – Atatürk'ün, suikast girişimiyle ilgili olarak İzmir'de Yunus Nadi Bey'e demeci: "…Suikast görünürde şahsıma yönelmiş olmakla beraber, gerçekte milletin talihine kurşun sıkılmak isteniyordu!"

 

24 Haziran 1933 – Atatürk Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü'nde ve Ankara Kız Lisesi İmtihanlarında (Sınavlarında)

 

24 Haziran 1934 – Atatürk'ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile Menemen'de piyade alayını denetlemesi, daha sonra Soma üzerinden Balıkesir'e gelişi.

 

24 Haziran 1934 – Atatürk Balıkesir Necatibey Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu)'nde

 

24 Haziran 1935 – Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığına bağlı bir kamu iktisadi teşekkülü olarak (KİT) Elektrik işleri etüd idaresi kuruldu.

 

24 Haziran 1938 – Toprak mahsulleri ofisi kuruldu. (Türkiye üzerine notlar, Metin Aydoğan)

 

24 Haziran 1938 – Türkiye Hatay'daki Milletler Cemiyeti Komisyonu ile her türlü ilişkiyi kestiğini bildirdi.

 

24 Haziran 1938 – Hatay'da siyasi partiler feshedildi.

 

24 Haziran 1938 – Atatürk'ün, Savarona yatı ile akşamüzeri İstanbul'dan Erdek'e gelişi, gece saat 21.30'da Erdek'ten İstanbul'a hareketi (Atatürk, Erdek'te donanmamız tarafından selâmlanmış ve Donanma Komutanı Amiral Şükrü Okan'ı Savarona yatında kabul etmiştir). [Kocatürk]

 

24 Haziran 1938 – T.B.M.M, "Toprak Mahsulleri Ofisi Kurulması Hakkında Kanun"u kabul etti.