Tarihte bugün Atatürk

 

24 ŞUBAT

 

24 Şubat 1910 – Sanayii Nefise Mektebi'nin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.

 

24 Şubat 1915 – 19ncu Piyade Tümeni ile birlikte Çanakkale Maydos'a geçmiştir. (Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, 7. Baskı, s.21)

 

24 Şubat 1917 – Atatürk'ün Diyarbakır'dan Halep'e gelişi, Baron Oteli'ne inişi.

 

24 Şubat 1918 – Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.

 

24 Şubat 1919 – Harbiye Nazırı Ömer Yaver Paşa'nın, Atatürk'e, hazerî kadroda ordu komutanı olması sebebiyle yaverlerinin alındığını bildiren yazısı.

 

24 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne, kuruluşun önemi ve gereği üzerinde köylülerin uyarılmasını isteyen genelgesi.

 

24 Şubat 1922 – Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı "Satveti Milliye" adlı gazete çıkmaya başladı.

 

24 Şubat 1923 İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi lağvedilerek, yerine Ankara'daki Emniyet Umumiye Müdürlüğü'ne bağlı ve İl Teşkilatları düzeyinde İstanbul Polis Müdürlüğü kuruldu.

 

24 Şubat 1925 – Şeyh Sait'e bağlı kuvvetler Elazığ'ı ele geçirdi. Şeyh Sait'in adamları Genç, Maden, Siverek, Ergani ve Varto'dan sonra Elazığ'ı da ele geçirdi.

 

24 Şubat 1925 – Atatürk'ün, yeni kurulan Türk Tayyare Cemiyeti'ne tebrik ve başarı telgrafı: "…Cemiyetinize hayırlı çalışmalarında yardım, benim için haz ve övünç sebebidir. Kurucularını tebrik eder, cemiyetin hedefine doğru sürat ve başarı ile ilerlemesini temenni ederim." [Kocatürk]

 

24 Şubat 1926 – Atatürk'ün, Çankaya'da Afganistan Elçisi Gulam Ceylâni Han'ın güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

 

24 Şubat 1927 – Atatürk'ün, Ankara Palasla "Çocuk Esirgeme Kurumu" balosunu şereflendirmesi.

 

24 Şubat 1933 – Atatürk'ün, Ankara Halkevi'ndeki söylevini radyodan dinledikten sonra Başbakan İsmet Paşa'ya telgrafı: "Halkevi'nde yaptığınız konuşmayı zevkle dinledim. Tebrik ve teşekkür ederim. Necip Ali Bey'in demeç ve açıklamasından da çok memnun oldum. Kendisini tarafımdan takdir ve taltif buyurmanızı rica ederim."

 

24 Şubat 1935 – Atatürk'ün, Ege vapuru ile Marmaris'ten İstanbul'a hareketi.

 

24 Şubat 1938 – Atatürk'ün, İsmet İnönü ile beraber akşam trenle İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.