Tarihte bugün Atatürk

 

25 MAYIS

 

25 Mayıs 1915 – Çanakkale Savaşları: Alman U-21 denizaltı gemisinin İngiliz Triumph zırhlısını batırışı.

 

25 Mayıs 1918 – Atatürk'ün, böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi için İstanbul'dan trenle Viyana'ya hareketi (Viyana ve Karlsbad'da 2 ay kadar tedavi görmüştür). (Atatürk, Viyana'dan -Halep'te bulunan- İzzettin (Çalışlar) Bey'e gönderdiği bir mektupta, burada tedavi olmasını Enver Paşa ve Doktor Süleyman Numan Paşa'nın tavsiye ettiğini yazmıştır). [Kocatürk] (Mustafa Kemal Almanya Seyahati dönüşünde sol böbreğindeki bir rahatsızlık nedeniyle bir ay kadar yatakta tedavi gördü. Bir ara iyileşir gibi oldu, tekrar yattı. Neticede doktorlar tedavi için Viyana‟ya gitmesinde ısrar ettiler. Yaveri Cevat Abbas işlemleri bakanlıkta takip etti. Konu ile ilgilenen Enver Paşa, öteden beri Mustafa Kemal Paşa'yı kendisine ciddi bir rakip olarak gördüğü için, işlemleri çabuklaştırdı. Mustafa Kemal'e bir emir eri ile birlikte, en üst derece yolluk ve gerekli avans verildi. 25 Mayıs 1918‟de Viyana'ya hareket edildi. Viyana'da 3 hafta kadar tedavi gördükten sonra, ilgili profesörün tavsiyesi üzerine, kaplıca tedavisi görmek için Karlsbad'a gider. Mustafa Kemal, 30 Haziran 1918 – 27 Temmuz 1918 tarihleri arasında Karlsbad'da tedavi görür.)

 

25 Mayıs 1918 – Mustafa Kemal saat 10.00'da trenle Viyana'ya hareket eder. 1 Haziran 1918'de Viyana'ya gelir. Brüksel oteline yerleşir. Tanınmış ürolog Prof. Dr. Zuckerkandl'a böbreklerinden muayene olur. (Koli basili teşhisi konmuştur.)Profesör Mustafa Kemal'i Cottage Sanatoryumuna 3 hafta süre için yatırır. Bu tedaviyi takiben Karlsbad'a kaplıca için gönderilir. (Sonsuza Yolculuk , Yrd. Doç Dr. Ali Güler)

 

25 Mayıs – 12 Haziran 1919 – Mustafa Kemal Paşa Havza'da. (Nutuk)

 

25 Mayıs 1919 – Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille Samsun'dan Havza'ya gelişi. Mustafa Kemal ve arkadaşları Samsun'dan Havza'ya geçti. Yolda giderken söylemiş oldukları "Dağ Başını Duman Almış" marşı, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok sevilen ve söylenen marşı oldu.

 

25 Mayıs 1919 – Atatürk Havza'da. 25 Mayıs 1919 akşam üstü (Mustafa Kamal Paşa) Havza'ya geldi. Ertesi günü, başlarında ulemadan Hacı Mustafa Efendi'nin bulunduğu bir heyet kendisini ziyaret ederek memleket meseleleri hakkında görüşmelerde bulundular. Bu zâtlar diğer bir gece Belediye Reisi'nin evinde toplanarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni teşkil ettiler.

 

25 Mayıs 1919 – Mustafa Kemal Havza'ya gelir. Mesudiye oteline yerleşir. 12 Haziran 1919'a dek Havza'da kalır kaplıcalardan yararlanır. (Sonsuza Yolculuk , Yrd. Doç Dr. Ali Güler)

 

25 Mayıs 1919 – Damat Ferit Hükümeti, 25 Mayıs 1919'da bütün gösterileri yasaklar.

 

25 Mayıs 1919 – Bayındır ve Karabağ'ın Yunanlılar tarafından işgali.

 

25 Mayıs 1920 – Çerkez Ethem kuvvetleri, Hendek'e girdi.

 

25 Mayıs 1921 – İtalyanlar Marmaris'ten çekildi.

 

25 Mayıs 1922 – Franklin Bouillon'un, Paris'ten Atatürk'e mektubu: "…Emin olabilirsiniz ki dostlarım ve ben, müşküller ve engeller ne olursa olsun, adaletli barışa ulaşmayı müdafaa etmekten vazgeçmeyeceğiz." [Kocatürk]

 

25 Mayıs 1926 – Atatürk'ün, Bursa'da Balıkesir ve İnegöl'den gelen heyetleri kabulü.

 

25 Mayıs 1927 – Atatürk'ün, Çankaya'da İran Elçisi Mirza Sadek Tababai'nin güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması

 

25 Mayıs 1927 - Türkiye-Meksika dostluk antlaşması imzalandı.

 

25 Mayıs 1928 – Atatürk'ün, Afganistan Kralı Amanullah Han'la beraber Ankara'da resim Sergisi'ni ziyareti.

 

25 Mayıs 1928 – Türkiye ile Afganistan arasında bir dostluk anlaşması imzalandı.

 

25 Mayıs 1928 – Moskova'da imzalanan 1 Mart 1921 tarihli anlaşma ile gelişen Türk – Afgan ilişkileri neticesi Afgan Kralı Amanullah Türkiye'ye geldi ve 25 Mayıs 1928 tarihinde Ankara'da "Türk – Afgan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" imzalandı. (20. YY. Siyasi Tarihi, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu)

 

25 Mayıs 1928 - İspençiyarı ve Tıbbi Müstahzarlar kanununun çıkartılması. (Bu kanun 3 Ağustos 1936 tarihinde yerli firma ve malları korumak için yeniden düzenlenmiştir.)

 

25 Mayıs 1929 – İstanbul'da 4. Beynelmilel Ajanslar Kongresi toplandı.

 

25 Mayıs 1933 – Atatürk'ün, Marmara Köşkü'nde, Gazi Orman Çiftliği'nin 8. kuruluş yıldönümü şenliğinde bulunması.

 

25 Mayıs 1935 – Ankara'da Basın Birliği oluşturmak üzere Birinci Türk Basın Kurultayı toplandı.

 

25 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, akşam Yalova'dan hareketle Büyükada'ya gelişi ve geceyi Yat Kulüp'te geçirişi.

 

25 Mayıs 1937 – Malatya bez fabrikasının temeli atıldı.

 

25 Mayıs 1938 – Atatürk'ün, Adana'dan trenle Ankara'ya dönüşü.