Tarihte bugün Atatürk

 

25 EYLÜL

 

25 Eylül 1911 – İtalya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti.

 

25 Eylül 1915 – Almanya'nın İstanbul elçiliğinde görevli Dr. Ernest Jachk Mustafa Kemal'i komuta yerinde ziyaret etti. (Cumhuriyet Tarihi Yalanları, Sinan Meydan)

 

25 Eylül 1919 – İngiliz general Solly Flood'ın, Fuat Paşa'ya, bir kurmay binbaşı ve Eskişehir İngiliz kontrol subayını göndererek 'İngilizlerin iç işlerimize ve milli mücadelemize asla karışmayacaklarına' dair söz vermeleri. (Sonrasında İngilizler Merzifon'daki tüm kuvvetlerini önce Samsun'a ve daha sonra İstanbul'a çekmişlerdir.) (Nutuk)

 

25 Eylül 1920 – Mustafa Kemal meclis gizli oturumunda padişahı hain ve bön bir adam olarak tanımladı.

 

25 Eylül 1921 – Malta'dan kaçarak Kuşadası'na gelen Ali İhsan (Sabis) Paşa'nın, Söke'den Başkomutan Atatürk'e Anadolu'da vazife isteyen telgrafı.

 

25 Eylül 1921 – Mustafa Kemal Paşa'nın mecliste konuşması; "… Yüce meclisin vatanın ve milletin istiklalini, hayatını kurtarmaya çalışırken, hilafet ve saltanatla, halife ve sultanla bu kadar çok meşgul olması sakıncalıdır." (Nutuk)

 

25 Eylül 1922 – Atatürk'ün, "Reuter Ajansı" muhabirine İzmir'de, Büyük Zafer ve Trakya hakkında demeci.

 

25 Eylül 1922 – İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'un, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a telgrafı: "2000 kişilik bir Türk süvari kuvveti Erenköy'de göründü. Bunları tarafsız bölgeden geri çekmesini, Mustafa Kemal'e duyuruyoruz. Yoksa Harington bunları geri çevirecek(!)" [Kocatürk]

 

25 Eylül 1922 – Hamit (Hasancan) Bey'in, İstanbul'dan Atatürk'e telgrafı: "…General Pellé, 2000 süvarimizin Erenköy'den geri çekilmésini rica etti."

 

25 Eylül 1923 – Milli sınırlar dışında kalmış ve Milli Mücadele'ye katılmamış olanlara yapılacak işlemleri belirten 347 sayılı kanun T.B.M.M.'nde kabul edildi.

 

25 Eylül 1924 – Mustafa Kemal Amasya'da yetimler yurdunda (Dar'ül Eytam) ziyarette gördüğü Zehra'yı ( İNAL) evlat edindi. (Benim Ailem, Yrd. Doç. Dr. Ali Güler)

 

25 Eylül 1924 – Atatürk'ün, Lâtife Hanımla beraber sabah Amasya'dan hareketle saat 16.00'da Tokat'a gelişi.

 

25 Eylül 1925 – Atatürk'ün Bursa'da, İstanbul'dan gelen Muallim Mektebi Heyetini (Öğretmen Okulu Kurulunu) Kabulü

 

25 Eylül 1925 – İstanbul'da, tulumbacı teşkilatı yerine, modern motorlu itfaiye teşkilatı kuruldu.

 

4 – 25 Eylül 1927 – İzmir Fuarı'nın temeli sayılan "9 Eylül Mahalli Sergisi" 4-25 Eylül 1927 tarihleri arasında, Mithat paşa Sanat Enstitüsünde açıldı. Serginin teklifi İzmir ticaret odasına aitti ve İzmir Valisi Kazım Dirik'in kararı ile açıldı. Bu ilk sergiye 71 resmi kuruluş, 195 yerli, 9 ülkeden 72 kuruluş katıldı.

 

25 Eylül 1930 – Atatürk'ün, kendisine ömür boyu cumhurbaşkanlığı teklifi söylentileri üzerine gazetecilere demeci: "Siz ve kamuoyu bilmelisiniz ki, bu yoldaki teklifler hoşuma gitmemiştir ve gitmez! Dediğiniz gibi bir teklifi, benim idealimi cidden rencide eden bir mânada telâkki ederim."

 

25 Eylül 1930 – İsmet Paşa'nın Başbakanlıktan istifası.

 

25 Eylül 1931 – Atatürk'ün, akşam İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.

 

25 Eylül 1933 – Atatürk'ün, Bulgaristan'dan dönen Başbakan İsmet Paşa ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey'i Dolmabahçe Sarayı'nda kabulü ve Sofya görüşmeleri hakkında bilgi alışı.

 

25 Eylül 1936 – Atatürk'ün, Uluslararası 6. İzmir Fuarı'nın kapanışı nedeniyle İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz'un bağlılık telgrafına teşekkür cevabı.

 

25 Eylül 1936 – Kara Harp Okulu İstanbul'dan Ankara'ya şu anki binalarına taşındı.

 

20-25 Eylül 1937 – İkinci Türk Tarih kongresinde Prof. İsmail Hakkı İzmirli sunduğu bildiride 'Hz. Muhammed'in Türk olabilme ihtimali' tezini anlattı, çarpıcı tezler sundu. (Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

 

20-25 Eylül 1937 – İkinci Türk Tarih kongresinde Hz. Muhammed ve bazı İslam büyüklerinin Türklükle ilgisi üzerine çarpıcı tezler öne sürülmüştür. (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan)

 

25 Eylül 1937 – Atatürk'ün, öğleden sonra Florya'dan Dolmabahçe Sarayı'na gelerek 2. Türk Tarih Kurultayı'nın son gün çalışmalarını izlemesi ve kapanış töreninde bulunması.

 

25 Eylül 1937 – Atatürk'ün, akşam motorla bir gezinti yaparak Florya'ya gelişi, geceyi burada geçirişi.