Tarihte bugün Atatürk

 

25 HAZİRAN

 

25 Haziran 1915 – Atatürk'ün, Kemalyeri'nde Kuzey Grubu ve 3. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa'nın karargâhına giderek kendisiyle görüşmesi.

 

25 Haziran 1917 – Türkiye'de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk başkanı Mahmut Sadık'tı.

 

24/25 Haziran 1919 – Atatürk'ün, valiliklere, müstakil mutasarrıflıklara, kolordulara ve 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'ya, "Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in -Osmanlı hükümetinin yeni bir savaşa giremeyeceği hakkında- 18 Haziran 1919 tarihli genelgesini protesto eden" yazısı: "..Bağımsızlığını emin görmek isteyen milletin önüne hiçbir haksız set çekilemez!" [Kocatürk]

 

25 Haziran 1919 – İbrahim Tali (Öngören) Bey'in, Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in 23.6.1919 tarihli genelgesini, Sivas'tan şifre ile Amasya'da bulunan Atatürk'e bildirmesi.

 

25 Haziran 1919 – Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe kuvvetleri, Yunanlılarla çarpışmaya başladı.

 

25 Haziran 1919 – Mustafa Kemal Paşa, Amasya'dan Sivas'a hareket etti.

 

24-25 Haziran 1920 – Batı Cephesi Kumandanlığı kuruldu. Kumandanlığa da Ali Fuat (Cebesoy) Paşa atandı.

 

25 Haziran 1920 – İngiltere ve Fransa savaş gemileriyle Mudanya'ya asker çıkarttı ve kısa sürede ayrıldılar.

 

25 Haziran 1920 – İngilizler Mudanya'ya bir müfreze çıkardı. (Nutuk)

 

25 Haziran 1920 – Bigadiç'inin Yunanlılar tarafından işgali.

 

25 Haziran 1920 – Karamürsel'in İngilizler tarafından işgali.

 

25 Haziran 1923 – Mustafa Kemal Paşa İzmir'den milletvekili seçildi.

 

25 Haziran 1924 – Atatürk'ün, Çankaya'da Polonya Elçisi Kaoll Romain'in güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

 

25 Haziran 1925 – Yunanistan'da, General Thedoros Pangalos bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

 

25 Haziran 1927 – Umumi müfettişlik teşkilatı hakkında kanun mecliste kabul edildi. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

25 Haziran 1934 – Atatürk'ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile Balıkesir'den Çanakkale'ye gelişi, buradan Gülcemal vapuruyla İstanbul'a hareketi.

 

25 Haziran 1936 – Atatürk, makbule hanımı İstanbul Alibeyköy kuzeyindeki çiftliğinde ziyaret etti.

 

25 Haziran 1937 – Atatürk'ün, Yalova'dan Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

25 Haziran 1938 – Savarona yatının, -Erdek dönüşü- sabaha karşı Büyükada önünde demirlemesi, akşam saat 23.30'da buradan hareket ederek gece saat 02.00'de Büyükdere önünde demirlemesi.

 

25/26 Haziran 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri Cevat Abbas'ı çağırarak sabah erkenden Amasya'ya gidileceğini, bu gidişin gizli kalmasını istemesi. (Nutuk)