Tarihte bugün Atatürk

 

25 KASIM

 

25 Kasım 1912 – Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı Kuvayı Mürettebesi Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı. Akdeniz Kolordusu (Bolayır) Harekât Şubesi Müdürlüğüne atanması.

 

25 Kasım 1912 – Atatürk'ün, Gelibolu'da bulunan Bahr-i Sefid (Çanakkale) Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması. Fahri Paşa'nın komuta ettiği bu kuvvetin Kurmay Başkanı, Binbaşı Fethi (Okyar) Bey idi.

 

25 Kasım 1914 – Churchill Savaş konseyi toplantısında Çanakkale boğazına ordu ve donanmanın birlikte taarruz etmesini teklif etti. (Gelibolu, Erol Mütercimler)

 

25 Kasım 1916 – Atatürk'ün Says köyünde 23. Alay'ın 3. Tabur'unu denetlemesi, tabura bir tatbikat yaptırılması.

 

25 Kasım 1920 – T.B.M.M. 'nde "Düğünlerde Men'i İsrafat Kanunu" kabul edildi. (Düğünlerde gereksiz harcamanın önlenmesi)

 

25 Kasım 1920 – İsrafı engelleme kanunu kabul edildi.

 

25 Kasım 1920 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Şeyh Sunusî şerefine verdiği yemekte konuşması.

 

25 Kasım 1920 – TBMM'ne aşiretlerce hazırlanan ikinci Dersim Muhtırası teslim edildi. (Talepleri Sevr'de yazıldığı şekilde Diyarbakır, Elazığ, Van ve Bitlis'te Kürt özerk yönetiminin hayata geçirilmesiydi.)

 

25 Kasım 1922 Edirne işgalden kurtuldu.

 

25 Kasım 1922 – Edirne'de milli idarenin kurulması.

 

25 Kasım 1922 – 15 Ekim 1922'de yürürlüğe giren Mudanya ateşkes anlaşması ile yunan kuvvetleri Doğu Trakya'yı boşalttı. 25 Kasım günü Edirne Valiliğine Şakir Bey (Kesebir) atandı.

 

25 Kasım 1924 – Kazım Paşa (Özalp) TBMM başkanı seçildi.

 

25 Kasım 1924 – Atatürk'ün, Le Matin gazetesi yazarı Madam Titaniya'ya Türkiye-Fransa ilişkileri ve hilâfetin kaldırılması hakkında demeci: "…Hilâfet, mazinin bir rüyası olup zamanımızda yeri yoktu!" [Kocatürk]

 

25 Kasım 1925 – Şapka giyilmesi hakkında Kanun'un kabulü. Şapka Yasası (Şapka Devrimi). Şapka giyilmesi konusundaki kanun, TBMM'de kabul edildi. Kanun, 28 Kasım'da yürürlüğe girdi.

 

25 Kasım 1925 – Kanun kabul edilirken, Rize'de şapka ve diğer inkılaplara karşı gösteriler yapıldı. Rize'de de olaylar sonunda 8 kişi idama mahkûm oldu.

 

25 Kasım 1925 – Atatürk'ün, akşam, Çankaya'da yapılan kabine toplantısına başkanlık edişi.

 

25 Kasım 1929 – İstanbul'a gelen Alman biyografi yazarı Emil Ludwig'in demeci: "Ben öteden beri büyük simaları tetkik ile meşgulüm. Avrupa'm büyük devlet adamları ile görüştüm. Onların karakterleri ve görüşlerini öğrendim. Büyük Gazi de meydana getirdiği büyük eserlerle kendisinden çok söz ettirmiş bir şahsiyettir. Bu sebeple özellikle Gazi ile görüşmek isterim. Bu amaçla Ankara'ya gideceğim." [Kocatürk]

 

25 Kasım 1934 – Atatürk'ün, akşamüzeri Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı kabulü.

 

25 Kasım 1934 – İsmet Paşa, 1934 yılında "İnönü" soyadını aldı.

 

25 Kasım 1934 – Atatürk'ün, Başbakanlığa İsmet Paşa'ya "İnönü" soyadını verdiğini bildiren mektubu: "Başbakan İsmet Paşa Hazretleri'nin, inkılâp tarihimizin ilk şerefli ve parlak sayfası olan İnönü Meydan Muharebelerinin baş kahramanı olmuş bulunması itibariyle, soyadı kanunu gereği olarak, alacağı aile isminin 'İnönü' olmasını çok yerinde bulduğumdan kendilerine bu soyadını verdiğimi bildiririm."

 

25 Kasım 1934 – Atatürk'ün, eşi ve kızıyla Türkiye'yi ziyaretleri esnasında gördükleri yakınlığa teşekkür eden İsveç Veliahtı Prens Güstav Adolf'un mektubuna cevabı.

 

25 Kasım 1935 – Cenevre'deki Afet İnan'a yazdığı mektupla birlikte, Çankaya'daki sofrasında çekilmiş bir fotoğrafını imzalı olarak göndermesi.