Tarihte bugün Atatürk

 

26 HAZİRAN

 

26 Haziran 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın sabah erkenden ve gizlice Amasya'dan Tokat'a doğru yola çıkması. (Nutuk)

 

26 Haziran 1919 – Mustafa Kemal'in bugünü ve geceyi Tokat'ta geçirmesi. (Sabah gelişi hiçbir yere bildirilmemiştir.) (Nutuk)

 

26 Haziran 1917 – Atatürk'ün, Halep'ten Diyarbakır'a hareketi (Ahmet İzzet Paşa, Halep'te kalmıştır).

 

26 Haziran 1919 – 1. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı.

 

26 Haziran 1919 – Atatürk'ün, otomobille sabah Amasya'dan Tokat'a sabah 08.00'de hareketi, günü ve geceyi Tokat'ta geçirmesi. [Atatürk, beraberinde Rauf (Orbay), Refik (Saydam), Kâzım (Dirik), Hüsrev (Gerede), İbrahim Süreyya (Yiğit), Cevat Abbas (Gürer) vb. olmak üzere üç otomobille yola çıkmıştır].

 

26 Haziran 1919 – Dahiliye Nazırı Ali Kemal istifa etti.

 

26 Haziran 1919 – Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in: "Milli ordu teşkil etmenin ve müdafaa-i milliye hazırlamak gibi faaliyetlerin felaket olduğunu.." ilan eden beyannamesi.

 

26 Haziran 1919 – Atatürk, 26 Haziran 1919 sabahı karanlıkta, sessiz sedasız Amasya'dan ayrılıp Tokat'a gitti. Amasya'da kaldığı 14 günde Türk Devrimi'nin temellerini attı. (Mustafa Kemal 26 Haziran'da Amasya'dan Tokat'a gelmiştir. Amacı Karabekir'in ısrarla davet ettiği Erzurum'a gitmek ve Erzurum kongresine katılmaktır. Geceyi Tokat‟ta geçirir. Fakat Sivas'ta birtakım olumsuz hazırlıklar yapıldığını duyar ve gerekli tertibatı aldıktan sonra, 27 Haziran'da adeta baskın şeklinde Sivas'a ulaşır. Elâzığ'a özel görevle vali atanan Emekli Kurmay Albay Ali Galip ve Hürriyet ve itilâf mensupları, Vali Reşit Paşa'yı, Mustafa Kemal'i tutuklaması için sıkıştırmaktadırlar.)

 

26 Haziran 1919 – Ali Kemal Bey 84 sayılı genelgesinden üç gün sonra bugün, hükümetten çekildi. (Nutuk)

 

26 Haziran 1920 – Doğuda Milli Aşireti ayaklanması bastırıldı.

 

26 Haziran 1920 – Bakanlar Kurulu (Vekiller heyeti) Kararı ile "Elcazire" ve "Adana Cephesi" komutanlıkları kuruldu.

 

26 Haziran 1920 – "İdare-i Örfiye Divan-ı Harblerinin Suret-i Teşekkülü Hakkında, Heyet-i Umumiye Kararı" çıktı.

 

26 Haziran 1923 – General Harington, Abdülmecid Efendi'yi ziyaret etti.

 

26 Haziran 1924 – Atatürk'ün, öğleden sonra Vekiller Heyeti toplantısına başkanlık yapışı.

 

26 Haziran 1926 – Kazım Karabekir, Ali Fuat, Cafer Tayyar, Bekir Sami ve Rüştü Paşa, Mustafa Kemal'e İzmir'de hazırlanan suikastla ilgili olarak Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmaya başladılar.

 

26 Haziran 1926 – Mustafa Kemal'e karşı suikast girişiminin sanıkları İzmir'de Milli Sinema salonunda yargılanmaya başladı. Tutuklananlar arasında Ziya Hurşit ve arkadaşlarının yanısıra Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Cafer Tayyar Paşa, Refet Paşa (Bele) ve Mersinli Cemal Paşa da yeralıyor.

 

26 Haziran 1926 – Gaziye suikastle ilgili tutuklanan kazım Karabekir Paşa Ankara'dan trenle, Refet, Cafer Tayyar, Ali Fuad paşalar İstanbul'dan Gülcemal vapuruyla İzmir'e getirildiler.

 

26 Haziran 1926 – Atatürk'e suikast ile ilgili duruşma başladı. (Bugün Milli kütüphane olan eski Elhamra sineması)Önde tutuklular arkada eşleri vardı.

 

26 Haziran 1927 – TBMM II. Dönem çalışmaları sona erdi, meclis seçim kararı aldı.

 

26 Haziran 1928 – Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantısını Ankara'da yaptı.

 

26 Haziran 1928 – Harf devrimi için bir kurul toplanması. Yeni Türk Alfabesi'ni hazırlayacak olan Dil Encümeni Ankara'da çalışmalarına başladı.

 

26 Haziran 1930 – Maliye uzmanı Rist, Türk maliyesi hakkında hazırladığı raporu Maliye Bakanı Şükrü Saraçoğlu'na verdi.

 

26 Haziran 1930 – Atatürk, manevi kızlarından Rukiye Hanım'ın düğün törenine katıldılar.

 

26 Haziran 1934 – Atatürk'ün, İran Şahı Rıza Pehlevi ile Çanakkale'den İstanbul'a gelişi ve Sarayburnu'nda karaya çıkışı.

 

26 Haziran 1938 – Atatürk'ün, günü, Büyükdere önünde demirlemiş bulunan Savarona yatında istirahatle geçirmesi.