Tarihte bugün Atatürk

 

26 KASIM

 

26 Kasım 1912 – Mütareke – 1. Balkan Savaşı. 26 Kasım 1912'de mütareke görüşmeleri başladı ( 3 Aralık 1912'de taraflarca imza edildi).

 

26 Kasım 1916 – Atatürk'ün, günü Koh köyünde 23. Alay Karargâhı'nda istirahatle geçirmesi.

 

26 Kasım 1919 – Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye üyeleri ile bir kısım komutanların müşterek toplantısının sekizinci birleşiminde söyledikleri: "…Bu hükümet yahut bir başkası, bizimle anlaşmaya yanaşmazsa bizim işimiz, örgütümüzü daha da güçlendirerek devam ettirmekten ibaret kalacaktır."

 

26 Kasım 1920 – Fransızlar Nizip'i ele geçirdi.

 

26 Kasım 1921 – Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'e telgrafı: "…Durumunuzun, kuvvetinizin en ufak bir kusura uğraması aynen şahsım hakkında ve mukaddes amacımız hakkında en büyük darbeye uğramış olması kadar gözümde önemlidir. Bozgunculara karşı gerekli tutumu göstermekte asla tereddüt edilmeyecektir, kardeşim." [Kocatürk]

 

26 Kasım 1921 – Atatürk'ün Moskova Elçisi Ali Fuat Paşa'ya telgrafı: "…Cemal Paşa şimdiye kadar gösterdiği dürüst harekette devam ederse kendisini destekleyeceğiz. Her halde Enver Paşa ve diğerleri ile alâkasını kesmelidir."

 

26 Kasım 1921 – Himaye-i Eftal cemiyeti nizamname-i esasisi TBMM'nce kabul edildi. Cemiyetin adı 1935 yılında Atatürk tarafından çocuk esirgeme kurumu olarak değiştirildi. Cemiyet 1937 yılında bakanlar kurulu kararıyla kamu yararına çalışan urumlar arasına alındı.

 

26 Kasım 1922 Çanakkale işgalden kurtuldu. Gelibolu, Maydos ve Lalapaşa'nın kurtuluşu.

 

26 Kasım 1922 – Başyaver Salih (Bozok) Bey'in, İzmirden -Atatürk'e iletilmek üzere- T.B.M.M. Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hayati Bey'e telgrafı: "Bazı engeller nedeniyle ikametgahtaki hazırlık üç dört gün gecikmiştir. Lâtife Hanımefendi, her şeyin muntazam olmasına fevkalâde ehemmiyet verdikleri için azami beş güne kadar bütün eksikler tamamlanacağından Valide Hanımefendi'nin hareketlerinin, ona göre düzenlenmesini rica ederim. …Paşa Hazretlerinin, valideleriyle birlikte gelmek arzusunda bulunup bulunmadıklarının bildirilmesini rica ederim."

 

26 Kasım 1923 – Posta Kanunu kabul edildi.

 

26 Kasım 1924 – Kazım Özalp TBMM'nin 3. başkanı seçildi. Görevini 1 Mart 1935'e kadar sürdürdü.

 

26 Kasım 1925 – Atatürk'ün, akşam Başbakanlığa giderek İsmet (İnönü) Paşa'yla bir süre görüşmesi (Görüşme esnasında içişleri Bakanı Cemil (Uybadin) Bey de bulunmuştur).

 

26 Kasım 1926 – Türkiye'nin ilk şeker fabrikası, 1926'da Alpullu'da faaliyete geçti. Alpullu şeker fabrikasında devletin ilk şekeri üretildi.

 

26 Kasım 1929 – Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Geçici Ticaret Antlaşması imzalandı.

 

26 Kasım 1930 – Atatürk'ün, Samsun'da Vilâyet'i, Belediye'yi, Lise'yi ve Türkocağı'nı ziyareti, gece Ege vapuruyla Trabzon'a hareketi.

 

26 Kasım 1930 – Atatürk'ün, Samsun Türkocağı'ndan ayrılırken söyledikleri: "Milletin kıymetli ve seçkin gençleriyle konuşmak benim için saadettir. Bu saadeti uzatmak isterdim; fakat vapuru bekletmemek lâzım. Çok memnun oldum."

 

26 Kasım 1930 – Atatürk Samsun Lisesi'nde

 

26 Kasım 1931 – Atatürk'ün, akşamüzeri Marmara Köşkü'ndeki çay ziyaretinde bulunması, gece geç saatte Çankaya'ya dönüşü.

 

26 Kasım 1933 – Atatürk'ün, Çankaya'da Macar Elçisi Tahy'nin veda ziyaretini kabulü.

 

26 Kasım 1934 – Efendi, Bey, Paşa, Hazretleri vb. lakap ve unvanların kaldırıldığına dair 2590 sayılı Kanun'un kabulü. TBMM'de, yeni bir kanunla, "ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri" gibi lakap ve unvanlar kaldırıldı. Kanunla Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılıyor; bütün yurttaşlar, kadın erkek, kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılır deniliyordu.

 

26 Kasım 1934 - İsmet Paşa "İnönü" soyadını aldı. Mustafa Kemal Atatürk İsmet Paşa'ya bir mektup göndererek, kendisine "İnönü" soyadını verdiğini bildirdi.

 

26 Kasım 1934 – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kâzım Paşa'ya Atatürk tarafından "Özalp" soyadının verilişi.

 

26 Kasım 1935 – Atatürk'ün, Moskova'da havacılık eğitimi gören Sabiha Gökçen'e telgrafı: "…Başarılı çalışmalarını duydukça çok memnun oluyorum. Senden sık sık haber bekliyorum. Gözlerinden öper, sağlıklar dilerim."

 

26 Kasım 1935 – Afyon-Isparta demiryolu açıldı.