Tarihte bugün Atatürk

 

26 MART

 

26 Mart 1913 – Edirne'nin Bulgar kuvvetlerine teslim olması. Edirne'nin, Bulgarların eline geçişi.

 

26 Mart 1916 – Atatürk'ün, Mardin'den sabah saat 7.30'da otomobille Diyarbakır'a hareketi.

 

26 Mart 1920 – Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Wilson, Büyük Ermenistan kurulması hakkında nota verdi.

 

26 Mart 1921 - Yunanlılar Adapazarı ve Söğüt'ü işgal etti. Bu işgal 21 Haziran 1921 tarihine kadar 3 ay sürmüştür.

 

22-26 Mart 1922 – Paris Konferansı. İtilaf devletleri, 22 Mart'ta Türklere ve Yunanlılara mütareke önerisinde bulundu.

 

26 Mart 1922 – Paris'te toplanan İtilaf Devletleri Dışişleri bakanlarının, İstanbul – Ankara ve Atina hükümetlerine mütareke koşullarını içeren ikinci notası. Müttefikler, Sevr Antlaşması'nda bazı değişiklikler önerdi. İtilaf Devletlerinin barış önerisine göre; Anadolu Yunanlılar tarafından boşaltılacak, İstanbul Türklerin elinde kalacak ama silahsızlandırılacak, Doğu'da bir Ermeni Devleti kurulacak, kapitülasyonlarda belirli bir yumuşama gerçekleştirilecek, Türkler İtilaf devletlerine tazminat ödeyecek ve belirli sayıda asker besleyebilecektir.

 

26 Mart 1922 – Atatürk'ün, saat 16.00'da Akşehir'den hareketle saat 20.00'de Sivrihisar'a gelişi, Heyet-i Vekile, halk ve asker tarafından karşılanışı.

 

26 Mart 1922 – 21.00'de trenle hareket etmesi. Rusya ataşemiliteri ile istasyonda görüşmesi. Trende İsmet paşa ile eğitim ve ekonomi üzerine görüşmeleri.

 

26 Mart 1924 – İstanbul'da Darülfünun Hukuk Fakültesi öğrencileri boykota gitti.

 

26 Mart 1925 – Atatürk'ün, Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyareti ve -Başbakan İsmet Paşa, Millî Savunma Bakanı Recep (Peker) Bey'le beraber- Şeyh Sait isyanı bölgesinden gelen raporları incelemesi.

 

26 Mart 1931 – Ölçüler Kanunu TBMM'de kabul edildi. Meclis'te kabul edilen Ölçüler Kanunu ile uluslararası standartlara uyum sağlandı. Bu kanunla beraber okka, endaze gibi ölçülerin yerine kilo, metre, gram gibi Batı ölçüleri kabul edildi. Türkiye Beynelmilel Ölçüler Bürosu'na katıldı.

 

26 Mart 1933 – Atatürk'ün, Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Araş) Bey'i kabulü.

 

26 Mart 1933 – Atatürk'ün, gece Mısır Elçiliği'ndeki suareyi şereflendirmesi.

 

26 Mart 1933 – Atatürk, Mısır büyükelçiliğinde verilen davete geç saatte katıldı. Sabaha kadar süren davette Atatürk sabahın erken saatlerinde şöyle dedi; "Doğuda şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsam uzaktan bütün doğu milletlerinin uyanışlarını da öyle görüyorum."

 

26 Mart 1936 – Afyon – Karakuyu demiryolu hattı hizmete açıldı.

 

26 Mart 1936 – Bozanönü-Isparta demiryolu hattı işletime açıldı.

 

26 Mart 1937 – Atatürk'ün, Bursalı gençlerin Ankara Halkevi'nde tertipledikleri geceyi şereflendirmesi ve gençlere hitabı: "…Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Buna cidden sevinmekteyim. Fakat, beraber yaşadığımız müddetçe benim hedefime yürümenizi hepinizden istemek, yasal bir hakkım olarak tanınmalıdır." [Kocatürk]