Tarihte bugün Atatürk

 

26 NİSAN

 

25/26 Nisan 1915 – 19. Tümen'e ait bazı alayların, Arıburnu cephesinde düşmana gece taarruzu (57. Alayın taarruzu ile 180 rakımlı tepe zaptedilmiş, 27. Alay tarafından bazı tepeler ele geçirilmiş ise de 77. Alay'ın, taarruz edişine rağmen düşmanın ateş baskısı altında çözülme göstermesi nedeniyle sonuç elde edilememiştir.

 

26 Nisan 1915 – Çanakkale'deki İngiliz çıkarma ve taarruzunun gündüz ve gece devam edişi; ancak Atatürk komutasındaki kuvvetlerimizin, siperlerini kahramanca savunması ve Conkbayırı üzerinden yeni bir taarruzu karşısında düşmanın başarısız kalışı (Atatürk, bugünkü taarruzu -daha sonra- Kemalyeri adı verilecek olan yerden yönetmiş, Kanlısırt-Kırmızısırt hattındaki düşman ağır kayıplar vererek kıyıya çekilmiştir.

 

26 Nisan 1915 – İtilaf Devletleri arasında ikinci gizli anlaşma (Londra).

 

26 Nisan 1916 – Rusların, doğu cephesinde 14. Alay'ın sağ kanadına taarruzu, fakat kuvvetlerimiz tarafından geri püskürtülmesi.

 

26 Nisan 1916 – Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah 14. Alay cephesine hareketi, geceyi Tu köyünde geçirişi.

 

26 Nisan 1917 (Nisan sonu) – Atatürk'ün, İstanbul'da bulunan Salih (Bozok) Bey'e telgrafı: "Seni başyaverim olarak yanıma almak istiyorum. Kabul ettiğin takdirde bana telgrafla bilgi vermelisin!" (Kaynakta, bu telgrafın tarihi belirtilmemiştir. Olayların seyri, söz konusu tarihin Nisan 1917 sonları olabileceğini düşündürmektedir. Salih Bozok, hemen görevi kabul ettiğini bildiren bir telgraf çekmiş, atanmasını takiben de 9 Mayıs 1917 günü Diyarbakır'a gelmiştir). [Kocatürk]

 

19-26 Nisan 1920 – İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye ile yapılacak anlaşmanın esaslarını kararlaştırmak üzere, San Remo'da Mareşal Foch'un başkanlığında toplandı. (Bitiş tarihi: 26 Nisan 1920)

 

26 Nisan 1920 – Mustafa Kemal, Sovyet Hükümeti'nden savaş malzemesi istedi.

 

26 Nisan 1920 – Atatürk'ün, Sovyet Hükûmeti'ne (Lenin'e) harp malzemesi yardımı isteyen mektubu. (Bu mektuba, 3 Haziran 1920'de Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin cevap vermiştir). [Kocatürk]

 

26 Nisan 1920 – Atatürk'ün, kolordulara, "Genelkurmay Başkanlığı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla Albay İsmet (İnönü) Bey'in seçildiğini ve göreve başladığını" bildiren genelgesi. [Kocatürk]

 

26 Nisan 1920 – San Remo'daki konferans sona erdi. Buradaki kararlar Sevr Antlaşması'nın temelini oluşturacaktır.

 

26 Nisan 1920 – Atatürk, Lenin'e gönderdiği mesajda; Türkiye ve Sovyet Rusya'nın emperyalist düşmanlara karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti. (Lenin cevaben; "Sovyet hükümeti, Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik yolunda verdiği kahramanca savaşı canlı bir ilgiyle izliyor ve Türkiye'nin zor günler yaşadığı şu sıralarda Türk ve Rus halkını birleştirecek anlaşmanın dayanıklı bir temelini atmaktan mutluluk duyuyor.") (Nitekim Türk – Sovyet dostluk anlaşması 24 Ağustos 1920'de imza edildi.) (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.75.)

 

26 Nisan 1920 – Mustafa Kemal, Lenin'e gönderdiği mektupta Ankara ve Moskova arasında normal münasebetlerin kurulmasını, askeri ve siyasi ittifak ile emperyalist yabancı güçlere karşı birlikte mücadele edilmesini istemiş ve Ankara'nın Misak-ı Milli'ye dayanan politikasını açıkladı.

 

26 Nisan 1922 - Yunan şilebini, Türk denizcileri ele geçirdi.

 

26 Nisan 1926 – Atatürk'ün, Ankara'da Türkocakları delegelerine demeci: "Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz; Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur."

 

26 Nisan 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri Kılıç Ali Bey'in evine gidişi, daha sonra Marmara köşkü'ne gelişi, akşam Çankaya'ya dönüşü.

 

26 Nisan 1933 – Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara Halkevi'ne gelerek, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin toplantısına başkanlık yapması.

 

26 Nisan 1935 – Atatürk'ün, Çankaya'da Milletlerarası Kadınlar Kongresi Heyeti ile Balkan Ekonomi Konseyi üyelerini ayrı ayrı kabulü ve Milletlerarası Kadın Kongresi Heyetine söyledikleri: "Türk kadınının dünya kadınlığına elini vererek dünyanın barış ve güvenliği için çalışacağına emin olabilirsiniz."

 

26 Nisan 1935 – Atatürk'ün, saat 17.00'de Çankaya'da, Sovyet sanatçıları şerefine bir çay vermesi. Bu çayda, Milletlerarası Kadınlar Kongresi Heyeti ile Balkan Ekonomi Konseyi üyeleri de hazır bulunmuştur.

 

26 Nisan 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri kız kardeşi Makbule Hanım'ın köşküne gidişi, bir süre kaldıktan sonra dönüşü.

 

26 Nisan 1937 – Atatürk'ün, Çankaya'da Irak Dışişleri Bakanı Naci Elasil'i Kabulü.