Tarihte bugün Atatürk

 

26 ŞUBAT

 

26 Şubat 1915 – İngiliz ve Fransız harp gemilerinden oluşan Birleşik Filo'nun, sabah, Çanakkale Boğazı giriş tabyalarını topa tutması, Seddülbahir ve Kumkale'ye çıkarma yapma amacıyla torpidoların Seddülbahir-Kumkale çizgisine ulaşmaları, öğleden sonra bir müfrezenin Kumkale'ye, diğer bir müfrezenin Seddülbahir'e çıkarılması (Gerek Kumkale'ye gerekse Seddülbahir'e çıkan düşman müfrezeleri, bazı tabyaların toplarını tahrip etmişlerse de Türk kuvvetlerinin ateşi ve direnişi karşısında ilerleyememiş ve akşam, çıkış yaptıkları gemilere alınmışlardır. Bugünkü harekât esnasında 19. Tümen Komutanı Atatürk, Sağ ve Sol Yan Müfreze Komutanlıklarına verdiği emirlerde Hisarlık, Seddülbahir ve Zığındere ağzının önemini belirtmiş, ayrıca Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı'na yaptığı bazı öneriler, komutanlıkça dikkate alınmıştır. [Kocatürk]

 

26 Şubat 1917 – Atatürk'ün, Halep'ten trenle Şam'a gelişi, istasyonda Şam Valisi Tahsin (Üzer) Bey ve 4. Ordu karargâhına mensup yüksek rütbeli subaylar tarafından karşılanışı (Atatürk, Şam'a gelişini takiben bölgedeki incelemeleri sonucu, stratejik açıdan Hicaz'ın savunulması değil, boşaltılması gerektiği görüşüne vardı ve bu görüşünü Cemal Paşa'ya bildirdi. Atatürk'e göre Hicaz bölgesi boşaltılmalı, buradaki kuvvetlerle Suriye cephesi desteklenmeliydi. Enver Paşa da bölgede gelip yaptığı inceleme sonucu aynı karara vardı. Bunun üzerine Atatürk'e verilen Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanlığı görevi kaldırıldı. [Kocatürk]

 

26 Şubat 1919 – Paris Barış Konferansı'nda, Aharonyan ile Nubar Paşa'nın Ermeni isteklerini açıklamaları.

 

26 Şubat 1919 – Osmanlı donanmasından kalan Aydın Reis ve Preveze gambotları Karadeniz'de kaçakçılığı önlemek ve kıyılara çıkan Rum ve ermeni çetelerin hareketlerini engellemek amacıyla, müttefik filoları komutanı Amiral Callthrope'un onayıyla, 26 Şubat 1919'da İstanbul'dan hareketle Samsun Liman başkanlığı emrine girdiler. (Aydın Reis Trabzon ve Preveze Sinop üssüne bağlı olarak devriyelere başladı. Ancak kömür zaafiyeti nedeniyle bu iki gemi asla tam görev icra edemedi.) (Bu Vatan Böyle Kurtuldu, Erol Mütercimler)

 

26 Şubat 1921 – Türk-Sovyet görüşmeleri başladı.

 

26 Şubat 1921 – Atatürk'ün, Philadelphia'da yayımlanan "Public Ledger" gazetesi muhabiri Clarence K. Streit'in sorularına cevabı: "Biz milletlerin kendi mukadderatlarını bizzat tayin etmeleri ilkesinin Müslümanlar dahil bütün milletlere samimî bir şekilde tatbik edilmesi halinde, insanlığı harbin felâketlerinden kurtarabileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin bugünkü ve gelecekteki rejimi "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" esasına dayalıdır ve dayalı olacaktır.")

 

26 Şubat 1921 – L'İllustration dergisi; (4069 ncu sayısı) Mustafa Kemal'i şöyle tanımladı; "Kararlı, sert ama iman etmiş olan Mustafa Kemal Paşa dünyaya başkaldırmıştır. Meslekten askerdir. Çanakkale'de İngilizler karşısında kazandığı zafer anılmaya değerdir." (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

26 Şubat 1921 – Bekir Sami (Kunduh) Bey'in, Londra'dan -Konferans görüşmeleri hakkında- Atatürk'e telgrafı: "…Tevfik Paşa, kısa birkaç sözden sonra sözün milleti temsil eden heyete ait olduğunu ifade etti."

 

26 Şubat 1921 – Atatürk'ün, Bekir Sami Bey'den gelen Londra Konferansı'yla ilgili telgraf hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi sunması.

 

26 Şubat 1923 – Atatürk'ün, Amerikan milletine hitaben yayımladığı bildirgenin Amerika Senatosu'nda okunarak tutanaklara geçirilmesi "…Yalanlara ve iftiralara inanmayınız. Hürriyet ve bağımsızlık uğrunda harp eden ve tıpkı sizler gibi dünyada ilerleme ve adalet etkeni olmak için samimî bir surette mücadelede bulunan Türk halkına kalbinizi açık bulundurunuz."

 

26 Şubat 1925 – Şeyh Sait kuvvetleri Hani'yi işgal etti.

 

26 Şubat 1925 – Fransız şirketince yönetilen Tütün Rejisi'nin 1 Mart'ta kaldırılmasına ilişkin "Tütün İdare-i Muvakkatesi ve Sigara Kağıdı İnhisarı Hakkında Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

 

26 Şubat 1926 – Devlet İstatistik Enstitüsünün temeli sayılan "Merkezi İstatistik Dairesi" 3517 sayılı kanunla kuruldu. Kurumun adı 1930 yılında İstatistik Umum Müdürlüğü oldu.

 

26 Şubat 1930 – Atatürk'ün, akşam Ankara'dan İzmir'e hareketi.

 

26 Şubat 1933 – Atatürk'ün, akşam trenle İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.

 

26 Şubat 1934 – Atatürk'ün, Çankaya'da Romanya Elçisi Edmond Ciuntu ve Afgan Elçisi Sultan Ahmet Han'ın güven mektubunu kabulü.