Tarihte bugün Atatürk

 

27 ARALIK

 

27 Aralık 1907 – Paris'te II. Jön Türk Kongresi yapıldı. Sonuç bildirisinde, Sultan Abdülhamit yönetimi eleştirildi.

 

27 Aralık 1913 – Atatürk'ün, Sofya'dan Madam Corinne'e Fransızca mektubu: "…İstanbul hadiseleri üzerine bana verdiğin malûmat beni çok ilgilendirdi, görüyorum ki her şeyden haberin var. ..Buradaki hayatım tekdüze akışını takip ediyor. Bugüne kadar onu hiçbir olay neşelendirmedi." [Kocatürk]

 

27 Aralık 1918 – Pozantı'nın Fransızlar tarafından işgali.

 

27 Aralık 1919 – Mustafa Kemal Paşa'nın Heyet-i Temsiliye üyeleri ile Ankara'ya geldiği 27 Aralık 1919 günü kendisini karşılayanların başında yine bir din adamı bulunmaktaydı.

 

27 Aralık 1919 – Mustafa Kemal'in Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara'ya gelmesi ve büyük törenle karşılanması. (Mustafa Kemal, şehre girdikten sonra vali odasında bir müddet istirahat ederek çay içmiş, daha sonra 20'nci Kolorduyu ziyaret etmiş, buradan da kendisine ve arkadaşlarına ayrılan Ziraat Mektebine gelmiştir.) Mustafa Kemal'in bütün teşkilata, "Ankara'ya geldiğini ve Heyet-i Temsiliye Merkezinin Ankara olduğunu" bildiren telgrafı.

 

27 Aralık 1919 – Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi.

 

27 Aralık 1919 – Mustafa Kemal bir genelge yayınlayarak Ankara'nın bir merkez olduğunu belirtti. Ankara (il merkezi ve Türkiye'nin başkenti): Millî Mücadelede Kurtuluş Savaşının yönetim merkezidir. Atatürk Ankara'ya ilk kez 27 Aralık 1919'da gelmiştir. 23 Nisan 1920'de Ulus'taki meclis binasında 120 üye ile açılan ilk meclisimize seçilen Ankara Milletvekilleri M. Kemal Atatürk, Ali Fuad Cebesoy, Hacı Atıf, Hacı Mustafa, Ömer Mümtaz, Hilmi, Rüstem, Şakir ve Şemseddin Beylerdir. 13 Ekim 1923'de Türkiye'nin başkenti olmuştur. 29.10.1923'de Cumhuriyet Ankara'da ilân edilmiştir. Cıımhuriyet'in ilk Ankara Valisi Murad Bey, ilk Belediye Başkanı Ali Haydar Bey'dir.

 

27 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütüne, "Ankara'ya geldiğini ve Heyet-i Temsiliye Merkezi'nin Ankara olduğunu" bildiren telgrafı.

 

27 Aralık 1919 – Mustafa Kemal'in, Heyeti Temsiliye (Temsilciler Kurulu Karargâhı) ile birlikte Ankara'ya gelmesi. Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle beraber sabah Beynam köyünden otomobille hareket ederek öğleden sonra Ankara'ya gelişi ve büyük törenle karşılanması (Atatürk, şehre girdikten sonra vali odasında bir müddet istirahat ederek çay içmiş, daha sonra 20. Kolordu'yu ziyaret etmiş, buradan da kendisine ve arkadaşlarına ayrılan Ziraat Mektebi'ne gelmiştir). [Kocatürk]

 

27 Aralık 1919 – Atatürk Ankara'ya gitmeden önce, Rıfat Efendi'ye haber vermişti. 27 Aralık 1919'da Atatürk Ankara'ya geldiğinde Rıfat Efendi, "Hoş geldiniz, safa geldiniz. Kademler getirdiniz. Memleketimizi aydınlattınız. Canla başla sizinle beraberiz" diyerek Atatürk'ü karşılamıştı. (Şapolyo, age, s. 353, 371, 372 Kansu, age. C.2, s. 498).

 

27 Aralık 1919 – Sivas'tan yola çıkan Heyet-i Temsiliye Ankara'ya girerken, seymenler, dervişler, esnaf, okullardaki öğrenciler ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından karşılandı.

 

27 Aralık 1919 – Atatürk'ün Ankara Ziraat Mektebi (Tarım Okulu) ziyareti.

 

27 Aralık 1919 – İngiltere'nin kontrol subayı Rawlinson yeniden Erzurum'a gelerek Kazım Karabekir'le bir görüşme yaptı.

 

27 Aralık 1920 – Çerkez Ethem Ayaklanması başladı.

 

27 Aralık 1920 – Kütahya'da Çerkez Ethem'le görüşen milletvekili heyetinin Atatürk'e gönderdiği telgrafın, Vekiller Heyeti'nde görüşülmesi, Kuvve-i Seyyare'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti'nin emrinde olduğu kararının alınması ve Atatürk'ün, telgrafla bu kararı bildirerek Kütahya'daki heyeti Ankara'ya çağırması.

 

27 Aralık 1920 – Atatürk'ün, Batı ve Güney Cepheleri Komutanlarına Çerkeş Ethem'e karşı hazırlıklı bulunmaları hakkında yazısı: "Kütahya'daki heyetin cevabı, Kuvve-i Seyyare işinin artık barış yoluyla ve siyasetle çözümünün olanak dışı olduğunu kanıtlamış ve sorunun kuvvet zoruyla çözümlenmesi gerektiği anlaşılmıştır!"[Kocatürk]

 

27 Aralık 1921 – Fransızlar Tarsus'tan çekildi. Tarsus'un kurtuluşu. Tarsus da Türk birlikleri tarafından teslim alındı.

 

27 Aralık 1921 – Hindistan Ulusal kongresi Gandhi Başkanlığında Ahmedabad'da toplanarak Hnt Ulusu adına Mustafa Kemal'i Sakarya zaferinden dolayı kutladı. Toplantıda alınan kararda şöyle deniyordu; "Mustafa Kemal Paşa ve Türkleri büyük başarılarından ötürü kutlar, Hint halkının sevgilerini sunar, Türkiye'nin bağımsızlığının korunması konusunda yardımlarını sürdüreceğini belirtir." (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.46.)

 

27 Aralık 1923 – Dersim mebusu Lütfi Fikri Bey İstiklâl Mahkemesi tarafından 5 yıl kürek cezasına mahkum edildi.

 

27 Aralık 1928 – İstanbul Belediyesi, eski harflerle yazılı tabelalarını değiştirmeyen dükkan sahiplerini cezalandırdı.

 

27 Aralık 1928 – İstanbul'da bazı esnaf ve işyeri sahipleri, eski harflerle yazılı olan tabelalarını değiştirmedikleri için belediye tarafından cezalandırıldı.

 

27 Aralık 1930 – Dolmabahçe Sarayı'nda, Atatürk'ün başkanlığında İsmet (İnönü), Fevzi (Çakmak), Kâzım (Özalp), Fahrettin (Altay) Paşalar ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın katılmasıyla Menemen olayı ile ilgili bir toplantı yapılması.

 

27 Aralık 1930 – Dolmabahçe Sarayı'nda, Atatürk'ün başkanlığında İsmet (İnönü), Fevzi (Çakmak), Kâzım (Özalp), Fahrettin (Altay) Paşalar ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın katılmasıyla Menemen olayı ile ilgili bir toplantı yapılması.

 

27 Aralık 1932 – Atatürk'ün, Heyet-i Temsiliye ile Ankara'ya geldiği günün ilk defa olarak törenle kutlanması.

 

27 Aralık 1932 – Atatürk'ün, saat 14.00'de -Ankara'ya gelişinin 13. yıldönümünü kutlayan Ankaralıları izlemek üzere- Kılıç Ali Bey'in evine gidişi.

 

27 Aralık 1932 – Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 13. yıldönümü nedeniyle Ankaralılara söyledikleri: "…Ankara'ya geldiğimden sonraki mücadele hayatımızda hürriyet ve bağımsızlık âşığı kahraman Ankaralıların gösterdikleri vefa ve yardımları her vakit minnetle anarım!"

 

27 Aralık 1932 – Çankaya'da, akşam Atatürk'ün sofrasında, dört Ankara Efesi'nin davetli olarak bulunması.

 

27 Aralık 1933 - T.B.M.M, Şehit Kubilay'ın annesine maaş bağlayan kanunu kabul etti.

 

27 Aralık 1934 – Atatürk'ün, Çankaya'da Sovyet Büyükelçisi Karahan'ı, daha sonra Ankara Valisi Nevzat Tandoğan başkanlığındaki -Ankara'ya gelişinin 15. yıldönümünü kutlayan- Ankara Heyeti'ni kabulü.

 

27 Aralık 1934 – Ankara halkevinde 21.00'de Ata'nın Ankara'ya gelişinin yıldönümü onuruna kutlama gecesi düzenlenmişti. Bayönder (Necil Kazım Akses) ve Taşbebek (Adnan Saygun) kısa operaları sergilendi. Bu operalar için orkestrayı Adnan Saygın yönetti. Atatürk ve Afet Hanım çokça beğendiler ve tebrik ettiler. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

27 Aralık 1934 – Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 15. yıldönümü nedeniyle Ankara Halkevi'nde düzenlenen töreni şereflendirmesi.

 

27 Aralık 1935 – Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 16. yıldönümünün kutlanması ve Ankara Halkevi'nde bir müsamere düzenlenmesi (Ulus Kızılay 28.12.1935). [Kocatürk]

 

27 Aralık 1936 – İstiklal Marşı'nın güftesini yazan şair Mehmet Akif Ersoy İstanbul'da öldü.

 

27 Aralık 1937 – T.B.M.M'de "Denizbank Kanunu" kabul edildi.

 

27 Aralık 1937 – Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 18. yıldönümünün, Ulus Meydanı'nda yapılan büyük bir törenle kutlanışı.

 

27 Aralık 1937 – Atatürk Çankaya köşkünde Balkan temsilcilerine hitap ederken; "Balkan ittifakı, bizim öteden beri samimiyetle üzerinde durduğumuz bir idealdir. Bu kadar yüksek bir idealin temel taşı, yalnız geçici politika esaslarında kalamaz. Bunun esas temel taşları kültür ve ekonomi cevheri ile dolu olmalıdır. Çünkü kültür ve ekonomi her türlü siyasete yön veren bazlardır." (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.520)