Tarihte bugün Atatürk

 

27 EKİM

 

27 Ekim 1913 - Mustafa Kemal, Sofya Askeri Ateşesi oldu. Aynı gün Fethi Okyar ise Sofya Büyükelçisi olarak atandı.

 

27 Ekim 1913 – 1915 yılında Çanakkale'de 5nci Ordu Komutanı olarak görev alacak olan Alman General Liman Von Sanders'in danışmanlık görevi ile ilgili sözleşme imzalanması. (Gelibolu, Erol Mütercimler)

 

27 Ekim 1915 – Donanma mecmuasında Mustafa Kemal'in Anafartalar Komutanı olduktan sonra tahsisli aracı içinde çekilmiş resmi yayınlandı ama resmin altında ismi yer almadı. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

27 Ekim 1918 – Halep, İngilizler tarafından işgal edildi.

 

26/27 Ekim 1919 – Atatürk'ün 13. Kolordu'ya direktifi: "Urfa, Maraş ve Antep'in İngilizler tarafından Fransızlara devredileceği Avrupa basınının yayınlarından anlaşılıyor. …Urfa, Maraş ve Antep'i Fransızlara işgal ettirmemek ve işgal etseler bile, onları, orada barındırmamak için her tedbire hemen başvurmak gerekmektedir."

 

27 Ekim 1919 – Atatürk'ün, sabah Amasya'dan hareketle akşama doğru Tokat'a gelişi.

 

27 Ekim 1919 – Mustafa kemal Paşa, Tokat'ta şehrin ileri gelenleriyle.

 

27/28 Ekim 1919 – Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın, Atatürk'e "Meclis'in İstanbul dışında toplanmasının tehlikeli göründüğünü" bildiren telgrafı: "Meclisi Mebusan'ın İstanbul dışında toplanması imkansız ve devlet ve memleket için büyük mahzurları davet etmiş olacağından bugünkü hükümet görüşünde sabittir."

 

27 Ekim 1920 – Yunanlılar İnegöl ve Yenişehir'i işgali etti.

 

27 Ekim 1920 – Yunanlıların Bursa cephesinden ilerlemeye başlaması.

 

27 Ekim 1920 – T.B.M.M., bundan böyle İstanbul Meclisinden başka milletvekili kabul edilmemesine karar verdi.

 

27 Ekim 1920 – Gediz'e giren milli kuvvetlerin, Yunanlılara taarruzu ile başlayan "Hamidiye Hanı Muharebesi" ve Türk birliklerinin geri çekilmesi.

 

27 Ekim 1920 – Doğu cephesinde milli kuvvetlerin Kars üzerine harekata başlaması.

 

27 Ekim 1920 – T.B.M.M., bundan böyle İstanbul Meclisinden başka milletvekili kabul edilmemesine karar verdi.

 

27 Ekim 1920 – Atatürk'ün, Taşkent'te bulunan Cemal Paşa'nın 11 Haziran ve 2 Temmuz 1920 tarihli iki mektubuna cevabı.

 

27 Ekim 1920 – Karakol Cemiyeti adlı direniş örgütü kuruldu. Mütareke döneminin ilk gizli direniş grubu, İstanbul'da kurulan Karakol Cemiyeti'dir. 1918 Ekim sonları veya Kasım başlarında Talat Paşa'nın direktifi ile kurulan Cemiyet'in kurucuları arasında, Kurmay Albay Kara Vasıf, Emekli Yüzbaşı Baha Said, Albay Galatalı Şevket ve Yenibahçeli Şükrü Bey'ler gibi İttihadçı şahıslar bulunmakta idi. Kısa zamanda örgütlenme çalışmalarını tamamlayan Karakol Cemiyet'in Millî Mücadele'yi yaptığı en büyük hizmet, İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve cephane ile subayların kaçırılmasını sağlaması, İngiliz Muhibleri Cemiyeti gibi kuruluşların planlarına ve faaliyetlerini Mustafa Kemal Paşa'ya haber vermesi olmuştur. Karakol Cemiyeti'nin davamı olan Zabıtân Grubu, 27 Ekim 1920 tarihinde yeniden yapılandırılmıştır. Kaynak: mit.gov.tr/tarihce

 

27 Ekim 1920 – Çıkarılan Meclis tezkeresiyle Kayseri İstiklal Mahkemesinin kurulmasına gerek olmadığına karar verildi.

 

27 Ekim 1922 – Yusuf Kemal Bey'den (Tengirşenk) boşalan Hariciye Vekilliğine İsmet Paşa (İnönü) seçildi.

 

27 Ekim 1922 – Müttefikler Ankara ve İstanbul hükümetlerine Lozan'da konferans toplanması çağrısı yaptı.

 

27 Ekim 1922 – İtilaf Devletleri'nin TBMM Hükümetine, Lozan'da 13 Kasım 1922'de toplanacak barış konferansına temsilci gönderilmesi çağrısı (Aynı çağrı İstanbul Hükümeti'ne de yapılmıştır.)

 

27 Ekim 1922 – Gazi Mustafa Kemal, Bursa'da öğretmenlere yönelik bir konuşma yaptı. Atatürk'ün, Bursa Şark sinemasında akşam yapılan toplantıda, İstanbul ve Bursa öğretmenlerine hitabı: "…Milletimizin siyasî, sosyal hayatında, milletimizin fikrî eğitiminde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır."

 

27 Ekim 1922 – Atatürk, Bursa'da öğretmenlere konuşmasında; "Memleketimizin en mamur, en latif, en güzel yerlerini üç buçuk sene kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı mağlup eden zaferin sırrı nerededir bilir misiniz? Ordularımızın sevk ve idaresinde ilim ve fen düsturlarının rehber kabul etmektedir." (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.261)

 

27 Ekim 1922 – Atatürk, Bursa'da öğretmenlere yaptığı konuşmada; "Gerçek kurtuluş toplumdaki marazı tespit edip tedavi etmekle elde edilir ve marazın tedavisi ancak ilmi ve fenni bir tarzda yapılacak olursa şifa verici olur. Yoksa ilmin ve fennin dışında bir tedavinin hiçbir zaman hiçbir marazı tedavi edemeyeceği malumdur. Tersine maraz kalıcı olur ve tedavi edilemez hale gelir…" (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.474)

 

27 Ekim 1922 – İsmet Paşa, Batı Cephesi komutanlığından ayrıldı.

 

27 Ekim 1922 – Fevzi (Çakmak) Paşa, Genelkurmay Başkanlığı üzerinde kalmak üzere Batı Cephesi komutanlığına atandı.

 

27 Ekim 1923 – Hükümet istifa etti. Yeni hükümeti kurmak için mecliste kulis çalışmaları başladı. Kısa süre sonra birçok liste ortaya çıktı. Grupların sayısı gittikçe artıyor, hükümet bir türlü kurulamıyor, bunalım derinleşiyordu. Muhalefet teşkilatsızdı ve bir bütün olarak hareket edemiyordu. O gün olup bitenleri Atatürk Nutuk'ta şöyle anlatıyor: "Muhteris grubu (muhalifleri), hükümet kurmakta tamamen serbest bırakıyoruz. Kabinedeki hiçbir vekili işin içine katmaksızın istedikleri kişilerle istedikleri gibi bir Bakanlar Kurulu oluşturup ülkeyi yönetmelerinde hiçbir sakınca görmüyoruz. Fakat hükümet kurup ülkeyi yönetemeyeceklerine eminiz."

 

27 Ekim 1923 – Atatürk'ün başkanlığında, Halk Partisi Meclis Grubu'nun toplanması ve Fethi Bey'in Gruba, icra Vekilleri Heyeti'nin istifasını bildirmesi. İcra Vekilleri Heyeti'nin (Bakanlar Kurulu) toplantısında, daha önce Dahiliye Vekiliği'nden istifa eden Fethi Bey'in İcra Vekilleri Heyeti Reisliği'nden (başbakanlık) de ayrılmasının kararlaştırılması sonunda, Fethi Bey bu görevden istifa etti.

 

27 Ekim 1923 – Fethi (Okyar) Bey Hükümeti istifa etti.

 

27 Ekim 1927 – Atatürk'ün, Basın Cemiyeti Başkanı Hakkı Tarık (Us) Bey'in Büyük Söylev nedeniyle telgrafına cevabı: "Hitabe'nin, gençliğimizin ve büyük milletimizin ruhunda uyandırdığı temiz yankıları dinlemekle pek mutluyum!"

 

27 Ekim 1930 – Yunan Başbakanı Venizelos Ankara'da Atatürk'ü ziyaret etti.

 

27 Ekim 1930 – Atatürk'ün, Ankara'ya gelen Yunanistan Başbakanı Venizelos ve Dışişleri Bakanı Mihalakopulos'u kabulü, görüşmesi ve bir sözü: "Üzücü mazi, ebediyen kapanacaktır. Artık aramızda harp olmayacaktır."

 

27 Ekim 1931 – Atatürk'ün, Ankara'da Sovyet Hariciye Komiseri Litvinof'u kabulü.

 

27 Ekim 1932 – Atatürk'ün, Çankaya'da İran Dışişleri Bakanı Furugî Han'ı kabulü.

 

27 Ekim 1933 – Milli Eğitim Bakanlığı'na Hikmet Bayur atandı.

 

27 Ekim 1933 – Atatürk'ün, Çankaya'da Ankara'ya gelen General Voroşilof başkanlığındaki Sovyet Heyeti'ni kabulü.

 

27 Ekim 1934 – Cumhuriyet gazetesi hükümetin kararıyla 12 gün kapatıldı.

 

27 Ekim 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri kız kardeşi Makbule Hanım'ın köşküne gidişi, akşam yemeğini burada yedikten sonra geç saatlerde Çankaya Köşkü'ne dönüşü.

 

27 Ekim 1938 – Sürekli ve danışman hekimlerin Atatürk'ü kontrol ve muayeneleri (15 dakika)

 

27 Ekim 1938 – Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adına okunacak 1 Kasım söylevi üzerinde Başbakan Celâl Bayar'la 40 dakika görüşüp metin üzerinde düzeltme ve ilâveler yapması.

 

27 Ekim 1938 – Atatürk'ün Türk Dil Tezi, Güneş Dil teorisi konusundaki son çalışmaları. (Devamına ömrü vefa etmemiştir.) (Akl-ı Kemal, C.4, Sinan Meydan) (Güneş Dil Teorisi; Bu teoriye göre bütün dillerin temelinde Türkçe yer almaktaydı. Bu tez Türk Tarih tezine de uygundu ve her ikisi birbirini takviye edip güçlendirecekti. Dilde yabancı kelime olamazdı çünkü zaten o kelimenin kaynağı Türkçe idi ve Türkçe kökenli o kelime anayurduna geri dönmüş demekti.)