Tarihte bugün Atatürk

 

27 KASIM

 

27 Kasım 1911 – Mustafa Kemal'in İtalyan-Osmanlı Trablus Savaşı'nda Tobruk taarruzunu başarıyla idare etmesi.

 

27 Kasım 1911 – Mustafa Kemal'in binbaşılığa terfi etmesi.

 

27 Kasım 1915 – Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber 12. Tümen gözetleme yerine gitmesi ve Bekârtepe'ye karşı düzenlenen bir topçu ateşini izlemesi.

 

27 Kasım 1916 – Atatürk'ün, Koh köyündeki 23. Alay Karargâhı'ndan hareketle Siirt'e gelişi, merasimle karşılanışı, geceyi burada geçirişi.

 

27 Kasım 1919 – İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında, Nöyyi (Neuilly) Barış Antlaşması imzalandı.

 

27 Kasım 1919 – Atatürk'ün, Cemal Paşa'nın 24 Kasım 1919 tarihli telgrafına cevabı: "…Devletin iç işleri ve siyasî işlerinin ortaklık kabul etmediği bir gerçek olmakla beraber, benzeri görülmemiş bugünkü durumda, vatan ve milletin mukadderatını temin edecek olan millî örgütü bozacak hiçbir muameleye milletin razı olmayacağı da pek meşru ve tabiîdir. …Heyetimiz, imzası altındaki üstlendiği hususlara tamamiyle sadıktır. Ancak, üstlenmelerin karşılıklı olması gerekir. Halbuki hükümet, Salih Paşa'nın imzası altındaki üstlenme ve notların henüz hiçbirini yerine getirmemiş ve varsa engelleyici nedenleri de bildirmemiştir." [Kocatürk]

 

27 Kasım 1919 – Kara Vasıf Sivas'a gitti.

 

27 Kasım 1919 – Mustafa Kemal'in Erzurum Heyet-i Merkeziyesine 'acele olarak mahalle ve köylerde milli teşkilatın kurulmasını emreden' yazısı.

 

27 Kasım 1920 Çerkes Ethem birliklerinin itaatsizlikleri, Ethem'in kardeşi Tevfik'in Batı cephesi komutanına ve Mustafa Kemal'e yazdığı mektuplarla ortaya çıktı.

 

27 Kasım 1920 – Umum Seyyar Kuvvetler Komutan Vekili -Çerkeş Ethem'in kardeşi- Tevfik Bey'in, Atatürk'e telgrafı: "…Seyyar Kuvvetler ..bu noktalar halledilinceye kadar Batı Ordusu'nu âmir tanıyamayacaklardır ve Batı Ordusu'nun gönderdiği Simav ve Havalisi Komutanı'nın Eskişehir'e dönmesi için emir verilmiştir(!)" [Kocatürk]

 

27 kasım 1922 – Amasya İstiklal Mahkemesi, üyelerinin görevlerinden istifa etmesi, yeni üye seçimlerinin uzun zaman alması ve sonuçsuz kalması üzerine 27 Kasım 1922'de fiilen kaldırıldı.

 

27 Kasım 1923 – Tosya, Osmancık, Erbaa, Vezirköprü, Ladik ve Havza'da meydana gelen deprem sonucunda 5 bin kişi öldü, 40 bine yakın bina da yıkıldı.

 

27 Kasım 1923 – Atatürk'ün, Curtis Lafrance adlı Amerikalı çocuğun 28 Ekim 1923 tarihli mektubuna cevabı: "…Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegâne tavsiyem, Türkler hakkında her işittiklerine gerçek gözüyle bakmayıp görüşlerini mutlaka ilmî ve esaslı incelemelere dayandırmaya bilhassa önem vermeleridir." [Kocatürk](Mr. Curtis Lafrance'a. Mektubunuzu aldım. Türk vatanı hakkındaki alaka ve temenniyatınıza teşekkür ederim. Arzunuz veçhile bir adet fotoğrafımı leffen gönderiyorum. Amerika'nın zeki ve çalışkan çocuklarına yegane tavsiyem: Türkler hakkında her işittiklerine hakikat nazariyle bakmayıp kanaatlerini mutlaka ilmi ve esaslı tahkikata istinat ettirmeye bilhassa atf-ı ehemmiyet eylemelidir. Hayatta nail-i muvaffakiyet ve saadet olmanızı temenni ederim.Türkiye Reisicumhuru. Gazi Mustafa Kemal)

 

27 Kasım 1924 – 17 Kasım 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın başkanlığına Kâzım Karabekir Paşa seçildi. (Terakkiperver Cumhuriyet Partisi, 3 Haziran 1925'te Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılmıştır).

 

27 Kasım 1925 – Kahramanmaraş'ta şapka bahane edilerek olaylar çıkarıldı. 59 kişi tutuklandı. (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

27 Kasım 1927 – Ankara Ulus meydanındaki "Zafer Anıtı" törenle ve gururla açıldı. (Yeni Gün gazetesi ve Ankara Belediyesinin maddi desteği ile yapılmıştı.) (Cumhuriyet, Turgut Özakman)

 

27 Kasım 1930 – Atatürk'ün İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Kılıç Ali ile, Ege vapuruyla Samsun'dan Trabzon'a gelişi ve şehirde bazı ziyaretlerde bulunması.

 

27-29 Kasım 1930 – Atatürk'ün Trabzon'u ikinci ziyareti. 27–29 Kasım 1930 tarihlerinde Trabzon'u ikinci kez onurlandırdığında da Eski Türk Ocağı binasında ağırlanmıştır.

 

27 Kasım 1931 – Atatürk'ün, akşamüzeri İsmet Paşa'nın Köşkü'ne gidişi, akşam Çankaya'ya dönüşü.

 

27 Kasım 1933 – Türk dışişleri bakanının Belgrad ziyaretinde Türkiye ile Yugoslavya arasında "Dostluk ve saldırmazlık anlaşması" imzalandı.

 

27 Kasım 1936 – Hatay meselesinin Milletler Cemiyeti'ne götürülmesi TBMM'de kabul edildi.

 

27 Kasım 1936 – Atatürk'ün, Çankaya'da İngiltere Büyükelçisi Percy Loraine ve İran Büyükelçisi Halil Fahimi'yi kabulü.