Tarihte bugün Atatürk

 

27 ŞUBAT

 

27 Şubat 1915 – Atatürk'ün İngilizlerin Seddülbahir'e asker çıkarma girişimi üzerine o bölge de bulunan 26. Alay Komutanı'na telefon emri: "Bizzat simdi yanınıza hareket ediyorum. Benim oraya varışıma kadar sahile çıkmış olan düşman mutlaka denize dökülecektir!" (A.M.R., s.6-7). (Bu emri takiben Atatürk de Maydos (Eceabat)'dan Kirte'ye, oradan da Seddülbahir'e gelmiş; varışında düşmanının karaya ayak basmış olan küçük bir kuvvetinin oradaki kuvvetlerimizin süngü hücumu ile yok edildiğini ve düşmanın Seddülbahir'den uzaklaşarak Kumkale'ye yöneldiğini görmüştür. Bilâhare Kumkapı'daki çıkarma girişimi de püskürtülmüştür. [Kocatürk]

 

27 Şubat 1919 – Rauf Orbay, 20 Şubat 1919 tarihinde Atatürk'ün Şişli'deki evinde yapılan görüşme neticesi 27 Şubat 1919 tarihinde askerlik mesleğinden istifa etti (İstifası hemen kabul edilmedi) ve milli mücadeleye o zamandan sonra sivil olarak devam etti. (Atatürk İstanbul'dan ayrılana kadar İstanbul'da kalmaya devam etti.)

 

27 Şubat 1919 – İngilizlerin Birecik'i işgal etmeleri.

 

27 Şubat 1919 – Rauf Beyin (Orbay) askerlikten istifası.

 

27 Şubat 1919 – Bir gazetede Mustafa Kemal Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığı'na atandığına dair haber çıkar ama haber gerçekleşmez.

 

27 Şubat - 12 Mart 1921 – Sonuçsuz kalan Londra konferansı. (Millet Meclisi hükümeti (Saray hükümetinden ayrı olarak) bu konferansa İtalya Dışişleri Bakanı Kont Sforza vasıtasıyla davet edilmiş ve katılmıştır.) (Nutuk)

 

27 Şubat 1923 T.B.M.M.'nde Lozan Konferansı üzerinde gizli oturumda görüşmeler yapıldı. (6 Mart'da görüşmeler yapıldı. Ankara Hükümetinin karşı barış önerileri, İtilaf Devletleri temsilcilerine 8 Mart'ta verildi)

 

27 Şubat – 6 Mart 1923 – Mecliste Lozan'dan dönen İsmet paşanın (sözde) barış sağlanmışken imzalamayıp geri döndüğü gerekçesiyle ve delegeler heyetinin tamamının bakanlar kurulu talimatlarına aykırı hareket etmekle suçlanması. (Nutuk)

 

27 Şubat 1923 – Atatürk'ün, Bitlis'te Küfrevî Şeyhi Abdülbaki Efendi'ye bölgesindeki genel durum hakkında bilgi vermesini isteyen telgrafı.

 

27 Şubat 1924 – Atatürk'ün, Çankaya'da Sovyet Elçisi Suriç'in yenilenen güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin konuşmasına cevap söylevi.

 

27 Şubat 1926 – Atatürk'ün, öğleyin, Ankara istasyonuna gelerek, Mersin'e giden İsmet Paşa'yı uğurlaması.

 

27 Şubat 1930 – Atatürk'ün, Ankara'dan İzmir'e gelişi.

 

27 Şubat 1931 – Emlak-ı Metruke Müdürlüğü kapatılarak Mülki Emlak İdaresi'ne devredildi.

 

27 Şubat 1933 – Atatürk'ün, trenle İstanbul'dan Ankara'ya gelişi.

 

27 Şubat 1935 – Atatürk'ün, akşam trenle İstanbul'dan Ankara'ya hareketi.

 

27 Şubat 1936 – Atatürk'ün, Sakarya motoruyla Boğaziçi'nde Kavaklar'a kadar bir gezinti yapması.

 

27 Şubat 1937 – Mustafa Kemal, Balkan ittifakına dâhil devletlerin dışişleri bakanları şerefine Çankaya'da Hariciye köşkünde verdiği yemek ve suareye burnu kanadığı için geç gelir. (Sonsuza Yolculuk , Yrd. Doç Dr. Ali Güler)

 

27 Şubat 1938 – Atatürk'ün, akşamüzeri Çankaya'da, Balkan Antantı Konseyi üyeleri şerefine çay ziyafeti. Atatürk, Balkan Antantı konseyi üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.

 

27 Şubat 1938 – Atatürk'ün, akşama doğru şiddetli bir burun kanaması geçirmesi (bu kanama nedeniyle, akşam Balkan Antantı üyeleri şerefine verilen yemeğe geç gelmiştir).

 

27 Şubat 1938 – Atatürk'ün, akşam Hariciye Köşkü'nde Balkan Antantı Konseyi üyeleri şerefine verilen yemek ve kabul töreninde bulunması ve Balkan gazetecilerine demeci: "Balkan ittifakı, bizim öteden beri samimiyetle üzerinde durduğumuz bir idealdir. Bu idealin her gün geniş bir saha üzerinde daha ziyade genişlemesini görmekle bahtiyarım." [Kocatürk]