Tarihte bugün Atatürk

 

27 TEMMUZ

 

27 Temmuz 1914 – II. Dünya savaşı öncesi Almanya ve Osmanlı devleti ittifak (gizli) görüşmelerinin başlaması. (İttifakın anlaşması 2 Ağustos 1914 tarihinde imzalandı.) 20. YY. Siyasi Tarihi, Prof. Dr. Fahir Armaoğlu

 

27 Temmuz 1914 – Tekalif-i Harbiye hükümleri yine uygulandı. (Halkın elindeki gıdanın % 25'ine el konuldu.)

 

27 Temmuz 1916 – Atatürk'e, Birinci Dünya Savaşı, özellikle Çanakkale muharebelerindeki üstün başarıları nedeniyle Avusturya-Macaristan Hükûmeti'nce Üçüncü Rütbe'den Muharebe Liyakat Madalyası verilmesi.

 

27 Temmuz 1918 – Atatürk'ün, Karlsbad'dan hareketle akşam Viyana'ya gelişi. (Atatürk, İstanbul'a acele dönmesinin arzu edildiğine dair yaveri Cevat Abbas'tan aldığı telgraf üzerine Karlsbad'dan ayrılmış, ancak gribe tutulması nedeniyle 4-5 gün Viyana'da kaldıktan sonra İstanbul'a hareket etmiştir). [Kocatürk]

 

27 Temmuz 1918 – Mustafa Kemal'in Karlsbad'da not defterine yazdıkları; "Şimdilik anılarımda her şeyi yazmıyorum. İleride belki!"

 

27 Temmuz 1919 – İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'un, Lord Curzon'a teli: "…Meclisin İstanbul'da toplanmasına engel olunsa dahi, bunun dahilde herhangi bir yerde toplanmasına kimse mâni olamayacak! Esasen, Mustafa Kemal halen Erzurum'da bir kongre toplamakla meşgul!" [Kocatürk]

 

27 Temmuz 1920 – İpsala, Şarköy, Vize, Demirköy'ün Yunanlılar tarafından işgali.

 

27 Temmuz 1920 – Yunan Kralı Aleksandros'un Edirne'ye gelişi.

 

27 Temmuz 1920 – Atatürk'ün, milletvekillerinden oluşan bir heyetle Ankara'dan akşam Batı cephesine hareketi.

 

26/27 Temmuz 1922 – Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet paşalar 26/27 Temmuz 1922 gecesi Akşehir'de bir toplantı yaparak 15 Ağustos'a kadar taarruz hazırlıklarının tamamlanmasına karar verdiler. Ertesi gün, 28 Temmuz'da Akşehir'de ordu takımları arasında düzenlenen futbol maçını seyretme bahanesiyle başka komutanlar da Akşehir'e davet edildi.

 

27 Temmuz 1922 – Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'a hazırlanma emrini verdi.

 

27 Temmuz 1922 – Mustafa Kemal, Konya'dan ordu karargâhının olduğu Akşehir'e döndü. Burada, büyük bir taarruz için hazırlıkların tamamlanmasını istedi.

 

27 Temmuz 1922 – Samsun İstiklal Mahkemesinin kaldırılmasından sonra, Rum çetelerinin faaliyetlerine yeniden başlaması ve bölgede asayişin bozulması sebebiyle 27 Temmuz 1922 tarihinde Amasya İstiklal Mahkemesi kuruldu. Mahkeme göreve başlamakla birlikte, üyelerinin görevlerinden istifa etmesi, yeni üye seçimlerinin uzun zaman alması ve sonuçsuz kalması üzerine 27 Kasım 1922'de fiilen kaldırıldı.

 

27 Temmuz 1922 – General Townshend'ın, İngiltere'ye raporu: "Türk millî ordusu güçlü ve etkindir, İngiltere hükümeti bunu kavrayabilmiş değildir. Yepyeni bir Türkiye doğmuştur. Bu da İngiltere'de henüz anlaşılmış değildir. Türk'ü Avrupa dışına, Anadolu'ya itmeye çalışmak çılgınlıktır." [Kocatürk]

 

27 Temmuz 1922 – Atatürk, Batı Cephesi karargâhının bulunduğu Akşehir'e geçti.

 

27/28 Temmuz 1922 – Atatürk'ün, Akşehir'e çağrılan ordu komutanlarına gece Büyük Taarruz plânını açıklaması ve bu plân üzerinde umumî görüşmeler yapılması. [Kocatürk]

 

27/28 Temmuz 1922 – Akşehir'e çağrılan ordu komutanlarına gece, Mustafa Kemal Paşa tarafından Büyük Taarruz Planı açıklanarak görüşmeler yapılması.

 

27/28 Temmuz 1922 – Mustafa Kemal Paşa, batı cephesi komutanı İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi paşa ile görüşmesi, taarruz etmek üzere 15 Ağustos'a kadar bütün hazırlıkların tamamlanmasının kararlaştırılması. (Nutuk)

 

27 Temmuz 1923 – Atatürk'ün, Lâtife Hanım'la beraber Ankara'dan İzmir'e gelişi.

 

27 Temmuz 1923 – Atatürk'ün, akşam Göztepe'de kalmakta olduğu köşkün penceresinden halkı selâmlaması ve söyledikleri: "…Memleket ve milletin menfaatine yan bakanların yeri ya denizin dibi yahut toprakların altıdır."

 

27 Temmuz 1926 – İzmir Suikastı sanıklarından Kara Kemal yakalanmak üzereyken intihar etti.

 

27 Temmuz 1932 – İzmir'de Gazi Heykeli'nin açılış töreni ve Başbakan İsmet Paşa'nın söylevi. İzmir'de Gazi Mustafa Kemal'in heykeli, İsmet (İnönü)'nün konuşması ile açıldı.

 

27 Temmuz 1933 – Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe'de eski Afgan Kralı Amanullah Han'la görüştü.

 

27 temmuz 1933 – Atatürk'ün, Adatepe torpidosuyla Yalova'dan İstanbul'a dönüşü ve Dolmabahçe Sarayı'nda eski Afgan Kralı Amanullah Han'ı kabulü.

 

27 Temmuz 1933 – Atatürk'ün, akşam Adatepe torpidosu ile İstanbul'dan Yalova'ya geçişi ve geminin hatıra defterine yazdıkları: "Adatepe ile yaptığım kısa yolculuğun değerli hatırasını unutmayacağım. Yakından tanımak fırsatına sahip olduğum seçme deniz komutanlarımız, genç subaylarımız ve denizcilerimizle iftihar ettim."

 

27 Temmuz 1936 – Atatürk'ün, Florya Köşkü'nde Başbakan İsmet İnönü'yü kabulü.