Tarihte bugün Atatürk

 

28 AĞUSTOS

 

28 Ağustos 1910 – Karadağ, Osmanlı devletinden bağımsızlığını ilan etti.

 

28 Ağustos 1915 – 5. Ordu Komutanlığı'nın emri ile Çanakkale cephesinde yeni düzenleme yapılması ve Atatürk'ün komuta ettiği Anafartalar Grubu Komutanlığı'na yeni tümen ve alayların bağlanması.

 

28 Ağustos 1915 – Mustafa Kemal, Anafartalar Grubu'nda yeni düzenlemeler yaptı.

 

28 Ağustos 1916 – Rus taarruzu'nun yenilenmesi, ancak 16. Kolordu'yu hedef alan taarruzların Atatürk komutasındaki kuvvetler tarafından durdurulması.

 

28 Ağustos 1920 – Yunan kuvvetlerinin Elvan bölgesinde taarruzu.

 

28 Ağustos 1920 – Atatürk'ün, Fevzi (Çakmak) Paşa, İsmet (İnönü) ve Salih (Omurtak) Beylerle Eskişehir'den Afyon'a gelişi, Uşak cephesinin durumu hakkında Fahrettin (Altay) Bey'le görüşmesi ve Yunan taarruzuna karşı strateji tespiti. [Kocatürk]

 

28 Ağustos 1921 – Delibaş Mehmet öldürüldü.

 

28 Ağustos 1922 – Yunan ordusu büyük kayıplar vererek geri çekilmeye başladı. Yunan kuvvetleri yarıldı, İzmir'e giden mevziler Türk birliklerinin eline geçmeye başladı.

 

28 Ağustos 1922 – Yunan Ordusu'nun asıl cephesi yarıldı. Güneyden ve doğudan ilerleyen Türk kuvvetleri Yunan Ordusu'nu ayırıp kuşattı.

 

28 Ağustos 1922 – Atatürk'ün, İcra Vekilleri Heyeti Başkanı Rauf Bey'e telgrafı: "…Askerlerimiz pek keyiflidir. Yorulmak bilmiyorlar. Bu gece Afyonkarahisar'dayım, halk şenlik yapıyor."

 

28 Ağustos 1922 – Atatürk'ün, cepheden, annesi Zübeyde Hanım ve Fikriye Hanım'a telgrafı: "Buraya geldikten sonra düşmanı kovmak gerektiğinden taarruz ederek Allah'ın lütfuyla attık. Afyonkarahisar'ı aldık. Bu nedenle daha birkaç gün buralarda kalmak lâzım gelecektir. Siz müsterih olunuz! İnşallah duanız berekâtıyla bütün memleketimizi düşmandan kurtarmak nasip olacaktır." [Kocatürk]

 

28 Ağustos 1922 – Atatürk'ün, akşam Afyonkarahisar'a gelişi.

 

28 Ağustos 1922 – Mustafa Kemal'in meclise telgrafı; "Afyon alındı, asker keyifli, durmak istemiyorlar."

 

28 Ağustos 1925 – Mustafa Kemal'in elinde panama şapkası ile İnebolu'da Türk Ocağına gelmesi ve giyim ve şapka hakkında bir konuşma yapması.

 

28 Ağustos 1925 – Atatürk'ün, elinde panama şapkası ile sabah, İnebolu'dan Devrekani'ye gelişi, öğle yemeğinden sonra tekrar Kastamonu'ya dönüşü.

 

28 Ağustos 1925 – Atatürk'ün, saat 15.00'te Kastamonu'dan Taşköprü'ye hareketi, burada Belediye ve Hükümet dairelerini ziyareti, tekrar Kastamonu'ya dönüşü.

 

28 Ağustos 1926 – New York Times (Atatürk'e suikast girişiminden sorgulanarak suçlu bulunan siyasilerden) 4 Türk'ün idam edildiğini, dünyaya duyurdu. (Hükümler gece 03.00'de Cebeci'deki Umumi Hapishane önünde infaz edildi.)

 

28 Ağustos 1927 – Atatürk'ün başkanlığında, Dolmabahçe Sarayı'nda Bakanlar Kurulu toplantısı. (Seçim işleri görüşülmüştür).

 

27/28 Ağustos 1928 – Atatürk'ün, Mudanya'dan Ertuğrul yatıyla İstanbul'a dönüşü.

 

28 Ağustos 1928 – Atatürk'ün, öğretmenlerin yeni yazıyı öğrenme ve öğretmedeki fedakâr çalışmaları nedeniyle Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey'e telgrafı: "Yeni Türk yazısını öğrenmek ve öğretmek hususunda memleketin her tarafında sarf edilen ateşli faaliyet ve çalışmaları derin bir haz ve memnuniyetle görüyorum. Öğretmenlere teşekkür ve selâmlarımın iletilmesini rica ederim." [Kocatürk]

 

28 Ağustos 1928 - Kellog paktı 28 Ağustos 1928'de Paris'te ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, Polonya, Çekoslavakya ve Japonya tarafından kuruldu. Paktın amacı 'savaşın, ulusal siyasetin aracı olarak kullanılmaması' ilkesiydi.

 

28 Ağustos 1929 – Atatürk'ün, akşama doğru Ertuğrul yatı ile İstanbul'dan Yalova'ya gidişi.

 

28 Ağustos 1929 – Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa'nın 30 Ağustos Zaferi'nin 7. yıldönümü nedeniyle Atatürk'e tebrik telgrafı: "Yüksek dehalarının ve mucizeler yaratan isabetli ve kudretli irade ve idarelerinin yadigârı olan Zafer Bayramı'nı, bütün silâh arkadaşlarım adına tebrik eder, Cumhuriyet ordusunun sonsuz bağlılık ve saygılarını arz ederim."

 

28 Ağustos 1929 – Atatürk'ün, Yalova'dan Ertuğrul yatı ile İstanbul'a dönüşü.

 

28 Ağustos 1930 – Edirne'de hükümetin kuruluşuna izin vermediği Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi girişimi sonuçsuz kaldı.

 

28 Ağustos 1934 – Atatürk'ün, akşam motorla Büyükada Yat Kulübü'ne gelişi, buradan gece Ertuğrul yatıyla Yalova'ya gidişi.

 

28 Ağustos 1935 – Atatürk'ün, Florya'da denize girişi, sandalla bir gezinti yapması.

 

28 Ağustos 1936 – Atatürk'ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'nda 3. Türk Dil Kurultayı'nın çalışmalarını izlemesi.

 

28 Ağustos 1937 – Atatürk'ün, akşamüzeri Florya'dan Dolmabahçe Sarayı'na gelişi, Başbakan İsmet İnönü ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı kabulü, tekrar Florya'ya dönüşü.

 

28 Ağustos 1938 – Atatürk'ün, Doğu Manevraları'nın bitişi nedeniyle Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın telgrafına cevabı: "Türk ordusunun yarattığı zaferin bu yıldönümü günlerinde kalbim orduya karşı takdir ve şükran hisleriyle doludur. Sizin ve tercüman olduğunuz aziz silâh arkadaşlarımın hakkımda gösterdikleri samimî ve asil duygular, o günlerdeki hatıralarımı canlandırdı, heyecanlarımı artırdı."

 

28 Ağustos 1938 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Sabiha Gökçen'i kabulü ve söyledikleri: "30 Ağustos'u bensiz kutlayacaklar! Oysa o kadar isterdim ki törene katılmayı.. Çocuklarımızı görmeyi, modern araç ve gereçlerle donanan ordumuzun geçişini görmeyi.. Biliyor musun Gökçen, bayrağımızı da özledim; onun şöyle anlı şanlı dalgalanışını, göklerle bütünleşmesini."