Tarihte bugün Atatürk

 

28 ARALIK

 

28 Aralık 1915 – Alman demir saip nişanı alması. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

28 Aralık 1918 – İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Anadolu'nun daha pek çok yerinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kuruldu. Bu cemiyetler, iki yıl içinde tam 28 yerel kongre toplayacaktı. (Bülent Tanör, Kurtuluş Üzerine 10 Konferans, s. 98).

 

28 Aralık 1919 – Mustafa Kemal Ankara'daki faaliyetlerine başladı. Ziraat Mektebi'nde yaptığı toplantıda şehrin ileri gelenlerine amaçlarını ve Milli Hareket'in programını anlattı.

 

28 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Ziraat Mektebi salonunda Ankara halkına, memleketin içinde bulunduğu durumu anlatan uzun konuşması: "Efendiler! Millî örgütümüzün bugün izlediği amaç, vatanın parçalanmaktan ve milletin esaretten kurtarılmasına yöneliktir!" [Kocatürk]

 

28 Aralık 1919 – Mustafa Kemal, Ankaralılarla bir konuşma yaparak durumu anlattı.

 

28 Aralık 1919 – Atatürk Ankara'da ileri gelenlerle yaptığı bir konuşmada; " Teşkilatımızda milli güçlerin etkin ve milli iradenin egemen olması kabul edilmiştir. Bugün bütün cihanın milletleri yalnız bir egemenlik tanırlar; milli egemenlik." (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.351)

 

28 Aralık 1920 – Mustafa Kemal'in izniyle Rusya'dan gelmekte olan Mustafa Suphi ve arkadaşları Kars'ta törenlerle karşılandı.

 

28 Aralık 1920 – Çerkez Ethem'e karşı harekât başladı.

 

28 Aralık 1920 – Mustafa Kemal Paşa'nın Batı Cephesinin komutanlarına asi Ethem ve kardeşlerine karşı fiili harekâta geçme emri vermesi. (Nutuk)

 

28 Aralık 1920 – Mustafa Kemal; Bir millet yalnız kendi gücüne dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlayamazsa şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz." (Akl-ı Kemal, c.3, Sinan Meydan)

 

28 Aralık 1925 – Atatürk'ün, Yüksek Askeri Şûra'nın açılışı nedeniyle konuşması: "…Şûra'nın açılışı nedeniyle konuşması: "…Şûra'yı oluşturan muhterem üyelerin bilhassa muharebe meydanlarında kazanılmış yüksek tecrübe ve bilgilerinin, istenilen çalışma ve vazifelerin vatanın ihtiyacına en iyi cevap verecek neticelerle taçlanacağını temin edeceğine şüphem yoktur!"

 

28 Aralık 1929 – Atatürk'ün, Çankaya'da Irak Elçisi Rauf Bey'in güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

 

28 Aralık 1929 – Mustafa Kemal'in emri üzerine Batı Cephesi'ne bağlı birlikler Kuva-yı Seyyare'ye karşı harekete başladı.

 

 

28 Aralık 1930 – Atatürk'ün, Kubilây'ın Menemen'de şehit düşmesi nedeniyle orduya başsağlığı mektubu: "…Büyük ordunun kahraman genç subayı ve Cumhuriyet'in ülkücü öğretmen topluluğunun kıymetli üyesi Kubilây'ın temiz kanı ile Cumhuriyet, hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır!"

 

28 Aralık 1930 – 23 Aralık 1930 Salı günü meydana gelen olay üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 28 Aralık'ta orduya başsağlığı mesajı yayınladı.

 

28 Aralık 1930 – Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa da aynı tarihte yayımladığı bir tamim ile Atatürk'ün mesajını orduya tebliğ etti.

 

28 Aralık 1931 – Atatürk'ün, sabah Sarıkışla'ya giderek 8. Tümen'in arazi tatbikatını izlemesi.

 

28 Aralık 1935 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille şehirde bir gezinti yapması, Manisa Milletvekili Hikmet Bayur'un evine uğraması, akşam Çankaya'ya dönüşü.