Tarihte bugün Atatürk

 

28 HAZİRAN

 

28 Haziran 1910 – Atatürk'ün, Makedonya'da 3. Ordu Kurmay Başkanı Ali Rıza Paşa idaresinde yapılan kurmay tatbikatına katılması (Bu Manevra 31 Temmuz 1910 gününe kadar devam etmiş; tatbikat sonunda Ali Rıza Paşa adına Atatürk tarafından bir kritik hazırlanmıştır). [Kocatürk]

 

28 Haziran 1914 – Saraybosna suikasti. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı. I. Dünya Savaşı, Avusturya Veliahtı Arşidük Franz Ferdinand ve karısı Sophia, bir Sırp milliyetçisi tarafından Saraybosna'da öldürülmesi üzerine başladı. (Arşidük Franz Ferdinand Avusturya-Macaristan İmparatorluğu varisiydi. Bu suikast Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı sayılır).

 

28 Haziran 1915 – Seddülbahir'de İngilizlerle Zığındere Muharebesi.

 

28 Haziran 1918 – Gece Mustafa Kemal trenle Viyana'dan Karlsbad'a hareket eder, 30 Haziran 1918 pazar öğleden sonra Karlsbad'a gelir. Rudolfs Hof adlı pansiyona varırlar. (30 Haziran – 27 Temmuz 1918 arası Mustafa Kemal Karlsbad'da Dr. Vermer'in hazırladığı kürü uygular. Tedavisi bitmeden İstanbul'a döner.) (Sonsuza Yolculuk , Yrd. Doç Dr. Ali Güler)

 

28 Haziran 1919 – Mustafa Kemal'in Sivas'tan Erzurum'a hareketi. (Nutuk)

 

28 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Elaziz (Elazığ)'e geçmek üzere Sivas'ta bulunan Ali Galip Bey'i gece Kolordu Kumandanlık Dairesi'ne çağırıp konuşması: "…Askerler mert olur. Türk askeri ise mertlerden mert ve pek civanmert olur. Siz cihanın kabul ettiği bu kurala istisna mı› teşkil ediyorsunuz?"

 

28 Haziran 1919 – Mustafa Kemal, Sivas'tan Erzurum'a doğru yola çıktı.

 

28 Haziran 1919 – 1. Balıkesir Kongresi toplandı.

 

28 Haziran 1919 – İlk Balıkesir (Milli) Kongresi toplandı. Balıkesir'de civar vilayetlerin murahhaslarından mürekkep, Kuvay-ı Milliye Kongresi'nin toplanması.

 

28 Haziran 1919 – Atatürk'ün, sabah Sivas'tan Erzurum yönüne hareketi ve geceyi Refahiye'de geçirişi.

 

28 Haziran 1919 – Atatürk'ün, Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in mülkî âmirlere 23.6.1919 tarihli genelgesi nedeniyle Harbiye Nezareti'ne telgrafı: "…Bu tehlikeli ve mesuliyeti cidden ağır düşüncelerin millet ve memleketin gelecekteki kurtuluşu için ne büyük zararlar doğurabileceğini tekrar arza mecburum."

 

28 Haziran 1919 – Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'nın, Atatürk'e telgrafı: "Bizden bir heyetin Paris'e gitmesine Dörtler Meclisi müsaade etti. …Hemen Dersaadet'e teşrifinizi rica ederim." [Kocatürk]

 

28 Haziran 1919 – İtalyanların Burdur'u işgali.

 

28 Haziran 1919 – Versailles Antlaşması imzalandı (Versay Antlaşması). I. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı. Almanya sömürgelerini kaybediyor, ordusu sınırlandırılıyor, savaş tazminatı ödemeye mahkum ediliyordu.

 

28 Haziran 1921 – İzmit'in Kurtuluşu. Milli kuvvetlerin İzmit'e girişi.

 

28 Haziran 1921 – Yunanlıların büyük taarruzları. Yunan kuvvetlerinin boşalttığı İzmit'e Türk birlikleri hakim oldu.

 

28 Haziran 1921 – Albay Doktor Salih Bey'in, İstanbul'dan, Atatürk'e mektubu: "Birkaç hafta önce, gözlerinden rahatsız olan anneniz hanımefendiyi muayene ettim. Gözlerinde görme sinirine bağlı görme yetersizliği ile katarakt mevcut olduğunu teşhis ettim ve ameliyatın başarılı bir sonuç vermesi mümkün olmadığını söyledim. Buna rağmen doktorlar, ameliyatın iyi netice verebileceğine bu sabah karar vermişler." [Kocatürk]

 

28 Haziran 1922 – Cemal Paşa'nın, Moskova'da yayımlanan İzvestiya gazetesine verdiği mülakatta "Mustafa Kemal Paşa'ya karşı vaziyetiniz nasıldır?" sorusuna verdiği cevap: "Mustafa Kemal Paşa ile pek eskiden beri birbirimizi kardeş gibi severiz. Bu sevgimiz bugün de eski şiddetiyle devam ediyor ve her zaman birbirimizle yazışmada bulunuyoruz."

 

28 Haziran 1923 – Darülfünun Mustafa Kemal'e "Fahri Müderrislik Şahadetnamesi" gönderdi.

 

28 Haziran 1923 – Gazi Mustafa Kemal, kendine "Müderrislik Şahadetnamesi" gönderen İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'ne teşekkür telgrafı yolladı. Atatürk'ün, kendisine "fahrî profesörlük" diploması gönderen İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'ne teşekkür telgrafı: "…Millî bağımsızlık, millî kültür ile eş olduğu cihetle, işgal etmekte olduğunuz öğretim kürsülerinde memleketin siz bilim adamları da, hiç şüphesiz aynı savaşın kahramanlarısınız."

 

28 Haziran 1925 – Doğu İstiklal Mahkemesi'nce (Diyarbakır İstiklal Mahkemesi) ölüm cezasına çarptırılan Şeyh Sait ve arkadaşları idam edildi. Şeyh Sait ve 46 arkadaşı, 28/29 Haziran 1925'te gece yarısı idam edildi.

 

28 Haziran 1927 – Atatürk'ün, Millî Savunma Bakanlığı'na askerlikten emekliliğini isteyen dilekçesi.

 

28 Haziran 1928 – Atatürk'ün, Ankara motoru ile Büyükada Yat Kulübü'ne gelişi, tarihçi Ahmet Refik (Altınay) Bey'le kısa görüşmesi, daha sonra Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

28 Haziran 1933 – Anıtlar Yüksek Kurulu oluşturuldu.

 

28 Haziran 1933 – Atatürk'ün, Ankara Erkek Lisesi m ziyareti ve sınavlarda bulunması.

 

28 Haziran 1934 – Atatürk Metris Çiftliği'nde Toplu Atış Mektebi ve İhtiyat Zabitler Mektebi (Atış Okulu ve Yedek Subaylar Okulu) Talimlerinde

 

28 Haziran 1935 – Atatürk'ün, Ankara'dan trenle Haydarpaşa'ya gelişi, motorla Dolmabahçe Sarayı'na uğradıktan sonra Florya'ya geçişi ve gece tekrar Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.

 

28 Haziran 1935 – Atatürk, Afet İnan ile birlikte, Florya'da (İstanbul) yapımına başlanan köşk inşaatını denetledi.

 

28 Haziran 1937 – Atatürk'ün, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı'ndan Florya'ya gidişi ve geceyi burada geçirişi.

 

28 Haziran 1938 – Türk Basın Birliği Kanunu kabul edildi.

 

28 Haziran 1938 – T.B.M.M, "Cemiyetler Kanunu"nu kabul etti.

 

28 Haziran 1938 – TBMM'de Cemiyetler Kanunu ile Türk Basın Birliği'nin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. Yeni Cemiyetler Kanunu'na göre "sınıf esasına müstenit (dayalı)" cemiyet kurmak yasaklandı.