Tarihte bugün Atatürk

 

28 KASIM

 

28 Kasım 1911 – Atatürk'ün, İskenderiye'den -Şerif takma adıyla- Selanik'te Salih (Bozok) Bey'e mektubu: "Yolculuğun ilk devresini savdık. Şimdi ikinci yolculuğa çıkıyoruz… Bizim valide acaba ne haldedir?" [Kocatürk]

 

28 Kasım 1912 – Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

 

28 Kasım 1916 – Atatürk'ün, Siirt'te, günü Vali Memduh Bey'in konağında geçirişi.

 

28 Kasım 1918 – Kazım Karabekir Paşa'nın İstanbul'a dönüşü.

 

28 Kasım 1918 – Kars'ta Kars Milli İslam Şurası toplandı.

 

28 Kasım 1919 – Düşmana karşı Maraş mücadelesi başladı.

 

28 Kasım 1919 – Lord Curzon; "Türkiye için bir İngiliz mandası söz konusu değildir." direktifini verdi. (Çünkü İngiltere Türkiye'yi korumak veya manda altına almak değil parçalayarak yok etmek niyetindeydi.) (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.151.)

 

28 Kasım 1919 – Fransızlar Maraş'ta kaledeki Türk bayrağını indirerek yerine Fransız bayrağı çekti. Bu hareket halk arasında büyük bir infial yarattı. Halk direnişi örgütlemeye başladı. Maraş kalesin Fransız bayrağı çekilmesi üzerine, Maraş halkının direnişi, (Maraş halkının kale duvarlarına tırmanması ve Fransız bayrağının indirilerek yerine Türk bayrağının çekilmesi.)

 

28 Kasım 1919 – Atatürk'ün, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın 10 Kasım 1919 tarihli mektubuna cevabı: "Saltanat hükümetinin, esaslı bir teşebbüs için dayandığı kuvvetin ciddiyetine güvenemediği gibi hususları ciddî görmüyoruz."

 

28 Kasım 1919 – Harbiye nazırı Cemal Paşa'nın kendi yazısıyla Mustafa Kemal Paşa'ya 10 Kasım tarihli mektubu. (Cemal Bey, şu ana değin hükümet ve Heyet-i temsiliye arasında görüşülen tüm konulara maddeler halinde açıklamalar yapıyordu.) (Nutuk)

 

28 Kasım 1920 – Mehmet Akif (Ersoy) ve Eşref Edip "Sebilü'r-Reşad" dergisini Kastamonu'da çıkarmaya başladılar.

 

28 Kasım 1921 – Zübeyde hanımın Darüşşafaka'ya 20 bin kuruş yardım yapması. (Vaktin beş vekil maaşı kadarıdır.)

 

28 Kasım 1922 – Yunanistan'da yenilgiye neden olan kabine üyeleriyle Başkomutan Hacıanesti, idama mahkum edildi.

 

28 Kasım 1922 – İsmet Paşa'nın İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon ile Musul konusunda görüşmesi.

 

28 Kasım 1922 "Sened-i Hakanilerin Balasına Mevzu Tuğra Yerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi" Nam-ı Alisinin İkamesi ve Sened-i Mezkure İzafe olunan "Hakani" Kaydının Ref'i ile "Milli" Sıfat-ı Mübeccelinin Vaz'ı Hakkında Kararname" yayınlandı.

 

28 Kasım 1922 – Büyük Zafer'in ardından Yunanistan'da darbe oldu. Yunanistan'da "Küçük Asya Felaketi"nden sorumlu asker, sivil yöneticiler yargılanıp 28 Kasım 1922'de ağır cezalara çarptırıldı. Başbakan Gunaris, Başkomutan Hacıanesti ile Teodakis, Baltacis, Stratos ve Protopapadakis adlı bakanlar idama; Stratigos ve Goudas müebbet hapse çarptırıldı. Hacıanesti, Stratigos ve Goudas'ın rütbeleri de indirildi. Kral Konstantin ise tahtını kaybetti. (Michael Llewellyn Smith, Yunanistan'ın Anadolu Hayali, s. 370). General Papulas canını kurtardı, ancak daha sonra bir darbeye karıştığı gerekçesiyle 1935'te kurşuna dizilecekti.

 

28 Kasım 1925 – Şapka Devrimi'ne ilişkin yasa yürürlüğe girdi.

 

28 Kasım 1928 – İlk kadın avukat Beyhan Hanım, İstanbul I. Ticaret Mahkemesinde bir kadını savundu.

 

28 Kasım 1930 – Atatürk'ün, Trabzon Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyareti ve konuşması: "…Her an tarihe karşı, cihana karşı hareketimizin hesabını verebilecek bir vaziyette bulunmak lâzımdır!"

 

28 Kasım 1933 – Atatürk'ün, öğleden sonra Çankaya'da Başbakan İsmet Paşa'yı kabulü ve görüşmesi.

 

28 Kasım 1934 – Milli Mücadele'nin Gazetesi Hakimiyet-i Milliye "Ulus" adıyla çıkmaya başladı.

 

28 Kasım 1935 – Bursa'da Merinos Fabrikası ile Gemlik'te Suni İpek Fabrikasının temel atıldı.

 

28 Kasım 1936 – Ereğli Kömür Şirketi'nin Hükümetçe satın alınma sözleşmesi imzalandı.

 

28 Kasım 1938 –Atatürk'ün tek sayfalık vasiyetnamesi Ankara 3'üncü Sulh Hukuk Hâkimliği'nce açıldı.

 

28 Kasım 1938 – Atatürk, vasiyetinde; parasının nemasından yakınlarına, manevi evlatlarına aylık, İnönü'nün çocuklarına yüksek öğrenim ödeneği bağlanması koşuluyla parasını ve Çankaya'daki mülkünü CHP'ye bıraktı. Nemadan kalacak miktarın her yıl Türk Dil ve Tarih kurumlarınca paylaşılmasını istedi.