Tarihte bugün Atatürk

 

28 MART

 

28 Mart 1915 – Tengerdere–Domuzdere Arasında Boğaz'ın Ortasına Doğru 19 Mayından Oluşan Son Mayın Hattının Kurulması.

 

28 Mart 1915 – Çanakkale'de İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin denizden yeni bir çıkartma girişiminde bulunması.

 

28 Mart 1916 – Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) ve Kolordu Baştabibi'yle beraber Diyarbakır Hükümet Konağı'na giderek Vali Vekili Bedri Bey'le, erzak ve taşıma araçları hakkında görüşmesi.

 

28 Mart 1917 – Atatürk'ün, akşam üzeri, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber Dağkapısı dışındaki Süvari Bölüğü'nü denetlemesi.

 

24-28 Mart 1918 – Ruşen Eşref'in yeni mecmuasının "Çanakkale Özel Sayısı" için Mustafa Kemal ile Atatürk'ün Akaretlerdeki 76 numaralı evinde röportajı. (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

28 Mart 1919 – İtalyanlar, Antalya'yı işgal etti.

 

28 Mart 1920 – Antep'te Fransızlara karşı direnişiyle ünlenen Şahin Bey şehit oldu. Fransız kuvvetlerinin Kilis, Antep yolunu kapatan Teğmen Şahin komutasındaki milli kuvvetlerle çarpışması ve Şahin Bey'in şehit oluşu.

 

28 Mart 1920 – İngilizlerin elinde bulunan Geyve Boğazı'nın milli müfrezeler tarafından geri alınması.

 

28 Mart 1920 – Atatürk'ün, yabancı millet temsilciliklerine doğu vilâyetlerindeki Ermeni zulümlerini protesto eden telgrafı.

 

28 Mart 1920 – Atatürk'ün, İstanbul ile haberleşmenin kesilmesini gerektirecek bir vaziyetin doğmadığı görüşünü ifade eden Yusuf İzzet Paşa ve Albay Fahrettin (Altay) Bey hakkında, Kâzım Karabekir'e telgrafı: "…Yusuf İzzet Paşa ile Fahrettin Bey'in vaziyetlerini millî esaslarımız açısından hoş göremediğimizi arz eyleriz." [Kocatürk]

 

28 Mart 1921 – Batı Cephesinde Kanlısırt ve Metristepe mevzilerinin Yunanlıların eline geçmesi.

 

28 Mart 1921 – Doğu Cephesi kuvvetlerinin Moskova Anlaşması gereğince Batum, Ahıska ve Ahılkelek'i boşaltması (TBMM Hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında "Moskava Anlaşması": 16 Mart 1921).

 

28 Mart 1921 – Yunanlılar tarafından Kurtuluş Savaşında Afyonkarahisar'ın işgal edilmesi. 28.3.1921 -7.4.1921 ile 13.7.1921 – 27.8.1922 tarihleri arasında iki kez Yunan işgalinde kalmıştır. Yunanlılar kaçarken kenti yakıp yıkmışlardır. Başkomutanlık Savaşı ile Türklerin eline geçmesi nedeniyle şimdi 26-30 Ağustos günleri arasında 5 gün süren tören ve eğlencelerle Zafer Haftası kutlanmaktadır.

 

28 Mart 1922 – Atatürk'ün, Sivrihisar'dan Akşehir'e hareketi.

 

28 Mart 1922 – T.B.M.M. Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Hayati Bey'in, cephede bulunan Atatürk'e -Fikriye Hanımın sağlığı ile ilgili- telgrafı: "Fikriye Hanımefendi, yataktan kalkmıştır." [Kocatürk]

 

28 – 30 Mart 1922 – Batı cephesindeki hazırlıkları denetlemek için (Sovyet heyeti, Sovyet ve Azerbaycan elçileriyle) Akşehir, Konya'da.

 

28 Mart 1923 – Atatürk'ün, Çankaya'da Antep ve Kilis heyetlerini kabulü ve bilgi alışı.

 

28 Mart 1926 – Atatürk'ün, Giresun Heyeti'ni kabulü.

 

28 Mart 1927 – Sanayi teşvik kanunu çıkarıldı.

 

28 Mart 1930 – Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar İstanbul'un adı, "Konstantiniyye" idi. Atatürk son tarih olarak 28 Mart 1930'u verdi ve bu tarihten sonra yurt dışından gelecek mektuplarda şehrin adı olarak Konstantiniyye yazılması durumunda mektupların iade edileceğini bildirdi.

 

28 Mart 1931 – Atatürk'ün, Çankaya'da Afgan Elçisi Sultan Ahmet Han ve İran Elçisi Mirza Sadık Han'ın güven mektuplarını kabulü ve Elçilerin konuşmalarına cevap konuşmaları. [Kocatürk]

 

28 Mart 1933 – Atatürk'ün, gece Çankaya'da film izlemesi.

 

28 Mart 1935 – Atatürk'ün, saat 19.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Balosu'nu şereflendirmesi.

 

28 Mart 1938 – Paris'ten davet edilen Prof. Dr. Fiessinger'in Ankara'ya gelişi ve Çankaya'da Atatürk'ü muayenesi.

 

28 Mart 1938 – Ankara'ya gelen Fransız Prof. Dr. Fissenger Mustafa Kemal'i muayene etti, karın kısmında az da olsa su toplandığını tespit etti.