Tarihte bugün Atatürk

 

28 NİSAN

 

28 Nisan 1915 – Seddülbahir'de "1. Kirte Savaşı" olarak bilinen muharebe.

 

28 Nisan 1915 – Atatürk'ün, Arıburnu cephesindeki 25-27 Nisan günlerindeki büyük başarıları takiben subay ve er kaybı, askerin yorgunluğu, sevk ve idaredeki bazı eksiklikler nedeniyle taarruzları bir süre durdurma ve bulunulan çizgide savunmaya geçme kararı (Yeni taarruza hazırlık için 3. Kolordu'dan kuvvet istemişse de bu takviye bir süre gönderilememiştir. Düşman bugün de çıkarmaya devam ederek ileri hatlarını takviye etmiş, bazı taarruzlarda bulunmuşsa da başarı sağlayamamıştır).

 

28 Nisan 1915 – "Hilal-i Ahmer"in adı "Kızılay"a çevrildi.

 

28 Nisan 1916 – Irak Cephesindeki savaşlarda, Kutülamare bölgesinde, beş aydır kuşatma altında olan İngiliz birlikleri, teslim oldu.

 

28 Nisan 1916 – Atatürk'ün, beraberindekilerle sabah Güzeldere'den ayrılarak Duhan'a gelişi.

 

28 Nisan 1918 – İstanbul'da daha önce tutuklanmış bulunan İttihatçılar, devleti savaşa sokmak, çeşitli yolsuzluklarda bulunmak gibi suçlardan dolayı yargılanmaya başladı.

 

28 Nisan 1919 – Divan-ı Harb-i Örfi'nin İstanbul'da duruşmalara başlaması.

 

28 Nisan 1920 – İstanbul Hükümeti, Anadolu'da Padişah Hükümeti'nin yönetimini kurmak amacı ile "Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni oluşturan kararnameyi yayınladı. (Bu örgüt, 3 Kasım 1920'de kaldırıldı).

 

28 Nisan 1920 – Anadolu'da Padişahın ve onun hükümetinin yönetimini kurmak amacı ile Anadolu fevkalade Müfettişi Umumiliği kurulduğunda ve müfettişliğe Müşir Zeki Paşa'nın atandığına dair İstanbul Hükümeti'nin kararnamesi.

 

28 Nisan 1921 – İngilizlerin Malta'dan serbest bıraktıkları Ziya Gökalp ile 39 arkadaşı İstanbul'a geldi. İngilizler Malta'da tutuklu bulunan sürgünlerden kırk kişiyi serbest bıraktı.

 

28 Nisan 1921 – İzmit'in, İngilizlerin ayrılışı üzerine Yunanlılar tarafından işgali.

 

28 Nisan 1921 – 114 sayılı "Zonguldak ve Ereğli Havza-i fahiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine olarak Füruhtuna dair" kanun ile bu madenlerdeki fazlalık kömür tozlarının açık artırma ile satılarak, tutarının işçilere kullanılması temin edilmiştir.

 

28 Nisan 1923 – Atatürk'ün, teklif edilen Rize hemşeriliğini kabul ettiğine dair Rize İl İdare Meclisi'ne yazısı.

 

28 Nisan 1927 – Atatürk'ün, Türkocakları IV. Kurultayı üyelerini kabulü ve görüşmesi.

 

28 Nisan 1930 – Türk Ocakları VI: Kurultayı'nın son gününde Türk Tarihi Tetkik Heyeti oluşturulması kararı alındı.

 

28 Nisan 1930 – Türk ocakları altıncı kurultayı son oturumunda Atatürk'ün direktifleriyle, Afet İnan tarafından Türk tarihinin araştırılması için 40 imzalı önerge sunuldu.

 

28 Nisan 1933 – Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara Halkevi'ne gelerek, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin toplantısına başkanlık yapması.

 

28 Nisan 1934 – Atatürk, beraberinde Celal Bayar bey ve Kılıç Ali olmak üzere Ankara Muhafız Alayında denetlemelerde bulundu.

 

28 Nisan 1935 – Atatürk'ün, Hilâliahmer'e "Kızılay" adını verişinin Kızılay Kurultayı'nda alkışlarla kabul edilişi. ATATÜRK'ün Hilaliahmere "Kızılay" adını verişinin Kızılay Kurultayı'nda kabul edilmesi.

 

28 Nisan 1935 – Atatürk'ün, Çankaya'da Recep Peker ve Tevfik Rüştü Aras'ı kabulü.

 

28 Nisan 1937 – Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara Numune Hastanesi'ni ziyareti, akşam kız kardeşi Makbule Hanım'ın kaldığı köşke gelişi ve akşam yemeğini burada yemesi.