Tarihte bugün Atatürk

 

28 OCAK

 

28 Ocak 1916 – Atatürk'ün, Edirne'ye gelişi nedeniyle halkın sabahtan itibaren, onu görmek için hıncahınç yolları doldurması, büyük sevgi gösterilerinde bulunması, üzerinde "Yaşasın Arıburnu ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Bey" yazılı zafer takları yapılması.

 

28 Ocak 1916 – Atatürk'ün, Edirne Sultan Selim Camii'nde cuma namazı kılışı, öğleden sonra şehirde 16. Kolordu'ya ait birliklerin geçit resmini izlemesi.

 

28 Ocak 1920 – Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın gizli toplantısında Misâk-ı Millî kabul edildi. 17 Şubat 1920'de, Misak-ı Millî'nin yabancı parlâmentolara ve basına bildirilme kararı alınmıştır). [Kocatürk] Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararların son Osmanlı meclisinde kabul edildiğini bildiren karar. "Millî yemin, sözleşme" anlamına gelmektedir.

 

28 Ocak 1920 – Maraş'ta çatışmalar devam ediyor.

 

28 Ocak 1921 – Çerkez Ethem Yunanlılara teslim oldu.

 

28 Ocak 1921 – Türkiye Komünist Fırkası kurucusu Mustafa Suphi ve 14 arkadaşı Trabzon açıklarında Batum'a geri dönmek üzere bindirildikleri bir motorda Yahya Kaptan ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Öldürülen komünistlerin cesetleri Karadeniz'e atıldı. Türkiye'ye geldikten sonra, denize açılarak Rusya'ya dönmekte olan Mustafa Suphi ve arkadaşları, Yahya Kahya'nın adamlarınca denizde öldürüldü. (Bu olay, zaman zaman Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir aleyhinde propaganda için kullanılmıştır.) (Bu haber Sovyetlerden ilişkiler etkilenmesin diye Haziran'a kadar gizlendi.)

 

28 Ocak 1921 – Atatürk'ün, Sadrazam Tevfik Paşa'nın 27 Ocak 1921 tarihli telgrafına cevabı: "Millî iradeye dayanarak Türkiye'nin mukadderatına el koyan yegâne meşru ve müstakil hâkim kuvvet, Ankara'da aralıksız toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye'ye ait bütün meselelerin halline memur ve her türlü haricî münasebetlere muhatap, ancak bu Meclisin hükümetidir. …İtilâf Devletleri, Londra'da yapacakları konferansta, Doğu meselesini adalet ve hukuk dairesinde halletmeye karar vermişlerse davetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine doğrudan doğruya yöneltmelidirler." [Kocatürk]

 

28 Ocak 1921 – Atatürk'ün, Sadrazam Tevfik Paşa'ya ikinci telgrafı ve istekleri: "Zat-ı Şahane, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını kısa bir hatt-ı hümâyun ile ilân buyuracaklardır."

 

28 Ocak 1922 – Sovyet elçisi Aralov'un Ankara'ya gelişi.

 

28 Ocak 1924 – Türkiye-Avusturya dostluk, ticaret ve ikamet antlaşmaları imzalandı. (İstanbul)

 

28 Ocak 1925 – Atatürk'ün, Silifke'den Taşucu kasabasına gelişi ve geceyi burada geçirişi.

 

28 Ocak 1925 – Atatürk Silifke Lisesi'nde

 

28 Ocak 1925 – Atatürk'ün, Silifke'de Türkocağı'nı ve Sultanî Mektebi (Lise)'ni ziyareti ve okulun hatıra defterine yazdıkları: "Bu nur ocağında, geleceğin parlak güneşleri doğuş halindedir."

 

28 Ocak 1932 Balkan Konferansı İstanbul'da açıldı. (31 Ocak'ta kapandı)

 

28 Ocak 1932 – Atatürk Galatasaray Lisesi'ni üç kez ziyaret etmiştir. (2 Aralık 1930, 28 Ocak 1932, ve 1 Temmuz 1933) Kaynak: Galatasaray.org

 

28 Ocak 1932 – Atatürk Galatasaray Lisesi Müsameresinde

 

28 Ocak 1932 – Atatürk'ün, akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Beyazıt ve Şişli tarafından bir gezinti yapması.

 

28 Ocak 1932 – Atatürk'ün, akşam Dolmabahçe Sarayı'nda sofrada, Maarif Vekili Esat (Sagay) Bey hakkında sert tenkitlerde bulunan Dr. Reşit Galip'e müdahalesi: "Yorgun görünüyorsunuz, gidip istirahat edebilirsiniz!" Reşit Galip, Atatürk'ün bu yerinde müdahalesine "Burası milletin sofrasıdır, kovulmamalıyım; kalkmam!" şeklinde yersiz bir cevap vermiş, bu cevap üzerine Atatürk "O halde biz kalkalım; masayı beyefendiye bırakalım!" diyerek sofradan ayrılmıştır. Bu olayı takiben Reşit Galip, Ankara'ya dönmüş, büyük üzüntü ve pişmanlık duygularıyla Atatürk'e, 30 Ocak 1932 tarihini taşıyan bir mektup göndermiştir. Atatürk'ün, bu olaydan kısa süre sonra Reşit Galip'i bağışladığını, Reşit Galip'in 24 Mart 1932 akşamından itibaren Atatürk'ün sofrasında tekrar yer aldığını, nihayet 19 Eylül 1932'de Maarif Vekilliği'ne atandığını görüyoruz. [Kocatürk]

 

28 Ocak 1933 – Atatürk'ün Afet İnan hanım ile, Gaziantep'ten Adana'ya dönüşü ve buradan Mersin'e geçerek resmî ziyaretlerde bulunuşu.

 

28 Ocak 1933 – Atatürk'ün, Prof. Dr. Fuat Köprülü'nün 27 Ocak 1933 tarihli bayram tebriki telgrafına cevabı: "Hakkımdaki samimî duygularınıza teşekkür eder, başarılar dilerim."

 

28 Ocak 1933 – Atatürk'ün, akşam Gülcemal vapuru ile Mersin'den Antalya'ya hareketi.

 

28 Ocak 1934 – Atatürk'ün, öğleden sonra Başbakanlığı ziyareti ve İsmet Paşa ile görüşmesi.

 

28 Ocak 1935 – Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille Topkapı'ya kadar bir gezinti yapması, akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı'na dönüşü.