Tarihte bugün Atatürk

 

29 MART

 

29 Mart 1920 – Yarbay Rahmi Bey, Anzavur'a bağlı askerler tarafından öldürüldü.

 

29 Mart 1920 – Atatürk'ün, Kâzım Karabekir'in Kafkasya'da Bolşevik ordularına karşı hazır olunması teklifine cevabı: "15. Kolordu'nun, Bolşevik orduları karşısında Kafkaslarda hakim bir vaziyette varlığını göstermesi ve bunun için hareket imkânı oluşunca faaliyete geçmesi hakkındaki görüşünüze tamamen iştirak ediyorum." [Kocatürk]

 

29 Mart 1921 – Yunanlılar Metristepe'den tekrar saldırıya geçerek, Söğüt'ü ele geçirdi. Ancak büyük kayıplar vermelerine rağmen geri çekilmeyen Yunanlılar, Çeşme, Sakız ve Nazilli'de Rumları silah altına aldı.

 

29 Mart 1921 – Fevzi Paşa (Çakmak) bütün harekâtın İsmet Paşa (İnönü) tarafından yönetilmesini emretti.

 

29 Mart 1922 – Atatürk'ün, İkinci İnönü Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle ordulara genelgesi: "…Zalim dünyaya karşı milletimizi baştan başa boğazlayabileceğini ilân ve üstlenen istilâcı ve mağrur bir düşman, geçen senenin 30 Mart günü yerlere serilerek hakkın galibiyetine boyun eğmişti. Tarihimizin en şerefli kahramanları arasına giren İkinci İnönü şehitlerine fatihalar, gazilerine minnet ve teşekkürler sunmaya, bütün cephedeki arkadaşlarımı davet ediyorum."

 

29 Mart 1928 – Atatürk'ün, Çankaya'da Yunan Elçisi Jean Papas ile Danimarka Elçisi Otto Cari Mohr'un güven mektuplarını kabulü ve Elçilerin söylevlerine cevap konuşmaları.

 

29 Mart 1931 – Türk ocaklarının VII nci kurultayında Türk Tarihi Tetkik Heyeti'nin kapatılma kararı alınınca, 15 Nisan 1931'de "Türk Tarihi tedkik Cemiyeti" adıyla yeniden teşkilatlanmış ve 1935 yılında adı önce "Türk Tarih Araştırma Kurumu" ve daha sonra "Türk Tarih Kurumu" olarak değiştirilmiştir.

 

29 Mart 1933 – Atatürk'ün, Çankaya'da Amerika Büyükelçisi Sherrill'in veda ziyaretini kabulü.

 

29 Mart 1937 – Türk dil kurumu ceyp ve teceyp kelimelerinin Türkçe karşılıklarının bulunması için para ödüllü yarışma tertip etti. Yarışma bu tarihte sonuçlandı ve buna göre ceyp=sinüs, teceyp=cosinus olarak belirlendi. Kazanan yarışmacıya parası ödendi.

 

29 Mart 1938 – Atatürk'ü muayene eden Prof. Dr. Fiessinger'in, hazırladığı raporu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne sunması.