Tarihte bugün Atatürk

 

29 ŞUBAT

 

29 Şubat 1916 – Atatürk'ün, akşamüzeri Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber at üzerinde Meriç Köprüsü'ne kadar bir gezinti yapması.

 

29 Şubat 1920 – Atatürk'ün, Anzavur isyanı ve Ahmediye Cemiyeti hakkında komutanlıklara geniş bilgi veren telgrafı.

 

29 Şubat 1920 – Atatürk'ün, 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa'ya telgrafı: "…İngilizlerin kanunsuz ve maksatlı olan istekleri gerçekleşse ve Kolordu Komutanı unvanınız alınsa bile, Ali Fuat Paşa'nın yaptığı gibi bölgenizde kalarak hizmete devam etmeniz gerekir. Görüşünüzün bildirilmesini rica ederim."

 

29 Şubat 1920 – Mustafa Kemal'in, Talat Paşa'nın 22 Aralık 1919 tarihli mektubuna cevabı; (Mustafa Kemal mektup ve destekten memnun olduğunu bildirip, sarayı tenkit etmiş, Ali Rıza Paşa kabinesine güvenemediğini yazmıştı. Ayrıca Mustafa Kemal 50.000 lira istemiş, ilişkilerinin gizli tutulmasını önermişti.)

 

29 Şubat 1924 - Halife Abdülmecit için İstanbul'da son Cuma selamlığı töreni yapıldı.

 

29 Şubat 1936 – Atatürk'ün, gece Sipahi Ocağı'ndaki baloyu şereflendirmesi.

 

29 Şubat 1936 – Tahsin Mayatek'in Mexico'dan Atatürk'e gönderdiği 7 nci rapor. (İlk altı rapor kayıptır ve muhtemelen dil teorisi ile ilgilidir.) (7nci rapor: İngiliz Albay J. Churcward'ın kitaplarının tanıtımı ve kayıp kıta Mu'ya ilişkin temel bilgiler)