Tarihte bugün Atatürk

 

30 ARALIK

 

30 Aralık 1911 – Mustafa Kemal'in Derne'ye gelmesi ve Derne Doğu Kolu Komutanlığını üzerine alması.

 

30 Aralık 1915 (Aralık sonu) – Atatürk'ün, İstanbul'da Hariciye Nazırı Halil (Menteşe) Bey'i ziyareti ve söyledikleri: "…Ben Türk ordusunun yabancısı bir adam değilim. Ben, ordu ile küçük subaylıktan beri derinden temasa gelmiş bir askerim. Ben, olayların şevki ile ordunun içinde subay, nihayet komutan olarak iş görmüş ve zannıma göre muvaffak olmuş bir komutanım. Türk ordusunu, onun faziletini, kıymetini ve bu ordu ile neler yapılabileceğini benim kadar anlayan az olmuştur." [Kocatürk]

 

30 Aralık 1918 – Atatürk'ün, Söz gazetesinde, Teceddüt Fırkası'na girdiği söylentilerini yalanlaması: "Ben askerî sıfat ve makamımla nispet ve alâkamı muhafaza etmekteyim. Gerçek olmayan haberin tekzibini rica ederim."

 

30 Aralık 1919 – Mustafa Kemal Misak-ı Milli metni üzerinde çalışmaya başladı.

 

30 Aralık 1919 – Atatürk'ün, Epoka gazetesi İstanbul muhabirinin yazılı sorularına cevapları: "Milletin arzuları Sivas Kongresi'nin resmî bildirgesinde açıkça gösterilmiştir. Örgüt, milletin bu arzusu yerine gelinceye kadar vazifesini yapmada, hatta genişlemede devam edecektir."

 

30 Aralık 1919 – Atatürk'ün Sivas Valisi Reşit Paşa'ya telgrafı: "…Asayişin tam korunması ve her fırsattan yararlanarak Kuva-yi Milliye'nin büyüklük ve kuvvetinin dost ve düşmana gösterilmesi önemle tavsiye olunur."

 

30 Aralık 1919 – Kâzım Karabekir'in, Atatürk'e İngiliz Yarbayı Rawinson'la yaptığı görüşmeyi ve yarbayın Mustafa Kemal'le görüşme arzusunu bildiren telgrafı. [Kocatürk]

 

30 Aralık 1919 – Atatürk'ün Ankara Sultanîsi (Erkek Lisesi) ziyareti.

 

29-30 Aralık 1920 – Mustafa Kemal, Çerkez Ethem ve kardeşlerinin yanlış tutumlarını meclis gizli oturumunda dile getirdi.

 

30 Aralık 1920 – Çerkez Ethem Gediz taraflarına çekilip, Yunanlılarla ateşkes yaparken hükümete bağlı kuvvetler Kütahya'ya girdi.

 

30 Aralık 1920 – Demirci Mehmet Efe, Ankara hükümetinden güvence alarak maiyeti ile birlikte teslim oldu.

 

30 Aralık 1920 – Atatürk'ün, Çerkeş Ethem meselesi ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumunda konuşması: "…Herhalde memleketin her tarafında hükümet kurulmalıdır. Ve yine gayemizin elde edilişi ve memleketin müdafaası için muntazam ordu meydana gelmelidir. Bu esaslara aykırı olan, muzır olan her türlü görüşler imha edilmelidir."

 

30 Aralık 1920 – Atatürk'ün, Albay İsmet ve Albay Refet Beylere telgrafı: "…Ethem Beyle kardeşlerine kesin şekilde, kuvvet başından ayrılarak hükümete sığınmaları için son bir teklif yapılması…" [Kocatürk]

 

30 Aralık 1921 – Atatürk'ün, Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi General Frunze şerefine Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği ziyafette konuşması.

 

30 Aralık 1921 – Atatürk; " Mazlumların ahı, zalimlerde kalmaz." (Türk bağımsızlık savaşı tarih sahnesinden silinmek istenen mazlum bir milletin ahıydı. (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.62.)

 

30 Aralık 1931 – Atatürk'ün, öğleden sonra Marmara Köşkü'ne, daha sonra Halkevi'ne gelişi, saat 20.30'da Çankaya'ya dönüşü.

 

30 Aralık 1934 – Atatürk'ün, Çankaya'da Irak Dışişleri Bakanı General Nuri'yi kabulü.

 

30 Aralık 1936 – Atatürk'ün, trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi.