Tarihte bugün Atatürk

 

30 NİSAN

 

30 Nisan 1909 – 13 Nisan (31 Mart) isyanı'nın bastırılarak asayişin sağlanması ile askerî harekâtın son bulması ve harekâta katılan birliklerin garnizonlarına ve kışlalarına dönmeye başlaması. [Kocatürk]

 

30 Nisan 1913 – Atatürk'ün, Harbiye Nezareti'nde Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'yı ziyareti.

 

30 Nisan 1915 – 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk'e, gösterdiği fedakârlık ve kahramanlıklar nedeniyle "Muharebe Gümüş İmtiyaz Madalyası" verilmesi. [Kocatürk]

 

30 Nisan 1915 – Arıburnu cephesinde düşmanın, sağ kanadımız üzerindeki siperlere taarruzu, fakat birliklerimizin süngü hücumuyla püskürtülmesi.

 

30 Nisan 1915 – Atatürk'ün, bölge komutanlarını Kemalyeri'nde toplayarak onlara yapılması gerekenler hakkında sözlü emri: "Karşımızda bulunan düşmanı mutlaka ölerek denize dökmek lâzım olduğu kanaatindeyim… İçimizde ve komuta ettiğimiz askerlerde Balkan utancının ikinci bir safhasını görmektense burada ölmeyi tercih etmeyenlerin bulunacağını kesinlikle kabul etmem. ..Bu gece katılacak taze kuvvetlerle Cenab-ı Hakk'ın yüce yardımına sığınarak yarın düşmana taarruz etmek niyetindeyim."

 

30 Nisan 1915 – 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa, 30 Nisan 1915'te Mustafa Kemal'e bir kutlama telgrafı daha çekti: "Geceli gündüzlü devam eden harbi, başarı ile yöneterek her an bir başka surette belirmekte olan fedakâr hizmetlerinizin devamını bekler, sizi yürekten kutlarım" dedi.

 

30 Nisan 1915 – Atatürk'ün, 3. Klordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa'nın kutlama yazısına teşekkürü: "Komutanımızın yerinde emir ve talimatları içinde hareket olundukça, kesin başarının görülmesi için yüksek şahsınızı daha uzun zaman bekletmeyeceğimi kesinlikle umarım."

 

30 Nisan 1915 – Mustafa Kemal, Çanakkale'deki başarılarından dolayı 30 Nisan 1915'te Gümüş İmtiyaz Madalyası aldı, bunu Altın ve Gümüş Liyakat Madalyaları izleyecekti.

 

30 Nisan 1917 – Rus kuvvetlerinin Muş'u boşaltmaları ve 2. Ordu'ya ait keşif kollarının, akşam Muş'u geri alışı.

 

30 Nisan 1919 – Savaş Bakanlığı, Atatürk'ün Anadolu'ya atanması kararını 30 Nisan 1919'da Padişah Vahdettin'e arz etti. Padişah onayı aynı gün saraydan çıktı. (Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişliğine atama iradesi, 30 Nisan 1919'da Padişahça onaylanır. 5 Mayıs'ta Bakanlar Kurulunda tartışılan talimat, 6 Mayıs'ta görev yerine acele hareket etmesi için kendisine, 7 Mayıs'ta da kolordulara duyurulur.)

 

30 Nisan 1919 – Mustafa Kemal'in 9'uncu Ordu Kıtaatı Müfettişliğine atanması. (9. Ordu Müfettişi oldu.)

 

30 Nisan 1919 – Atatürk'ün, 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne atanmasının Vahdettin tarafından onaylanması. "30 Nisan 1919 Tarihinde 9 ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayin edilmiş ve seneyi mezkûre Temmuzu'nun beşinde İstanbul Hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir."

 

30 Nisan 1919 – Harbiye Nezareti'nin, Sadaret'e yazısı: "…Mustafa Kemal Paşa tarafından yapılacak tebligatı emri altında bulunacak olan vilâyet mülkî memurlarının yerine getirmelerinin genelge ile duyurulması."

 

30 Nisan 1919 – İngilizlerin Kars'ın yönetimini Ermenilere devretmesi.

 

30 Nisan 1920 - Mustafa Kemal, TBMM'nin açıldığını Avrupa devletleri dışişleri bakanlıklarına, bir yazı ile bildirdi.

 

30 Nisan 1920 – Trakya'daki direniş hareketini teşkil ettiği gerekçesiyle İstanbul'a çağrılarak kolordu komutanlığından alınan Cafer Tayyar Paşa'nın Edirne'ye geri dönmesi ve asker olarak değil ama Trakya Paşaeli cemiyeti bünyesinde çalışmalarını sürdürmesi. ( Cafer Tayyar Paşa bu çalışmalar esnasında Yunanlılara esir düşmüştür.) (Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, 7. Baskı, s.92)

 

30 Nisan 1921 – Malta'dan 33 kişi daha serbest bırakıldı. Ancak İngilizler, Milli Mücadele'de görev alabilecekleri tahmin edilen bazı tutukluları salıvermedi.

 

30 Nisan 1921 – Fransız kadın gazeteci Geoges Berthe-Gaulis Ankara'ya geldi. (Mustafa Kemal ile görüştü. Lehimizde yazı ve kitaplar yazdı.)

 

30 Nisan 1933 – İstanbul'da öğrenciler, Bulgaristan'ın Deliorman bölgesindeki Razgrad'da Türk mezarlığına yapılan saldırıyı protesto etmek için gösteriler yaptı. Bulgar Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup öğrencinin yanısıra bir grup da Bulgar mezarlığına siyah çelenk bıraktı.

 

30 Nisan 1933 – Atatürk'ün, akşamüzeri Ankara Halkevi'ne gelerek, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin toplantısına başkanlık yapması.

 

30 Nisan 1934 – Atatürk'ün, İsmet Paşa'yla beraber trenle Ankara'dan İstanbul'a hareketi.