Tarihte bugün Atatürk

 

30 TEMMUZ

 

30 Temmuz 1908 – Aralarında Cemal ve Talat paşalar ile Cavit Bey'in de bulunduğu Selanik İttihat ve Terakki Cemiyeti sorumluları İstanbul'a geldi.

 

30 temmuz 1908 – İstanbul Cibali Tütün Fabrikası işçileri greve çıktı.

 

30 Temmuz 1915 – 3. Kolordu Komutanı Esat (Bülkat) Paşa'nın, Kurmay Başkanı Fahrettin (Altay) Bey'le beraber 19. Tümen Karargâhı'na gelerek Atatürk'ü ziyareti.

 

30 Temmuz 1916 – 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'nın, Kurmay Başkanı Albay İsmet (İnönü) Bey'le beraber Diyarbakır'a dönmek üzere, sabah Silvan'dan ayrılışı.

 

26-30 Temmuz 1919 – 2. Balıkesir Kongresi toplandı. Balıkesir'de ikinci bir Milli Kongre toplanması. Balıkesir Hareket-i Milliye ve Redd-i İlhak Kongresi adıyla toplanan İkinci Balıkesir Kongresi toplandı. (48 delegenin 13'ü mahalli müftü ve müderristi.) (Cumhuriyet tarihi yalanları, Sinan Meydan)

 

30 Temmuz 1919 – İstanbul hükümeti Kazım Karabekir'den Mustafa Kemal ile Rauf Bey'in tutuklanmaları için yardım istedi.

 

30 Temmuz 1919 – Harbiye Nazırı Nâzım Paşa'nın, Kâzım Karabekir Paşa'ya telgrafı: "Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'in, hükümetin aldığı kararlara aykırı iş ve hareketlerinden dolayı, hemen yakalanmaları ile Dersaadet'e gönderilmeleri Babıâli'ce uygun görülerek bölgedeki memurlara gerekli emirler verildiğinden Kolordu'ca da ciddi yardımda bulunulması ve neticesinden bilgi verilmesi rica olunur."

 

30 Temmuz 1919 – Erzurum kongresi sonrası Ferit Paşa'dan 15nci Kolordu Komutanlığına gelen emir; "Mustafa Kemal Paşa ve Refet Bey'in derhal yakalanarak İstanbul'a gönderilmesi, emrin bölgedeki tüm memurlara verildiği, Kolordu komutanlığının bu maksatla talep geldiğinde her türlü yardımı yapması." (Kolordu komutanlıklarınca Damat Ferit Paşa'ya hak ettiği cevap kolordu bazında müstakil olarak verilmiştir.) (Nutuk)

 

30 Temmuz 1920 – İstanbul'da bir gün önce istifa eden Damat Ferit Paşa, 5. kez hükümeti kurmakla görevlendirildi.

 

30 Temmuz 1920 – Atatürk'ün, Batı cephesinde teftişleri.

 

30 Temmuz 1920 – Yunanlılar, Balıkesir ve Edremit bölgelerini işgal etti.

 

30 Temmuz 1921 – TBMM gizli oturumunda, "Hükümet ve Meclisin mümkün olduğu kadar Ankara'da faaliyetine devamına, hakiki lüzum ve zaruret hasıl olduğu takdirde, yeni bir karar alınmasına ilişkin" önergenin kabulü.

 

30 Temmuz 1921 – Yunan Kralı Konstantin yanında başbakan Gunaris ve bakanlar olmak üzere Eskişehir'e geldi.

 

30 Temmuz 1922 – Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi ve Garp Cephesi Komutanı İsmet Paşalar, Akşehir'de "Büyük Taarruz"un ayrıntılarını görüştüler.

 

30 Temmuz 1922 – Yunanlılar İzmir'de yaptıkları mitingde İyonya Devleti'nin temelinin burada oluşturulan özerk bölge olduğunu ilan etti.

 

30 Temmuz 1922 – Planların son şeklini alması ve taarruz günü hakkında Başkomutan'ın karar vermesi. (26 Ağustos 1922)

 

30 Temmuz 1922 – İzmir'deki Yunan Başkomiseri Sterghiades "Ionia" devletini ilan etti. (Bu kararı, İstanbul ve Ankara Hükümetleri ile İtilaf Devletleri Ağustos ayı içinde protesto ettiler)

 

30 Temmuz 1922 – Atatürk'ün, Akşehir'de, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile yapılacak taarruzun ayrıntılarını tespit etmeleri.

 

30 Temmuz 1924 – Antep mebusu Kılıç Ali, gazeteci Celal Nuri'nin (İleri) başını silahının kabzasıyla yaraladı.

 

30 Temmuz 1924 – Atatürk'ün, akşam İsmet Paşa'yı Çankaya'da yemeğe alıkoyması.

 

30 Temmuz 1929 – Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Kadriye Hanım ve arkadaşları beraat ettiler.

 

30 Temmuz 1930 – Atatürk'ün, akşam Büyükdere'de Fethi (Okyar) Bey'in evine yemeğe gelişi ve sohbet esnasında bir sözü: "Sizin partinizin ismini buldum: Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bu isme ne dersiniz?"

 

30 Temmuz 1930 – Atatürk'ün, sabah Yalova'dan İstanbul'a gelişi.

 

30 Temmuz 1932 – Atatürk'ün, İzmir'de 27 Temmuz 1932 günü yapılan Gazi Heykeli'nin açılış töreni nedeniyle, Belediye Başkanı Dr. Behçet (Uz) Bey'in şehir adına çektiği saygı ve bağlılık telgrafına cevabı: Millî Mücadele heyecanımızın sembolü olan güzel İzmir'de heykelimin dikilmesi vesilesiyle muhterem İzmirlilerin hakkımda gösterdikleri değerbilirlik ve çok asilâne duygulardan pek heyecanlıyım. Muhterem İzmir'lilere teşekkürlerimin, selâm ve sevgilerimin ulaştırılmasını rica ederim."

 

30 Temmuz 1932 – Türkiye parasızlıktan dolayı Amerika'da yapılan Olimpiyatlara katılamadı.

 

30 Temmuz 1932 – Atatürk Yalova'da.

 

30 Temmuz 1934 – Atatürk'ün, Ertuğrul yatı ile Yalova'dan İstanbul'a dönüşü.

 

30 Temmuz 1938 – Atatürk'ün, sabah -Bükreş'ten dönen- Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ı, öğleden sonra -Ankara'dan gelen- İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'yı kabulü ve görüşmesi.

 

30 Temmuz 1938 – Atatürk'ün, öğleden sonra Başbakan Celâl Bayar'la Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ı beraber kabulü ve görüşmesi.

 

30 Temmuz 1938 – Atatürk'e, Dolmabahçe Sarayı'nda sürekli ve danışman hekimler tarafından muayene ve konsültasyon yapılması.