Tarihte bugün Atatürk

 

31 MAYIS

 

31 Mayıs 1912 – İstanbul'da bir kısım subayların, "Halaskar Zabitan Grubu" adıyla gizli bir örgüt kurmaları. (Bu tarih İ. ve T., s.181'de Mayıs-Haziran 1912 olarak gösterilmiştir). [Kocatürk]

 

31 Mayıs 1916 – Atatürk'ün, Kurmay Başkanı İzzettin (Çalışlar) Bey'le beraber 2. Ordu Karargâhı'na gidişi, Ahmet İzzet Paşa ve İsmet (İnönü) Bey'le görüşmesi.

 

31 Mayıs 1919 – Harbiye Nazırlığının Mustafa Kemal'e İngilizlerce verilen notayı içeren telgrafı; " 3ncü Kolordu Komutanlığı bölgesinde (Sivas) sözde meydana gelen haydutluk olayları nedeniyle ermeni mültecilerin güvenliğinin tesisi, zarar görmemelerinin sağlanması, aksi halde ilgili komutanların doğrudan sorumlu tutulacağının bilinmesi" (Nutuk)

 

31 Mayıs 1919 – İngiliz Yüzbaşısı Hurst'un, Havza'da Atatürk'le görüşmesi ve kendisine vazifesi hakkında şüphesi olduğunu söylemesi.

 

31 Mayıs 1919 – 17. Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami Bey'in Alaşehir'den Atatürk'e, bölgesindeki durumu bildiren telgrafı.

 

31 Mayıs 1919 – Sivil milis güçlerden oluşan ilk silahlı direniş 31 Mayıs 1919 tarihinde İzmir Ödemiş'te Yüzbaşı Tahir Bey komutasında gerçekleştirilmiştir. (Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, Sinan Meydan, 7. Baskı, s.80)

 

30-31 Mayıs 1920 – Cafer Tayyar'a (Eğilmez), Edirne Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti'nce Trakya Müdafaa-i Milliye Kumandanı sanı verildi.

 

31 Mayıs 1920 – 1. Düzce Ayaklanması bastırıldı.

 

31 Mayıs 1924 – Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kraliyeti arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.

 

31 Mayıs 1925 – 13 Şubatta başlayan Şeyh Sait İsyanı bastırıldı.

 

31 Mayıs 1925 – Atatürk'ün, -Şeyh Sait isyanı sebebiyle ilân edilen- kısmî seferberliğin kaldırılması nedeniyle millete bildirgesi: "…Türk vatanperverliğinin birinci işareti, vatan savunması daveti karşısında her işi bırakarak silâh altına koşmaktır. Cumhuriyeti savunmuş olmanın verdiği haklı şeref ve gurur hisleriyle yuvalarına dönmeye başlayan evlâtlarımızı sevgi ve minnet ile tekrar selâmlarım!" [Kocatürk]

 

31 Mayıs - 1926 T.B.M.M'de "İskan Kanunu" kabul edildi.

 

31 Mayıs 1926 – Atatürk'ün, Bursa'da İstanbul şehri temsilcilerini kabulü ve söyledikleri: "İstanbulluların doğrudan doğruya içinde bulunmak, onları bizzat selâmlamakla bahtiyar olacağım günün, uzak olmadığını söyleyebilirim!"

 

31 Mayıs 1927 – Türkiye ile Çekoslovakya arasında Ticaret ve İkamet Antlaşması imzalandı.

 

31 Mayıs 1927 – Türkiye cumhuriyeti yerli demiryollarının millileştirilmesi 24 Mayıs 11924 tarihinde tamamlandı. (Bu tarih TCDD'nin kuruluş tarihi kabul edilir.) Kuruluş olarak TCDD (Demiryolları), "Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi" adıyla 31 Mayıs 1927 tarihinde kuruldu. Kurum, 29 Temmuz 1953 tarihinde 6186 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) adını aldı.

 

31 Mayıs 1930 – Atatürk'ün, Ankara civarında Gâvurkale'deki Eti harabelerinde incelemelerde bulunması.

 

31 Mayıs 1930 – Dolmabahçe Sarayı salonunda "Beynelmilel Turizm Kongresi" düzenlendi.

 

31 Mayıs 1930 – İstanbul'da Galata Köprüsü'nden müruriye (geçiş parası) kaldırıldı.

 

31 Mayıs 1931 – Cumhuriyet gazetesi, mahkemelerde stajlarını tamamlayan hukuk mezunu hanımların 6'sının hakimliğe tayin edildiğini, böylece Türkiye'deki kadın hakim sayısının 9'a yükseldiğini yazıyordu. Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir "Asliye mahkemelerine aza mülazımlıklarına" atanan hanımların adları veriliyordu: Suat ve Muazzez İstanbul'a, Muammer, Hayriye Ankara'ya, Zübeyde ve Hikmet İzmir'e…

 

31 Mayıs 1932 – Atatürk'ün, gün boyunca Çankaya'da kütüphanesinde çalışması.

 

31 Mayıs 1933 – İstanbul Darülfünununun kapatılmasına ve Millî Eğitim Bakanlığınca yeni bir üniversite kurulmasına dair Kanun'un kabulü. MEB, "İstanbul Üniversitesi"ni kurmakla görevlendirildi. (Bu kanunla 31 Temmuz 1933'te İstanbul Darülfünunu kapatılmış, 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi kurulmuştur).

 

31 Mayıs 1933 – TBMM'de İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp, yerine İstanbul Üniversitesi adı altında yeni bir yüksek öğrenim kurumunun kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi: İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos'ta açıldı ve 18 Kasım'da derslere başlandı. "1933 Üniversite Reformu" diye bilinen bu kanunla üniversite Maarif Vekaleti'ne bağlı bir kuruluş oluyor, idari, mali ve bilimsel özerkliğini kaybederek siyasi otoritenin denetimine giriyordu.

 

31 Mayıs 1933 – Atatürk'ün, saat 17.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişi, saat 19.30'da Çankaya'ya dönüşü.

 

31 Mayıs 1933 – Demiryolu hattı Elazığ'a ulaştı.

 

31 Mayıs 1934 – İran Şahı Rıza Pehlevi, Türkiye'yi ziyaret etti.

 

31 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, sabaha karşı motorla İstanbul'dan Yalova'ya geçişi.

 

31 Mayıs 1935 – Atatürk'ün, saat 16.00'da Yalova'dan motorla hareket ederek Heybeliada'ya gelişi, İsmet İnönü'nün köşküne uğrayarak bir süre kaldıktan sonra Heybeliada'dan hareketle akşam Sirkeci iskelesine çıkışı, buradan otomobille Florya'ya giderek geceyi burada geçirmesi.

 

31 Mayıs 1936 – Atatürk'ün, akşamüzeri Sakarya motoruyla Florya'dan Yalova'ya geçişi.

 

31 Mayıs 1937 – Atatürk'ün, Çankaya'da Ürdün Kralı Abdullah'ı kabulü.

 

31 Mayıs 1937 – Atatürk'ün, saat 19.00'da Ankara Palas'a gelerek Ürdün Kralı Abdullah'ın ziyaretini iade edişi.

 

31 Mayıs 1937 – Atatürk'ün, gece Ürdün Kralı Abdullah şerefine verilen suarede bulunuşu.

 

31 Mayıs 1938 – Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda Başbakan Celâl Bayar'ı kabulü.