Tarihte bugün Atatürk

 

31 MART

 

1909 - 31 Mart Olayı. (13 Nisan 1909)

 

31 Mart 1920 – Lüleburgaz Kongresi toplandı.

 

31 Mart 1920 – Trakya Paşaeli Müdafa Heyet-i Osmaniyesi Lüleburgaz'da ilk kongresini yaptı.

 

31 Mart 1921 – Türk karşı taarruzu ve Yunanlıların geri çekilmeye başlaması. Metristepe'de Yunanlılar tarafında püskürtülen Türk saldırısı, İsmet Paşa tarafından tekrar başlatıldı. Yunanlılar süngü saldırısıyla mevzilerinden atıldı.

 

30 /31 Mart 1922 – Gazi Mustafa Kemal, İsmet (İnönü) Paşa ile birlikte Akşehir'den Çay'a döndü.

 

31 Mart 1922 – Atatürk'ün. II. İnönü Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle Azerbaycan Elçisi Abilof'un tebrik telgrafına cevabı: "…Ben eminim ki, milletlerin hak ve bağımsızlığına hürmet etmeyen ve bütün insanlığı zulüm ve zorla hükmü altında ezmek isteyenler, şu mukaddes savaşta er geç mağlup olacaklardır." [Kocatürk]

 

31 Mart 1922 – Atatürk, Çay Darüleytamı (Öksüzler Okulu)'nu ziyaret etti.

 

31 Mart 1923 – Eski Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Komutanı merhum Cemal Paşa'nın eşi Senia Cemal Hanım'ın, Münih'ten Atatürk'e, evliliğini tebrik eden mektubu: "…Sizi bütün kalbimle tebrik eder ve Cenab-ı Hak'tan pek çok zamanlar sevgili eşinizle beraber mesut ve bahtiyar yaşamınız için dua ederim. …Eşiniz hanımefendiyi de tebrik eder, gözlerinden öperim, İsmet Bey'le [Cemal Paşa'nın yaveri] kendilerine bir sırmalı maşlah takdim ediyorum. Eski Osmanlılarda gelinlere sırmalı bir şey hediye etmek, âdeta bir uğur sayılıyordu, inşallah hayırlı bir barış yaparak en mesut dakikalarında bazı akşam bunu giyerek, burada da kendi saadet ve bahtiyarlıklarına dua eden bir kız kardeşleri olduğunu hatırlarlar." [Kocatürk]

 

31 Mart 1923 – İtilaf Devletleri, Lozan'a yeniden delege istediler.

 

31 Mart 1923 – "Mahkum Askeri ve Sivil Esirler Hakkında Aff-ı Umumi ilanına Dair Kanun" T.B.M.M.'nde kabul edildi.

 

31 Mart 1925 – Ordu birlikleri Lice ve Silvan'ı ele geçirdi.

 

31 Mart 1925 – İsyan bölgesinde Divan-ı Harp'çe verilen idam cezalarının ayrıca onay gerektirmeden yerine getirilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.

 

31 Mart 1930 – Afet (İnan) Hanım, partiye yazılan ilk kadın üye oldu.

 

31 Mart 1937 – Atatürk'ün, akşamüzeri otomobille Çubuk Barajı'na kadar bir gezinti yaptıktan sonra Çankaya'ya dönüşü.

 

31 Mart 1937 – Atatürk Çankaya köşkünde sinüs ve cosinüs terimlerinin gelişimini 'söğüt dalları' ile anlattı. Bu açıklamanın anısı olmak üzere bu sahne bronz levhaya döküldü ve levha Türk Dil Kurumunda sergilendi. Levha halen TDK genel binasındadır.

 

31 Mart 1938 – Prof. Dr. Fiessinger'in, akşam ekspresle İstanbul'dan Paris'e hareketi ve gazetecilere Atatürk hakkında söyledikleri: "Bu kadar dinamizmin, bu kadar zekâ ve canlılığın bir arada toplanması pek enderdir. Zamanımızın birçok büyük adamlarıyla temas ettim; fakat Büyük Şefiniz Atatürk, bunlardan hiçbiriyle bir tutulamaz!" [Kocatürk]

 

31 Mart 1938 – Atatürk'ün, Çankaya'da Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ı kabulü.

 

31 Mart 1939 – Atatürk'ün, Kurşun galvanizli tabutu, katafalkın altına açılan kabre indirildi. Anıtkabir tamamlanana kadar, 15 yıl orada kaldı. (Mustafa Kemal kendisi için kabir yeri seçmemişti. Toprağa verileceği yer için vasiyette bulunmamıştı. "Milletim nereye istiyorsa oraya gömsün" demişti.) (Kaynak; Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal)

 

31 Mart 1939 – Atatürk'ün cenazesi cuma günü 14.00'te Etnoğrafya müzesindeki metfene kondu. (İçi kurşun dışı gül ağacı kaplı tabut salon ortasında açılan mezara yerleştirildi. Üzerine beyaz mermer set konuldu. Toprak tüm illeri temsilen Ankara toprağıdır. Ankara belediyesi bu inşaatın imar raporunu hazırladı. Nitekim 6 Kasım 1953 tarihinde mezar bu rapora göre açılacaktı. (Sonsuza Yolculuk , Yrd. Doç Dr. Ali Güler)