Tarihte bugün Atatürk

 

31 OCAK

 

31 Ocak 1896 – ABD kongresinin 54ncü oturumunda aldığı "Osmanlı'yı 'Türkiye Birleşik Devletleri'ne getirerek bölmeyi ve yönetmeyi amaçlayan" gizli kararı. (Sinan Meydan, 1923, 3. Baskı, s.236.)

 

31 Ocak 1896 – Sultan Abdülhamid Han, Darülaceze'nin kuruluş masraflarını karşılamak üzere 7.000 altın lira kıymetindeki eşyasını hediye etmiş, 10.000 altın lira da nakit olarak bağışlamıştır. Ayrıca yardım kampanyası düzenlenmiş, geniş bir katılım sağlanmış ve toplanan teberrularla 50.000 altın lira toplanmıştır. Böylelikle temin edilen inşaat parası ile 6 Ekim 1892 tarihinde 21 koyun kesilerek Darülaceze'nin temeli atılmış ve Sultan Abdülhamid Han'ın cülusunun sene-i devriyesi olan 19 Ağustos 1895 tarihinde binaların inşaatı tamamlanarak fotoğraflardan oluşan iki albümle birlikte anahtarları Sultan Abdülhamid Han'a teslim edilmiştir. Darülaceze'nin resmî açılışı 31 Ocak 1896tarihinde yapılmıştır.

 

31 Ocak 1896 – Darülaceze Okmeydanı binası resmi açılışı yapıldı. Bina inşası; 6 Nisan 1890 tarihli padişah fermanı ve 11 Nisan 1890 tarihli tebliğ ile kararlaştırıldı. Binanın, 6 Ekim 1892 temeli atıldı, 19 Ağustos 1895'de inşası tamamlandı.

 

31 Ocak 1916 – Mareşal Liman von Sanders'in, Edirne'de, Atatürk'le beraber 12. Tümen'i denetlemesi, daha sonra trenle Lüleburgaz'a dönüşü.

 

31 Ocak 1919 – Atatürk'ün, gece Ayan Dairesi'nde Ayan Reisi Ahmet Rıza Bey'le görüşmesi (Ahmet Rıza Bey'in isteği üzerine gerçekleşen bu görüşmede, Ahmet Rıza Bey, Tevfik Paşa'nın yaşlı olması nedeniyle devlet işlerinin gerektiği şekilde görülemediğini, sadaretin kendisine teklif edileceğini muhtemel gördüğünü, Harbiye Nazırlığı için de Cevat (Çobanlı) Paşa'yı düşündüğünü ifade ederek, sadaret teklifi gerçekleştiği takdirde başarılı olup olamayacağı hakkında Atatürk'ün görüşlerini almak istemiştir). (Kaynaklarda bu görüşmelerin tarihi belirtilmemiştir). [Kocatürk]

 

31 Ocak 1920 – Mebusan Meclisi başkanlığına Reşat Hikmet Bey seçildi. Mebuslar Meclis‟inin önündeki en önemli sorun, başkan seçimi idi. Seçim 31 Ocak‟ta yapıldı. Başkanlığa 3. Tur oylamada İstanbul Milletvekili Reşat Hikmet seçildi. Hüseyin Kâzım Kadri, Birinci Başkan Vekili, Hoca Abdülaziz Mecdi de İkinci Başkan Vekili seçildiler.

 

31 Ocak 1920 – Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne, -İngilizler tarafından tutuklanan – Reşat Hikmet Bey'in, yapılan girişimler sonucu serbest bıraktırıldığını bildiren telgrafı.

 

30/31 Ocak 1921 – Fransız kuşatmasındaki Antep'te şehir içindeki milli kuvvetlerin huruç hareketi, düşmanla şiddetli çarpışmalar ve bazı bölgelerde düşman cephesinin yenilmesi.

 

31 Ocak 1921 – Bekir Sami Kurulu, Moskova'dan Ankara'ya döndü.

 

31 Ocak 1921 – Atatürk'ün, Londra Konferansı'na iştirak edecek heyet münasebetiyle Sadrazam Tevfik Paşa ile yazışmaları hakkında Türkiye Büyük Meclisi'nde konuşması: "…Gerek İstanbul gerek Londra bilmelidir ki, Meclis'in her görüş açısından emniyet ve itimadına sahip insanlar bu işi yönetmektedir. Eğer bunun aksi bir kanaati, düşmanlarımızın eline verirsek bunu bizim aleyhimizde ve bütün girişimlerimizin aleyhinde, çok fena olarak kullanırlar." [Kocatürk]

 

31 Ocak 1923 – Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'de; "Bugünün icaplarından biri kadınlarımızın her bakımdan yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız da âlim olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim derecelerinden geçecekler ve sonra kadınlar erkeklerle beraber yürüyerek birbirinin yardımcısı olacaklardır."

 

31 Ocak 1923 – İzmir'de halka konuşmasında Atatürk; "Bizim dinimiz en makul ve en tabii dindir ki ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin tabii olması için akla, fenne, ilme, mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur." (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.484)

 

31 Ocak 1923 – Atatürk İzmir'de halkla konuşmasında; "Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık istiyoruz dediğimizi herkesin bilmesi lazımdır. Barışın anlamı budur. Bunu istemeye hakkımız ve gücümüz vardır. On sene, yirmi sene sonra aşağı görülerek ölmektense şimdiden şeref ve haysiyetle ölmeyi üstün tutarız." (1923, Sinan Meydan, 3. Baskı., s.497)

 

31 Ocak 1927 – Atatürk'ün, -Sanayi ve Maden Bankası'nın düzenlediği- Millî Sanayi Ürünleri Sergisi'ni ziyareti ve ilgililere takdirlerini bildirmesi.

 

31 Ocak 1928 – Türk Eğitim Derneği, Atatürk'ün işaret ettiği hedef doğrultusunda, çoğu cumhuriyetin kurucuları arasında yer alan isimlerin bir araya gelmesiyle, 31 Ocak 1928'de kuruldu. Türk Maarif Cemiyeti (Türkiye Eğitim Derneği) kuruldu.1946 yılında Türk Eğitim Derneği adını aldı. (Kaynak: www.ted.org.tr)

 

31 Ocak 1928 - Türk Eğitim Derneği (TED), Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiştir. (İlk adı "Türk Maarif Cemiyeti" olan Dernek, 1946 yılından itibaren, "Türk Eğitim Derneği" adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.)

 

31 Ocak 1931 – Atatürk'ün, İzmir'de Ziraat Bankası, İş Bankası, Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyareti ve konuşması: "…Kooperatif yapmak, maddî ve manevî kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zayıfla bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyorum. Birleşmenin böylesi, zayıf olanın kuv¬vetliye esir olması demektir."

 

31 Ocak 1931 – Atatürk'ün, 13.1.1931 günü Türkiye'ye gelen Japon Prensi Takamutsu'ya gösterilen yakın ilgiye teşekkür eden Japon İmparatoru'na cevabı: "…Prens ve Prenses Takamutsu'nun burada gördükleri iyi kabul, sizinle beraber Hanedanları ve Japon milleti hakkındaki gerçek dostluk ve sevgi duygularımızın çok samimî bir gösterisidir." [Kocatürk]

 

31 Ocak 1931 – Atatürk, İzmir Ziraat Bankası'nı ziyaret etti.

 

31 Ocak 1932 – Atatürk'ün, akşamüstü Dolmabahçe Sarayı'ndan otomobille hareket ederek Beyazıt ve Şişli taraflarında bir gezinti yapması.

 

31 Ocak 1933 – Atatürk un, Gülcemal vapuruyla saat 14:00'de Antalya'dan İzmir'e gelişi.

 

31 Ocak 1935 – Atatürk'ün, akşamüzeri Dolmabahçe Sarayı'nda Türk Dili Tetkik Cemiyeti üyeleriyle görüşmesi.

 

31 Ocak 1936 – Atatürk'ün, öğleden sonradan başlayarak gece sabaha kadar Çankaya'da kütüphanesinde çalışması.

 

31 Ocak 1937 – Hatay'ın bağımsızlığına kavuşması dolayısıyla bütün yurtta gösteriler yapıldı.

 

31 Ocak 1937 – İstanbul'da Beyazıt meydanında, Hatay'ın bağımsızlığa kavuşması nedeniyle düzenlenen büyük mitingi takiben, halkın vapurlarla Dolmabahçe Sarayı önüne gelerek Atatürk'e sevgi gösterilerinde bulunması ve Atatürk'ün balkona çıkarak halkı selâmlaması.

 

31 Ocak 1937 – Şevket Süreyya Aydemir'in dönemin çok okunan Tan gazetesinde yazısı; "Ormansızlaşan Türkiye'den, yeşil Türkiye'ye!"(Atatürk'ün Yeşil Cennet Türkiye gayesinin anlaşılması için okunması gereken bir yazıdır.) (Akl-ı Kemal, c.1, Sinan Meydan)