Tarihte bugün Atatürk

 

1894 : MUSTAFA ASKERİ RÜŞTİYEDE.

1894 : MUSTAFA ENTERS MILITARY SCHOOL.


1894 – Mustafa Kemal'in Selanik Askerî Rüştiyesine girmesi. (Şemsi Efendi İlkokulundan sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesine devam etti ise de Kaymak Hafız adlı matematik öğretmeninin kendisine haksız yere sopa ile vurması üzerine bu okuldan ayrılmış, kendi istek ve kararı ile Askerî Rüştiyeye başvurarak öğrenimine burada devam etmiştir.)

 

1894 – Servet-i Fünun dergisi yayın hayatına başladı. (Bir ömrün öteki hikayesi, Sinan meydan)

 

1895 - Mustafa Kemal enters the Military High School at Monastir.


Büyük nutukBu memleket tarihte Türk'tü, şimdi de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. (1923, Adana) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Not: Lütfen paylaşımlarınızda kaynak gösteriniz.