Tarihte bugün Atatürk

 

1902 : MUSTAFA KEMAL HARP AKADEMİSİNDE.

1902 : MUSTAFA ATTENDS MILITARY STAFF COLLEGE.


4 Şubat 1902 – Paris'te Birinci Jön Türk Kongresi yapıldı. Abdülhamit'in yönetimine karşı örgütlenen Jön Türkler, Paris'te I. Jön Türk Kongresi'ni topladı, Terakki ve İttihat Cemiyeti kuruldu. Jön Türklerin, Federatif Osmanlı İmparatorluğu'nu amaçlayan grubu da, Teşebbüsü-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti'ni kurdular.

 

10 Şubat 1902 – Atatürk'ün, teğmen rütbesiyle Harp Okulu'nu bitirişi ve öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etmesi.

 

1902 - Mustafa Kemal graduates as Lieutenant, General Staff College in Istanbul.

 

26 Haziran 1902 – Mustafa Kemal, 26 Haziran 1902 Perşembe günü Kuzguncuk'ta Ali Fuat Cebesoy'un babası İsmail Fazıl Paşa'nın Kuzguncuk'taki köşkünde misafir edilmiştir. O gece orada kalmış, ertesi 27 Haziran Cuma günü köşke gelen Osman Nizami Paşa ile tanıştırılmıştır. Osman Nizami Fransızca ve Almancayı -edebiyatı dâhil- ana dili gibi bilmekte, İngilizceyi de yanlışsız konuşabilmektedir. O gün tanışıp görüşmüşlerdir.

 

26 Haziran 1902 – Mustafa Kemal, Kuzguncuk'ta Ali Fuat Cebesoy'un babası İsmail Fazıl Paşa'nın köşküne konuk oldu. 27'sinde köşke gelen Osman Nizami Paşa ile de tanıştı. (Bu iki Paşanın siyasi duruma bakışları ve sohbetleri Mustafa Kemal'i etkileyecektir.) (Dehanın kodları, Yrd. Doç.Dr. Ali Güler)

 Büyük nutukBu memleket tarihte Türk'tü, şimdi de Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. (1923, Adana) Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Not: Lütfen paylaşımlarınızda kaynak gösteriniz.